<Iestatīt adresātu>

Norādiet iestatījumus adresātu un adrešu grāmatas reģistrēšanai.
Informāciju par vienumiem, kas kolonnā “Importēt visas funkcijas” apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.

<Adrešu saraksti>

 (Iestat./reģistr.)  <Iestatīt adresātu>
Varat drukāt Adrešu grāmatā vai viena pieskāriena pogās reģistrētu adresātu sarakstu. Iestatījumu saraksta drukāšana
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Adrešu saraksti>
<Adrešu saraksts 1> – <Adrešu saraksts 10>, <Viena skāriena>, <Admin. adrešu saraksts>, <Drukāt sarakstu>
-
Pat tad, ja iestatījums <Pārvaldīt adrešu grāmatas piekļuves numurus> tiek iestatīts pozīcijā <Iesl.>, visi adresāti, tostarp tie, kas saglabāti ar piekļuves numuru, tiek izdrukāti.

<Reģistrēt adresātus>

 (Iestat./reģistr.)  <Iestatīt adresātu>
Varat reģistrēt adresātus iekārtas Adrešu grāmatā. Adresātu reģistrēšana adrešu grāmatā
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Reģistrēt adresātus>
<Reģistr.jaunu adresātu>, <Dati/rediģēt>, <Dzēst>, <Meklēt pēc nosaukuma>
*1
C
Address Book
*1 <Server. meklēšanai:>: Nē

<Pārdēvēt adrešu sarakstu>

 (Iestat./reģistr.)  <Iestatīt adresātu>
Varat pārdēvēt katru adrešu sarakstu.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Pārdēvēt adrešu sarakstu>
<Adrešu saraksts 1> – <Adrešu saraksts 10>, <Pārdēvēt>
C
Address Book

<Reģistrēt viena skāriena opciju>

 (Iestat./reģistr.)  <Iestatīt adresātu>
Varat reģistrēt adresātus iekārtas viena pieskāriena pogās. Adresāta reģistrēšana viena pieskāriena pogā
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Reģistrēt viena skāriena opciju>
No <001> līdz <200>, <Reģistrēt/rediģēt>, <Dzēst>
C
Address Book

<Mainīt adrešu grāmatas noklus. rādījumu>

 (Iestat./reģistr.)  <Iestatīt adresātu>
Varat norādīt, kāda veida Adrešu grāmatu parādīt, kad tiek nospiesta poga <Adrešu grāmata> (Fakss vai Skenēt un sūtīt pamatfunkciju logā).
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Mainīt adrešu grāmatas noklus. rādījumu>
<Lokālā>, <LDAP serveris>, <Attāli>
C
Settings/Registration Basic Information

<Adrešu grāmatas PIN>

 (Iestat./reģistr.)  <Iestatīt adresātu>
Varat iestatīt Adrešu grāmatas PIN. Adrešu grāmatas lietošanas ierobežošana
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Adrešu grāmatas PIN>
<Iestatīt>:
<PIN>: Ievadiet PIN (maksimums - 7 cipari)
<Apstiprināt>
C
Settings/Registration Basic Information

<Pārvaldīt adrešu grāmatas piekļuves numurus>

 (Iestat./reģistr.)  <Iestatīt adresātu>
Varat izvēlēties, vai atļaut lietotājiem iestatīt adresāta piekļuves numuru, kad tas tiek reģistrēts Adrešu grāmatā. Adrešu grāmatas lietošanas ierobežošana
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Pārvaldīt adrešu grāmatas piekļuves numurus>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information

<Eksportējot adrešu grāmatu, iekļaut paroli>

 (Iestat./reģistr.)  <Iestatīt adresātu>
Ja šis iestatījums tiek iestatīts pozīcijā <Iesl.>, varat izvēlēties, vai, izmantojot Remote UI (Attālo lietotāja interfeisu), kad tiek eksportēta Adrešu grāmata, iekļaut adresātiem reģistrētās paroles.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Eksportējot adrešu grāmatu, iekļaut paroli>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Varat iestatīt, vai eksportēt šīs paroles:
Paroli nosūtīšanai ar apakšadresi, kas iestatīta faksa adresātiem
Autentifikācijas paroli, kas iestatīta failu servera adresātiem

<Reģistrēt LDAP serveri>

 (Iestat./reģistr.)  <Iestatīt adresātu>
Varat norādīt LDAP servera iestatījumus, piemēram, servera nosaukumu un adresi, ko izmantojat, meklējot vai reģistrējot adresātus. LDAP servera reģistrēšana
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Reģistrēt LDAP serveri>
<Reģistrēt>, <Dati/rediģēt>, <Dzēst>, <Drukāt sarakstu>
B*1
Settings/Registration Basic Information
*1 <Dzēst>, <Drukāt sarakstu>: Nē

<Meklēt autom., kad tiek lietots LDAP serveris>

 (Iestat./reģistr.)  <Iestatīt adresātu>
Ja šis iestatījums tiek iestatīts pozīcijā <Iesl.>, varat nekavējoties sākt meklēšanu, piekļūstot LDAP serverim no iekārtas vadības paneļa.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Meklēt autom., kad tiek lietots LDAP serveris>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Automātiskā meklēšana tiek veikta tikai pirmajā reģistrētajā LDAP serverī, kas tiek rādīts LDAP serveru nolaižamā saraksta augšā.

