Απαιτούμενες προετοιμασίες πριν από τη χρήση

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις της συσκευής από το βήμα 1 έως 5. Για λεπτομέρειες, κάντε κλικ σε έναν σύνδεσμο για να εμφανίσετε τις αντίστοιχες σελίδες. Ταυτόχρονα, για την ασφαλή χρήση της συσκευής, ελέγξτε την ενότητα Πώς να εμποδίσετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
Βήμα 1
Βήμα 2
Ρυθμίστε το περιβάλλον δικτύωσης που δεν περιλαμβάνεται στον οδηγό διαμόρφωσης. Εάν δεν εκκινήσετε τον οδηγό διαμόρφωσης, ξεκινήστε τη διαμόρφωση από αυτήν τη διαδικασία.
Βήμα 3
Βήμα 4
Διαμόρφωση από το Remote UI
Όταν ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος δικτύωσης, μπορείτε να ρυθμίσετε αποτελεσματικά τη συσκευή από το Remote UI. Εκκίνηση του Remote UI
Εξοικονόμηση χρόνου διαμόρφωσης μέσω εισαγωγής δεδομένων από άλλες συσκευές
Εάν έχετε άλλον εκτυπωτή πολλαπλών λειτουργιών της Canon και έχετε πραγματοποιήσει εκ των προτέρων αποθήκευση (εξαγωγή) των καταχωρημένων δεδομένων διαμόρφωσης σε υπολογιστή, ορισμένα περιεχόμενα της διαμόρφωσης, όπως το βιβλίο διευθύνσεων και ο τύπος χαρτιού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα με την εισαγωγή τους στη συσκευή. Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων ρύθμισης
9CY6-033