Brošūru izveide (brošūru kopēšana)

Drukāšanas izkārtojumu varat iestatīt tā, lai izdrukas kļūtu par brošūru, kad tās saloka uz pusēm.
Papīrs
Ar šo funkciju var izmantot ierobežotus papīra veidus. Ņemiet vērā tālāk norādīto. Informāciju par katras opcijas papīra ierobežojumiem skatiet sadaļā Aparatūras tehniskie dati.
Brošūru kopēšana var nebūt pieejama atkarībā no papīra formāta un veida.
Papīrs, ko var izmantot satura rādītājam un vāka lappusēm, ir ierobežots.
1
Novietojiet oriģinālu. Oriģinālu novietošana
Kopējot dokumentu, kura vertikālā mala ir gara, novietojiet oriģinālu portreta orientācijā.
2
Nospiediet <Kopēt>. Ekrāns <Sākums>
3
Kopēšanas pamatfunkciju ekrānā nospiediet <Opcijas>. Kopēšanas pamatfunkciju ekrāns
4
Nospiediet <Brošūra>.
5
Nospiediet <Brošūras skenēšana>.
Ja kopējat brošūras, kuru oriģināli ir divpusēji, nospiediet <Divpusējs oriģināls> un izvēlieties <Grāmatas veids> vai <Kalendāra veids> atbilstoši savām vajadzībām.
Ja kopējat oriģinālu, kas jau ir brošūras formātā, piemēram, oriģinālu, kas ir izdrukāts no iekārtas, izmantojot brošūru kopēšanu, nospiediet <Neskenēt brošūru>.
6
Iestatiet oriģināla formātu un izvades formātu.
Nospiediet <Mainīt> iestatījumos <Oriģ. formāts> un izvēlieties oriģināla formātu. Ja izvēlaties <Aut.>, brošūras formāts tik automātiski izvēlēts atbilstoši oriģināla formātam.
Nospiediet <Mainīt> iestatījumos <Brošūras izk. form.> un izvēlieties brošūras papīra formātu.
Lai bukletu veidotu, izmantojot oriģinālo izdrukas formātu, izvēlieties atvēruma lappušu izvades formātu. Ja iestatījumos <Oriģ. formāts> un <Brošūras izk. form.> norādāt vienu un to pašu formātu, brošūras izdrukas izmērs tiek automātiski samazināts.
7
Nospiediet <Tālāk>.
8
<Pievienot vāku>,  norādiet vāka iestatījumus un nospiediet <OK>.
Izvēlieties, vai oriģināls jākopē uz priekšējā un aizmugurējā vāka.
Nospiediet <Mainīt> iestatījumos <Papīra formāts> un izvēlieties vāka papīra formātu un papīra avotu.
Vāka lapām un satura rādītāja lapām obligāti jālieto vienāds papīra formāts.
Ja vākam izvēlaties biezu papīru, iespējams, atkarībā no papīra biezuma nevarēsit drukāt, pat ja opciju <Drukāt> iestatījāt uz <Iesl.>. Papildinformāciju sk. sadaļā Pieejamais papīrs.
9
<Atvēršanas veids>  Izvēlieties atvēršanas veidu un nospiediet <OK>.
10
Nospiediet <OK>  <Aizvērt>.
11
Nospiediet  (Sākt).
Tiek sākta kopēšana.
9E0K-06L