<Prindiseaded>

Kõikide funktsioonide ühiste prindiseadete määramine.
Teavet veerus „Impordi kõik funktsioonid“ olevate üksuste („A“, „B“, „C“, ja „No“) kohta leiate kuvalt Impordi kõik funktsioonid.

<Printimise prioriteet>

 (Seaded/salvestus)  <Funktsiooniseaded>  <Üldised>  <Prindiseaded>
Töö, millele on määratud kõrgem prioriteet, saab määrata tegemiseks kohe pärast hetkel käimasoleva töö lõpetamist.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Printimise prioriteet>
<Paljundamine>: 1, 2, 3
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Printer>: 1, 2, 3
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Juurd.pääs failidele>, <Vastuvõtt/faks>, <Muu>: 1, 2, 3
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
Kui asetate mõlemale funktsioonile sama printimise prioriteedi, siis hakkab seade teostama kõigepealt esimesena käivitatud toimingut.
Kõrge prioriteediga tööd ei alustata enne hetkel käimasoleva töö lõpetamist. Kui aga hetkel käimasolev töö peatatakse, võib alata teine töö, sõltuvalt selle seadetest.

<Teksti/foto prioriteet kui aut. värvirežiim tuvastab MV>

 (Seaded/salvestus)  <Funktsiooniseaded>  <Üldised>  <Prindiseaded>
Te saate määrata kasutatava kvaliteedi automaatse värvivaliku abil, kui originaal on tuvastatud mustvalgena.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Teksti/foto prioriteet kui aut. värvirežiim tuvastab MV>
<Teksti prioriteet>, <Foto prioriteet>
Jah
Jah
Jah
B
Settings/Registration Basic Information
Kui määrate selles seades <Teksti prioriteet> ja teie originaal määratakse režiimi <Automaatne (värviline/MV)> poolt mustvalgeks jaotises <Värvivalik>, töödeldakse originaali nii, nagu oleksite valinud <Tekst> algse tüübiseadena, isegi kui valisite muu režiimi kui <Tekst> seade <Originaali tüüp> jaoks jaotises <Paljundamine>.

<Krom. värviteisend. kahevärvilise print. jaoks>

 (Seaded/salvestus)  <Funktsiooniseaded>  <Üldised>  <Prindiseaded>
Määratud värvi, mida printimisel kasutada, saate valida kahevärvilises režiimis, mis prindib mustas ja määratud värvis. Kahevärvilist režiimi saab määrata paljundamiseks või printimiseks. See seade kajastub nii kahevärvilises režiimis printimisel kui ka kahevärvilises režiimis paljundamisel.
<Kõik krom. värvid>: Originaalis (või kujutiseinfo) kasutatava värvi määramisel kõigi kromaatiliste värvide jaoks, välja arvatud must.
<Sarn. kr. värvid>: Kui kasutate värvi ainult määratud värviks (või sarnaseks värviks) ja kui kasutate musta värvi kõigi muude originaalis (või kujutiseinfos) kromaatiliste värvide jaoks.
Näide asendatud värvidest ja seadetest
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Krom. värviteisend. kahevärvilise print. jaoks>
<Kõik kromaatilised värvid>, <Sarn. kr. värvid>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information

<Aruannete väljastamise vaikeseaded>

 (Seaded/salvestus)  <Funktsiooniseaded>  <Üldised>  <Prindiseaded>
Vaikeseadete määramine, mida tuleb kasutada aruannete printimiseks, nagu saatmisaruanne ja sidehaldusaruanne.

<Prinditöö puhul puhkerežiimist kiire väljumine>

 (Seaded/salvestus)  <Funktsiooniseaded>  <Üldised>  <Prindiseaded>
Kui teostate LPD/RAW printimise, kui seade on puhkerežiimis, võib printimise alustamine aega võtta. Kui seadeks on määratud <Sees>, võib see aeg lühem olla.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Prinditöö puhul puhkerežiimist kiire väljumine>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information

<Peatatud tööde automaatne kustutamine>

 (Seaded/salvestus)  <Funktsiooniseaded>  <Üldised>  <Prindiseaded>
Kui selle seade väärtuseks on määratud <Sees> ja töö peatatakse paberiummistuse jms tõttu, kustutab masin pärast määratud ajavahemikku automaatselt töö.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Peatatud tööde automaatne kustutamine>
<Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Aeg automaatse kustutamiseni> (0 kuni 5 kuni 999 min.)
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
Peatatud töö säilitamiseks ilma seda automaatselt kustutamata vt <Peatatud töö ajalõpp>.

<Kiiruse/kuj.kvalit.prior.sup.eraldusvõime(1200 dpi)kor.>

 (Seaded/salvestus)  <Funktsiooniseaded>  <Üldised>  <Prindiseaded>
Saate määrata, kas väga hea eraldusvõimega printimisel on prioriteet printimiskiirusel või kujutise kvaliteedil.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Kiiruse/kuj.kvalit.prior.sup.eraldusvõime(1200 dpi)kor.>
<Kiiruse prioriteet>, <Kvaliteedi prioriteet>
Jah
Jah
Jah
B
Settings/Registration Basic Information
9CY7-0JE