WSD izmantošana

“WSD (Web Services on Devices — ierīču tīmekļa pakalpojumi)” ir tīkla ierīču meklēšanas funkcija. Izmantojot WSD funkciju, varat automātiski atrast iekārtu tīklā no datora un sākt skenēt dokumentu iekārtā. Šo funkciju sauc par WSD skenēšanu. Lai izmantotu WSD skenēšanas funkciju, jāveic dažas darbības. Sagatavošanās WSD skenēšanai
WSD skenēšana nav pieejama šādos gadījumos:
kad ir aktivizēta sistēma ACCESS MANAGEMENT SYSTEM ACCESS MANAGEMENT SYSTEM izmantošana;
kad nodaļas ID autentifikācija tiek lietota kā pieteikšanās pakalpojums Pieteikšanās pakalpojuma maiņa.

Sagatavošanās WSD skenēšanai

No vadības paneļa
1
Nospiediet  (Iestat./reģistr.).
2
Nospiediet <Preferences>  <Tīkls>  <TCP/IP iestatījumi>  <WSD iestatījumi>.
3
Nospiediet <Iesl.> sadaļā <Lietot WSD skenēšanu>.
4
Nospiediet <OK>.
No datora
5
Atveriet printera mapi. Printera mapes parādīšana
6
Noklikšķiniet uz [Add a device].
7
Atlasiet izmantojamo ierīci  noklikšķiniet uz [Next].
Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Ja šī iekārta netiek parādīta, iemesls var būt ugunsmūra iestatījumi. Papildinformāciju skatiet datora rokasgrāmatā.
9E0K-0A1