Katram ziņojumam atbilstošās darbības

Ja skenēšanas vai drukāšanas laikā rodas kļūda vai rodas ar tīkla savienojumu vai iestatījumu saistīta problēma, iekārtas displejā vai Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) ekrānā tiek parādīts ziņojums. Plašāku informāciju par katru ziņojumu un problēmu risinājumiem skatiet turpmāk norādītajos ziņojumos. Ja pieteikšanās laikā tiek parādīts sešu ciparu skaitlis, skatiet sadaļu Ja pieteikšanās laikā tiek parādīts sešu ciparu skaitlis.
23 PILNA ATM.
27 UZD. NORAID.
33 DARB. PILNS
52 ATT. REŽ. NORAID.
Active Directory vietnes informācija ir nederīga. Sazinieties ar sistēmas pārvaldnieku.
Nevarēja pārbaudīt CRL.
D1 pārsk. buf. pilns
D1 dal. print. buf. pilns
D1 Polygon buf. pilns
D0-nn kļūda (nn apzīmē divas alfabēta un ciparu rakstzīmes)
Jauno PIN nevarēja nosūtīt pa e-pastu. Pārbaudiet iestatījumus.
FF FONTI PILNI
FM DL SIZE ERROR n (n apzīmē vienu alfabēta vai ciparu rakstzīmi)
FM DL SCALE ERROR n (n apzīmē vienu alfabēta vai ciparu rakstzīmi)
FM DL FONTU ATM. PILNA
FM KĻ. PIEKĻUVĒ FAILAM
FM SC WORK MEM. ERROR n (n apzīmē vienu alfabēta vai ciparu rakstzīmi)
FM LĪDZINĀJUMA KĻ.
FM FONTU PARSĒŠ. KĻ.
FM FONTU ATM. PILNA
FM DARBA ATM. KĻŪDA
IEEE 802.1X kļūda. Iestatiet pareizu autentifikācijas informāciju.
IEEE 802.1X kļūda. Nav atbildes no adresāta.
IEEE 802.1X kļūda. Nevar analizēt sertifikātu.
IEEE 802.1X kļūda. Sertifikāts ir nepareizs.
IEEE 802.1X kļūda. Sertifikātam ir beidzies termiņš.
IEEE 802.1X kļūda. Mainiet autentifikācijas paroli.
IEEE 802.1X kļūda. Pārbaudiet autent. iestatījumus.
Iestatiet IP adresi.
Nevar kā noklusējumu reģistrēt PDF ar Formatēt kā PDF/A. Visi pārējie iestatījumi ir reģistrēti.
TLS kļūda
Noklusējuma atslēgu nevar dzēst, jo to lieto TLS vai citi iestatījumi. Pārbaudiet iestatījumus.
TCP/IP kļūda
Nepietiek resursu. Mirkli uzgaidiet, pēc tam mēģiniet vēlreiz.
Pārbaudiet TCP/IP.
Pārbaudiet TCP/IP. (Galvenā līnija)
Pārbaudiet TCP/IP. (Pakārtotā līnija)
Universālā drukāšana: ir radusies serv. sakaru kļūda.
Universālā drukāšana: nevar veikt autentifikāciju serverī.
Universālā drukāšana: sertifikātam ir beidzies derīgums.
Universālā drukāšana: ir radusies iekšēja kļūda.
Universālā drukāšana: printeris nav reģistrēts.
Pārbaudiet USB portam pievienoto kabeļu LAN adapteri.
XPS drukas diap. kļ.
XPS attēla datu kļ.
XPS pilna spol. atmiņa
XPS datu kļūda
XPS neatb. attēla kļ.
XPS fontu kļūda
XPS lapas datu kļ.
XPS pilna atmiņa
Jums nav privilēģiju, lai piekļūtu XXX. lappusei.
Kontam ir beidzies derīgums. Sazinieties ar sistēmas pārvaldnieku.
Piekļuves punkta savienojuma kļūda. Sk. bezvadu LAN inform.
PP režīms: pārtraukts kļūdas dēļ.
PP režīms: pārtraukts, jo nevarēja atrast nevienu citu ierīci.
PP režīms: ir sasniegts maksimālais pievienoto ierīču skaits.
PP režīms: ir savienojums ar citām ierīcēm.
Could not delete authentication information because an error occurred.
Could not set authentication information because an error occurred.
Radās kļūda. Sazinieties ar sistēmas pārvaldnieku.
Nav atbildes.
Neizstrādātā tonera konteiners ir gandrīz pilns. Vēl nav jāmaina.
Nomainiet neizstrādātā tonera konteineru.
