Ενημέρωση του υλικολογισμικού (Διανομή)

Αν η συσκευή έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορείτε να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του firmware για τη συσκευή από τον διακομιστή διανομής της Canon. Αυτή η μέθοδος ίσως είναι πιο ευέλικτη και βολική από την άλλη μέθοδο ενημέρωσης (Ενημέρωση του firmware), καθώς είναι διαθέσιμες και οι δύο επιλογές χειροκίνητης και αυτόματης ενημέρωσης, γεγονός που σας επιτρέπει να κατεβάσετε το firmware συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή αμέσως μόλις κυκλοφορήσει η τελευταία έκδοση. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή για την εκτέλεση αυτών των ενεργειών.
Προετοιμασία ενημέρωσης του firmware
Δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων και των ρυθμίσεων της συσκευής σε περίπτωση που δεν εκτελεστεί σωστά η ενημέρωση του firmware.
1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Εκκίνηση του Remote UI
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στην επιλογή [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Εκτελέστε δοκιμή επικοινωνίας.
Δοκιμάστε αν έχετε δυνατότητα πρόσβασης στον διακομιστή διανομής μέσω του δικτύου.
1
Κάντε κλικ στην επιλογή [Display Logs/Communication Test].
2
Κάντε κλικ στην επιλογή [Communication Test]  [Yes].
Εμφανίζονται τα αποτελέσματα της δοκιμής επικοινωνίας.
Αν εμφανιστεί το μήνυμα [Could not connect to distribution server. Check the distribution server and network.], ελέγξτε ότι το καλώδιο LAN είναι συνδεδεμένο και οι ρυθμίσεις δικτύου είναι σωστά διαμορφωμένες. Διαμόρφωση με χρήση του Οδηγού διαμόρφωσης
5
Κάντε κλικ στην επιλογή [Distributed Update]  [Confirm New Firmware].
6
Διαμορφώστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.
[Current Version]/[Applicable Firmware]
Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα και τη νέα έκδοση του firmware αντίστοιχα.
[Release Note]
Εμφανίζονται σημαντικές πληροφορίες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και έχετε κατανοήσει τα περιεχόμενα.
[Distribution Schedule]
Για άμεση λήψη του firmware, επιλέξτε [Distribute now]. Για αυτόματη λήψη του firmware σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, επιλέξτε [Διανομή συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα] και ορίστε την ημερομηνία και την ώρα στα πεδία [Year]/[Month]/[Date]/[Time]. Μπορείτε να προγραμματίσετε την ώρα μία εβδομάδα νωρίτερα.
[Timing to Apply]
Για να εφαρμόσετε αυτόματα το firmware αμέσως μετά την ολοκλήρωση της λήψης, επιλέξτε [Apply immediately after distribution]. Για να εφαρμόσετε αυτόματα το firmware σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, επιλέξτε [Apply at specified date and time] και ορίστε την ημερομηνία και την ώρα στα πεδία [Year]/[Month]/[Date]/[Time]. Μπορείτε να επιλέξετε επίσης [Apply manually] για χειροκίνητη εφαρμογή του firmware.
[Updated Module Only]
Επιλέξτε το [On] για να πραγματοποιήσετε κλιμακωτή ενημέρωση (λήψη μόνο της διαφοράς μεταξύ της τρέχουσας και της νέας έκδοσης του firmware). Αν θέλετε να κατεβάσετε ολόκληρο το firmware, επιλέξτε το [Off]. Σημειώστε ότι κάποιες εκδόσεις firmware δεν υποστηρίζουν τη δυνατότητα κλιμακωτής ενημέρωσης.
[E-Mail Address]
Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail σας. Ο διακομιστής διανομής στέλνει την κατάσταση της ενημέρωσης στη διεύθυνση e-mail που εισάγεται εδώ.
[Comments]
Εισαγάγετε μια περιγραφή ή σημείωση που θα προστεθεί στο e-mail. Αν διαχειρίζεστε πάνω από μία συσκευές, εισαγάγετε το όνομα της συσκευής, ώστε να μπορείτε να αναγνωρίσετε εύκολα την κατάσταση της ληφθείσας ενημέρωσης.
7
Κάντε κλικ στην επιλογή [Execute]  [OK].
Αν εμφανιστεί η οθόνη του συμφωνητικού άδειας χρήσης, ελέγξτε τις πληροφορίες και κάντε κλικ στο κουμπί [I Agree].
Αν επιλέξατε [Apply immediately after distribution] ή [Apply at specified date and time] στο προηγούμενο βήμα, η συσκευή πραγματοποιεί αυτόματα επανεκκίνηση αμέσως μετά την εφαρμογή του firmware. Αν επιλέξατε [Apply manually], θα πρέπει να εφαρμόσετε χειροκίνητα το ληφθέν firmware. Εφαρμογή του ληφθέντος υλικολογισμικού
Αν αλλάξετε ξανά τις ρυθμίσεις της διανεμηθείσας ενημέρωσης, μπορεί να διαγραφεί το ληφθέν firmware ή να ακυρωθούν οι προγραμματισμένες ρυθμίσεις.
Ακύρωση του χρονοδιαγράμματος διανομής
Στην οθόνη που εμφανίζεται στο βήμα 5, κάντε κλικ στη [Delete Scheduled Distribution]  [Yes].
Αυτόματος έλεγχος για νέο firmware (προγραμματισμένη ενημέρωση)
Αν κάνετε κλικ στην επιλογή [Scheduled Update Settings]  [Edit] στο βήμα 5, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να ελέγχει ανά διαστήματα τον διακομιστή διανομής για νέο υλικολογισμικό. Αν υπάρχει διαθέσιμο νέο firmware, πραγματοποιείται λήψη του για την ενημέρωση του firmware στη συσκευή.

Εφαρμογή του ληφθέντος υλικολογισμικού

1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Εκκίνηση του Remote UI
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στην επιλογή [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Κάντε κλικ στο [Distributed Update]  [Apply Firmware]  [OK].
Η συσκευή πραγματοποιεί αυτόματα επανεκκίνηση αμέσως μετά την εφαρμογή του firmware.
Για διαγραφή του firmware
Κάντε κλικ στην επιλογή [Delete Firmware]  [OK].
Διαμόρφωση ρυθμίσεων μέσω του πίνακα ελέγχου
Ενημερώσεις υλικολογισμικού είναι δυνατό να γίνουν και από την επιλογή <Update Firmware> στην <Αρχική> οθόνη, ανάλογα με την περιοχή.
9CY6-0FE