<Isiklike seadete haldamine>

Iga kasutaja eelistuste (isiklike seadete) määramine.
Teavet veerus „Impordi kõik funktsioonid“ olevate üksuste („A„, „B„, „C„, ja „No„) kohta leiate kuvalt Impordi kõik funktsioonid.

<Isiklike seadete kasutuse lubamine>

 (Seaded/salvestus)  <Haldusseaded>  <Seadmehaldus>  <Isiklike seadete haldamine>
Valige, kas lubada kasutajatel, kes on seadmesse logitud, kasutada isiklikustamise funktsiooni, nagu töökeel, juurdepääsu seade ja käivitamise/taastamise järel kuvatav ekraan.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Isiklike seadete kasutuse lubamine>
<Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<Toiming maksimaalse arvu kasutajate ületamisel>

 (Seaded/salvestus)  <Haldusseaded>  <Seadmehaldus>  <Isiklike seadete haldamine>
Valige, kuidas töödelda kasutajate või rühmade isiklikke seadeid (kasutaja seade teavet), kui arv, kelle jaoks saab masina erinevaid seadeid säilitada, läheneb piirile.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Toiming maksimaalse arvu kasutajate ületamisel>
<Kustuta vanimad kasutajaseaded>, <Keela uute kasutajate seaded>
Ei
Ei
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Teabe saamiseks andmete kohta, mis kustutatakse, kui <Kustuta vanim. kasutajaseaded> on määratud, vt Loend üksustest, mida on võimalik isikupärastada.
Selleks, et andmed automaatse kustutamise asemel kustutada täielikult käsitsi, järgige toimingut jaotises Kasutajasätete teabe kustutamine.
Teabe saamiseks kasutajate või rühmapersonali seadete (kasutaja seade teabe) limiidi kohta, mida masinasse saab salvestada, vt Süsteemi andmed.

<Vaikemenüü kasutus pärast käivitust/taastust>

 (Seaded/salvestus)  <Haldusseaded>  <Seadmehaldus>  <Isiklike seadete haldamine>
Valige, kas lubada igal kasutajal määrata käivitamisel/taastamisel kuvatavat ekraani.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Vaikemenüü kasutus pärast käivitust/taastust>
<Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<Avakuva haldusseaded isiklikuks kasutuseks>

 (Seaded/salvestus)  <Haldusseaded>  <Seadmehaldus>  <Isiklike seadete haldamine>
Täpsustage, kas isiklike seadete nuppe saab registreerida ja redigeerida aknas <Avakuva>.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Avakuva haldusseaded isiklikuks kasutuseks>
<Luba isiklike nuppude salvestamine/muutmine>: <Sees>, <Väljas>
<Luba teisaldatavate nuppude kasutus isiklikuks kasutuseks kohandamisel>: <Sees>, <Väljas>
<Luba avakuva küljenduse seadete kasut. isiklikuks kasutuseks kohandamisel>: <Sees>, <Väljas>
<Luba taustapildi seadete kasutamine isiklikuks kasutuseks kohandamisel>: <Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
9CY7-0L9