Iestatījumus nevar izsaukt, jo pogas funkcija nepastāv.
Iestatījumus nevar izsaukt, jo pogas funkcija ir atspējota. Iespējojiet funkciju, pēc tam mēģiniet vēlreiz.
Šī funkcija pašlaik nav pieejama, jo radusies kļūda papildu krātuvē.
Sinhronizēt pielāgotus iestatījumus: piesakieties vēlr., lai sinhr.
Sinhronizēt pielāgotus iestatījumus: daži iestatījumi nav atļauti.
Sinhronizēt pielāgotus iestatījumus: radās kļūda.
Sinhronizēt pielāgotus iestatījumus: iespējo sinhronizāciju...
Sinhronizēt pielāgotus iestatījumus: servera autentifik. kļūda.
Sinhronizēt pielāgotus iestatījumus: nevar atrast serveri.
Sinhronizēt pielāgotus iestatījumus: nevar identificēt serveri.
Pārbaudiet vākus.
An error occurred when auto exporting the audit log.
Neizdevās ģenerēt ierīces paraksta atslēgu. Iestatiet e-pasta adresi sakaru iestatījumos.
The function may be stopped. Buttons could not be imported.
Maršr. reģistr. neizdevās. Sk. Statiskās maršrutēšanas iestatījumi.
Noņemiet oriģinālu no kopēšanas stikla.
Oriģinālu skenēšanas laukums (padevējs) ir netīrs.
Ir netīra oriģ. sken. laukums (šaurā stikla strēmele).
Atjaunojiet oriģināliem pareizo secību un nospiediet pogu [Sākt].
Atjaunojiet oriģināliem pareizo secību un nospiediet pogu [Sākt]. (Skenētā oriģināla datu apjoms pārsniedz ierobežojumu. Iestatījumi tiks automātiski laboti, un oriģināli tiks skenēti vēlreiz.)
The device is currently being used by another user. Wait a while, and then try to perform the operation again.
Meklēšanas rezultātu skaits pārsniedz ierobežojumu. Mainiet meklēšanas nosacījumus un mēģiniet vēlreiz.
Meklēšanas nosacījums ietver rakstzīmes, ko nevar lietot atlasītajam serverim.
Verificēšanas laikā radās kļūda.
Šis CRL ir nederīgs.
Šim CRL ir beidzies termiņš.
Nevar reģistrēt, jo šīs atslēgas algoritms netiek atbalstīts.
Nevar iestatīt kā noklusēto atslēgu, jo šī atslēga ir bojāta vai nederīga.
Šis sertifikāts tika atsaukts.
Šis sertifikāts ir nederīgs.
Šim sertifikātam ir beidzies term.
Šo darbu nevar izdrukāt.
Nav atbildes no servera. Pārbaudiet iestatījumus.
Nevar sākt meklēšanu, jo nav pareizi servera versijas iestatījumi. Pārbaudiet iestatījumus.
Pārbaudiet serveri.
Nav pieejams atbilstošais papīra formāts, A4.
Pakārtotā līnija tika atvienota apakštīkla maskas konflikta dēļ.
Pārāk daudz apakšdirektoriju.
Izņemiet visu apdrukāto papīru.
The contents of the specified file may be incorrect.
Nav iestatīta noklusējuma atslēga. Pārbaudiet TLS iestatījumus.
Nav iestatīta noklusējuma atslēga. Pārbaudiet atslēgas un sertifikātu saraksta iestatījumus sadaļā Sertifikāta iestatījumi.
Atļautās versijas un atlasītā algoritma kombinācija nav lietojama. Ievadiet iestatījumus vēlreiz.
Ir pievienots kabeļu LAN adapteris, ko nevar izmantot.
Nevarēja pārbaudīt sertifikātu.
Jāmaina iekšējā krātuve. (Zvaniet servisa pārstāvim.)
Darbu nevarēja izpildīt, jo skenētie oriģināli ir tikai tukšas lapas.
Nevar izveidot savienojumu.
Nevar rediģēt/dzēst papīru, jo to izmanto citi iestatījumi sadaļā Iestatījumi/reģistrācija.
Pārbaudiet datora nosaukumu sadaļā Iestatījumi/reģistācija.
Iespējams, ir ievietota nepareizas krāsas tonera kasetne. Ja lietosit šo tonera kasetni, var rasties darbības traucējums. Tārbaudiet ievietoto tonera kasetni.
Nevar mainīt iestatījumus, jo atlasītā atslēga tiek lietota.
Nevar atrast atlasīto serveri. Pārbaudiet iestatījumus.
