Izlietotā tonera konteinera maiņa

Kad izlietotā tonera konteiners ir gandrīz pilns vai pilns, tiek parādīts ziņojums, aicinot sagatavot jaunu izlietotā tonera konetineru vai veikt izlietotā tonera konteinera nomaiņu. Atbilstoši parādītajam ziņojumam sagatavojiet jaunu izlietotā tonera konteineru vai veiciet izlietotā tonera konteinera nomaiņu.
Nemainiet izlietotā tonera konteineru, pirms skāriendisplejā nav parādīts paziņojums ar uzaicinājumu to nomainīt.
Izlietotā tonera konteiners ir tvertne, kurā tiek savākts neizstrādātais toneris, kas paliek pāri pēc drukāšanas.
Informāciju par katru no paziņojumiem skatiet sadaļā Katram ziņojumam atbilstošās darbības.
Lai uzzinātu izlietotā tonera konteinera modeļa numuru, skatiet sadaļu Aizstājamās daļas.
Izlietotā tonera konteinerā atlikušās vietas daudzumu var pārbaudīt.
Liekā tonera tvertnē atlikušās vietas pārbaude

Izlietotā tonera konteinera nomaiņas darbības

1
Atveriet izlietotā tonera vāku.
Lai atvērtu vāku, turiet tā kreiso malu.
2
Izvelciet izlietotā tonera konteineru.
Pēc tam, kad izlietotais toneris ir izvilkts pusceļā. pieturiet augšpusē esošo rokturi un izvelciet to ārā pavisam.
Nesasveriet izlietotā tonera tvertni. Pretējā gadījumā toneris var izbirt no konteinera.
3
Izņemiet jauno izlietotā tonera konteineri no kārbas.
4
Izņemto izlietotā tonera konteineru ielieciet kārbā.
Maisu, kas ir ielikts kārbā, izmantojiet jaunajam izlietotā tonera konteineram. Cieši pagrieziet maisa atvērumu, lai toneris neizbirst, un pēc tam ielieciet maisu kārbā.
5
Uzstādiet jauno izlietotā tonera konteineri.
Ievietojiet izlietotā tonera konteineru ar Canon logotipu uz konteinera augšpuses pret iekārtas aizmuguri un iestumiet to, lai ievietotu.
Iestumiet izlietotā tonera kasetni iekārtā tik tālu, kamēr tā apstājas. Ja izlietotā tonera konteiners ir uzstādīts nepareizi, tad, ņemot to ārā, var būt atvērts tā slēģis un var izbirt toneris.
6
Aizveriet izlietotā tonera vāku.
Izlietoto toneri nevar atkārtoti izmantot. Nejauciet kopā jauno ar izlietoto toneri.
Izņemto izlietotā tonera konteineru savāks vietējais izplatītājs vai servisa pārstāvis.
9E0K-01J