Ειδοποίηση ολοκλήρωσης της αντιγραφής μέσω e-mail

Μπορείτε να λαμβάνετε ένα e-mail που θα σας ενημερώνει ότι η αντιγραφή των πρωτοτύπων έχει ολοκληρωθεί. Όταν εκτελείτε μια μεγάλη εργασία αντιγραφής ή προγραμματισμό αντιγραφής (Βασικές διαδικασίες αντιγραφής), δεν χρειάζεται να περιμένετε πάνω από τη συσκευή για την ολοκλήρωση της εκτύπωσης.
Η διεύθυνση αποστολής του email ειδοποίησης πρέπει να καταχωρηθεί στο βιβλίο διευθύνσεων. Καταχωρήστε την επιθυμητή διεύθυνση εκ των προτέρων. Καταχώριση προορισμών στο Βιβλίο διευθύνσεων
1
Τοποθετήστε το πρωτότυπο. Τοποθέτηση των Πρωτοτύπων
2
Πατήστε <Αντιγραφή>. Οθόνη <Αρχική>
3
Καθορίστε τις ρυθμίσεις αντιγραφής, όπως απαιτείται. Βασικές διαδικασίες αντιγραφής
4
Πατήστε <Επιλογές> στην οθόνη των βασικών λειτουργιών αντιγραφής. Οθόνη βασικών λειτουργιών αντιγραφής
5
Πατήστε <Ειδοποίηση Τέλους Εργ.>.
6
Επιλέξτε μια διεύθυνση e-mail από το βιβλίο διευθύνσεων και πατήστε <OK>.
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του βιβλίου διευθύνσεων, δείτε την ενότητα Βιβλίο διευθύνσεων.
7
Πατήστε <Κλείσιμο>.
8
Πατήστε  (Έναρξη).
Τα έγγραφα σαρώνονται και ξεκινάει η αντιγραφή. Όταν ολοκληρωθεί η αντιγραφή, αποστέλλεται το e-mail ειδοποίησης στην προκαθορισμένη διεύθυνση.
9CY6-06X