Nevar izveidot savienojumu ar atlasīto serveri. Pārbaudiet iestatījumus.
No iestatījumu izvēlnes norādīto elementu pašlaik nevar izmantot. Sazinieties ar sistēmas pārvaldnieku.
Atlasītā poga var nebūt pieejama. Sazinieties ar sistēmas pārvaldnieku.
Nevarēja nosūtīt.
Sesijas taimauts. Mirkli uzgaidiet, pēc tam vēlreiz mēģiniet piekļūt datu bāzei.
Meklēšanu nevar pabeigt taimauta dēļ. Pārbaudiet iestatījumus.
Nevarēja izpildīt, jo fails satur neatbalstītus datus.
Tiešais savienojums: pārtraukts kļūdas dēļ.
Tiešais savien.: pārtraukts, jo nevarēja atrast nevienu citu ierīci.
Nevarēja piekļūt datu bāzei. Restartējiet ierīci.
Ciparparaksta sert. piekļ. kļūda
Serifikāta beigu datuma kļūda
Nevar pieteikties, jo ar vienu lietotājvārdi ir reģistrēti vairāki lietotāji. Sazinieties ar sistēmas pārvaldnieku.
Jaunas pogas nevar reģistrēt, jo reģistrēto pogu skaits ir sasniedzis ierobežojumu. Jau reģistrētās pogas var pārrakstīt.
Cannot import because the number of buttons for registration has exceeded the upper limit.
Nevarēja reģistrēt, jo reģistrēto adresātu skaits ir sasniedzis ierobežojumu.
Nomainiet tonera kasetni.
Nevar atpazīt tonera kasetni. Izvelciet tonera kasetni, pēc tam ievietojiet to no jauna, citādi netiks pareizi noteikta informācija par atlikušo toneri.
XXXX tonera uzpildes līmenis ir zems. Nomaiņa vēl nav jāveic.
Ievadītais PIN ir nepareizs.
Autentifikācijas serveris nedarbojas. Sazinieties ar sistēmas pārvaldnieku.
Nevar atrast autentifikācijas serveri. Sazinieties ar sistēmas pārvaldnieku.
Autentifikācijas servera pusē nav iestatīta parole. Sazinieties ar sistēmas pārvaldnieku.
Nevar pieteikties, jo anonīma piekļuve autentifikācijas serverim nav atļauta. Sazinieties ar sistēmas pārvaldnieku.
Konta informācija, kas nepieciešama, lai pieteiktos autentifikācijas serverī, ir nederīga. Sazinieties ar sistēmas pārvaldnieku.
Tīklā tika konstatēta konfliktējoša IP adrese.
Tīklā tika konstatēts IP adrešu konflikts (galvenā līnija).
Tīklā tika konstatēts IP adrešu konflikts (pakārtotā līnija).
Darbību nevarēja veikt, jo radās tīkla kļūda.
Pārbaudiet tīkla savienojumu.
Pārbaudiet tīkla savienojumu. (Galvenā līnija)
Pārbaudiet tīkla savienojumu. (Pakārtotā līnija)
Režīms Ekonomiskais (bezskavu) šobrīd nav pieejams.
Darbs tika atcelts, jo ir iestatītas funkcijas, ko nevar vienlaicīgi lietot, piemēram, Ekonomiskais (bezskavu). Mainiet iestatījumus, pēc tam mēģiniet vēlreiz. Mainot skavošanas pozīciju vai papīra veidu, var atļaut iestatījuma Ekonomiskais (bezskavu) lietošanu.
Pārbaudiet perf. atlikumu tvertni.
Skenēšana tika atcelta, jo oriģināli netika pareizi padoti.
Izņemiet iestrēgušos oriģinālus no padevēja un visus padevēja paliktnī palikušos oriģinālus, ievietojiet tos atpakaļ padevēja paliktnī un nospiediet taustiņu [Sākt].
Izņemiet oriģinālu no padevēja.
Finišiera izdruku uztvērējus nevar pārvietot uz augšu vai uz leju.
Ir atvērts finišiera priekšējais vāks.
Tiek veikti vairāki darbi...
Nevar pieteikties, jo nodaļu ID pārvaldībā radās autentifikācijas kļūda. Sazinieties ar sistēmas pārvaldnieku.
PDL neder. DLG ievade
PDL DLG atveid. kļūda
PDL DLG nezin kļ.
PDL DLG pilna atmiņa
PDL DLG atm. piešķ. kļ.
PDL GL oriģ. daļa nezin.
PDL GL koord. rezult.
PDL neder. GL ievade
PDL GL diapaz. pārb.