<Apstiprināt TLS sertifikātu LDAP servera piekļuvei>

 (Iestat./reģistr.)  <Iestatīt adresātu>
Varat izvēlēties, vai pārbaudīt TLS sertifikātus, izveidojot savienojumu ar LDAP serveri.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Apstiprināt TLS sertifikātu LDAP servera piekļuvei>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<CN>: Iesl., Izsl.

<Mainīt nokl. LDAP meklēšanas nosacījumus>

 (Iestat./reģistr.)  <Iestatīt adresātu>
Bieži izmantotos meklēšanas nosacījumus varat reģistrēt kā noklusējuma iestatījumus meklēšanai LDAP serverī.
Noklusējuma meklēšanas nosacījumu reģistrēšana katram LDAP serverim
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Mainīt nokl. LDAP meklēšanas nosacījumus>
<Reģistrēt>, <Inicializēt>
C
Personal Setting Information

<Reģistrēt/rediģēt LDAP meklēšanas atribūtu>

 (Iestat./reģistr.)  <Iestatīt adresātu>
Varat pievienot meklēšanai LDAP serverī izmantojamos meklēšanas elementus.
LDAP meklēšanas atribūti
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Reģistrēt/rediģēt LDAP meklēšanas atribūtu>
<Nav reģistrēts 1>, <Nav reģistrēts 2>:
<Reģistrēt/rediģēt>, <Dzēst>
B
Settings/Registration Basic Information

<Iest. meklēšanai pēc nosaukuma, lietojot LDAP serveri>

 (Iestat./reģistr.)  <Iestatīt adresātu>
Varat norādīt atribūtu, ko lietot, kad LDAP serverī meklējat adresātu pēc nosaukuma, izmantojot funkciju “Meklēt pēc nosaukuma.”
“Meklēt pēc nosaukuma” konfigurēšana meklēšanai LDAP Searches
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Iest. meklēšanai pēc nosaukuma, lietojot LDAP serveri>
<Nosaukuma veids meklēšanas atribūtam>:
CN, Kopējs nosaukums, fullName, Rādīt nosaukumu, sn, givenName, Pielāgots
C
Settings/Registration Basic Information
<Filtrs>:
Satur, Nesatur, Ir vienāds ar, Atšķiras no, Sākas ar, Beidzas ar

<Iegūt attālo adrešu grāmatu>

 (Iestat./reģistr.)  <Iestatīt adresātu>
Norādiet iestatījumus attālās adrešu grāmatas iegūšanai.

<Atvērt attālo adrešu grāmatu>

 (Iestat./reģistr.)  <Iestatīt adresātu>
Norādiet iestatījumus attālās adrešu grāmatas publiskošanai.

<Lietot personisko adrešu sarakstu>

 (Iestat./reģistr.)  <Iestatīt adresātu>
Varat izvēlēties, vai izmantot lietotāja, kas iekārtā pieteicies, izmantojot personu autentifikācijas pārvaldību, personisko Adrešu grāmatu.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Lietot personisko adrešu sarakstu>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information

<Lietot lietotāju grupu adrešu sarakstu>

 (Iestat./reģistr.)  <Iestatīt adresātu>
Varat ierobežot <User Group Address List> izmantošanu. Tomēr, ja administrators iekārtai piekļūst, izmantojot Remote UI (Attālo lietotāja interfeisu), viņš var reģistrēt/rediģēt <User Group Address List> neatkarīgi no šī iestatījuma.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Lietot lietotāju grupu adrešu sarakstu>
<Iesl.>, <Iesl. (tikai pārlūkot)>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Varat iestatīt, lai, mainot lietotāju grupas nosaukumu, tiktu mainīts arī lietotāju grupas Adrešu grāmatas nosaukums. Piesakieties Remote UI (Attālajā lietotāja interfeisā) kā lietotājs, kam ir administratora tiesības, nospiediet [Settings/Registration] [Set Destination] [Personal Address List/User Group Address List Settings] un atzīmējiet izvēles rūtiņu [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name].
9E0K-0L0