Faksa dokumentu manuālā sūtīšana (Manuālā sūtīšana)

Ir iespējams manuāli nosūtīt faksa dokumentus, iepriekš pārbaudot, vai adresāts ir gatavs faksa saņemšanai.
Ja ir pievienotas papildu rindas, manuālajā sūtīšanā var izmantot tikai 1. rindu (standarta rindu).
Lai nosūtītu faksa dokumentus manuāli, nospiežot <Nolikta klausule>, iestatiet <Lietot ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> kā <Izsl.>. Ja tas ir iestatīts kā <Iesl.>, iespējams, nevarēsit nosūtīt dokumentus. ACCESS MANAGEMENT SYSTEM izmantošana
1
Novietojiet oriģinālu. Oriģinālu novietošana
Lai nosūtītu vairākas lapas, ievietojiet oriģinālus padevējā. Ja oriģināls tiek novietots uz kopēšanas stikla, var nosūtīt tikai vienu lapu.
2
Nospiediet <Fakss>. Ekrāns <Sākums>
3
Faksa pamatfunkciju ekrānā nospiediet <Nolikta klausule>. Faksa pamatdarbību logs
4
Ievadiet saņēmēja tālruņa numuru.
5
Pārliecinieties, ka izdzirdat saņēmēja balsi vai spalgu pīkstienu.
6
Nospiediet  (Sākt).
Tiek skenēti oriģināli un sākas nosūtīšana.
Manuālā sūtīšana nav pieejama šādos gadījumos:
Ja kāda no tālāk minētajām funkcijām ir norādīta skenēšanas iestatījumos:
<Divpusējs oriģināls>
<Atšķirīga formāta oriģ.>
<Dzēst kontūras>
<Darbu salikšana>
<Atliktā sūtīšana>
<Ierobežot funkcijas> ir iestatīts kā <Izsl.> jebkurai funkcijai, ja iekārta ir Nodaļas ID pārvaldībā. Nodaļu ID pārvaldības iestatījumu konfigurēšana
Oriģinālu skenēšanas formāta norādīšana
Padevējā ievietoto oriģinālu formāts tiek iestatīts automātiski. Lai norādītu formātu manuāli, izmantojiet kopēšanas stiklu.
9E0K-07F