PDL GL pilna atmiņa
PDL GL atm. piešķ. kļ.
PDL IMG ats. datu kļ.
PDL IMG inicial. kļ.
PDL IMG apstr. kļ.
PDL IMG neder. dati
PDL IMG pilna darba atmiņa
PDL nn Rendering Error (nn ir moduļa nosaukums)
PDL PDF kļ.
PDL PDF datu dekod. kļ.
PDL PDF pilna atmiņa
PDL RIP apstr. kļ.
PDL XPS kļ.
PDL XPS inicializ. kļ.
PDL XPS atveid. kļūda
PDL att. kompr. kļūda
PDL atveid. ķļūda
PDL datu pārsūt. ķļūda
PDL reģ. piekļuves ķļūda
Nevar izsaukt pogas iestatījumus, jo tiek veiktas citas darbības.
Reģistrēšana sākuma ekrānā tiks atcelta, un jums no jauna tiks parādīts funkciju ekrāns, jo jums nav pogu reģistrēšanas atļaujas. Piesakieties kā administrators, pēc tam mēģiniet vēlreiz.
Ievietojiet skavas skavošanas blokā.
Parole neatbilst politikas prasībām. Mainiet paroli.
Šai ierīcei un autentifikācijas serverim var būt nesinhronizēti taimera iestatījumi. Sazinieties ar sistēmas pārvaldnieku.
Bezvadu LAN sakaru kļūda. Izslēdziet un ieslēdziet galv. strāvu.
Piekļuves punkta sakaru kļūda. Sk. bezvadu LAN informāciju.
Nevar sūtīt, jo ir pilna atmiņa. Mirkli uzgaidiet, pēc tam mēģiniet vēlreiz.
Darbību nevarēja izpildīt, jo ir pilna atmiņa.
Skenēšana tiks atcelta, jo atmiņa ir pilna. Vai vēlaties drukāt skenētās lapas?
Skenēšana tiks atcelta, jo atmiņa ir pilna. Mirkli uzgaidiet, pēc tam mēģiniet vēlreiz.
Skenēšana tiks atcelta, jo atmiņa ir pilna. Vai vēlaties sūtīt skenētās lapas?
Skenēšana tiks atcelta, jo atmiņa ir pilna. Vai vēlaties saglabāt skenētās lapas?
Reģistrētajiem lietotājiem saglabāto datu apjoms ir sasniedzis ierobežojumu. Varat veikt darbības, taču šobrīd dati (darbu iestatījumu žurnāli, personīgo iestatījumu saturs utt.) netiks saglabāti. Lai varētu saglabāt datus no nākamās pieteikšanās reizes, no citiem lietotājiem ir jādzēš nevajadzīgie dati. Plašāku informāciju lūdziet sistēmas pārvaldniekam vai skatiet rokasgrāmatā.
Reģistrācija sākuma ekrānā tiks atcelta, jo jūs neesat pieteicies. Atgriezieties funkciju ekrānā, piesakieties un mēģiniet vēlreiz.
Pārbaudiet lietotājvārdu, paroli vai iestatījumus.
Ievietojiet papīru.
Skenēšana tika atcelta, jo skenētā oriģināla datu apjoms pārsniedz ierobežojumu. Iespējams, varēs skenēt, ja samazināsit asumu vai iestatīsit Oriģināla veids kā Teksts.
Dzesē... Mirkli uzgaidiet.
Netiks sagl. inform., ko iestatīja pašr.sistēmā ienākušais lietot.
Login failed. Anonymous access to the authentication server is not allowed. Contact the system manager.
Login failed. The account information necessary to log in to the authentication server is invalid. Contact the system manager.
Nevar pieteikties. Pārbaudiet pieteikšanās adresātu.
Paroli nevar saglabāt, jo katram lietotājam saglabāto paroļu skaits ir sasniedzis ierobežojumu.

Ja pieteikšanās laikā tiek parādīts sešu ciparu skaitlis

Ja pieteikšanās laikā rodas kļūda, zem ziņojuma var tikt parādīts sešu ciparu skaitlis. Veiciet atbilstošas darbības atkarībā no attēlotā sešu ciparu skaitļa.
310001
310002
310003
322000
322006
322012
322018
322023
322024
322029
322037
322xxx
323000
323008
323048
323049/323053
323xxx
324000
324xxx
325000
325010
325050
325067
325xxx
331000
331001
331002
331003
331004
331005
331006
331007
331008
331009
331010
331011
331012
331013
332000
332001
332002
332003
332004
332005
332006
332007
332008
9E0K-0RK