<Rādīt iestatījumus>

Norādiet skārienekrāna iestatījumus.
Informāciju par vienumiem, kas kolonnā “Importēt visas funkcijas” apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.
Vienums, kas norādīts ar zvaigznīti (*)
Parādās tikai tad, ja jūsu iekārtai ir faksa funkcija.

<Noklus. ekrāns pēc startēšanas/atjaunošanas>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences> <Rādīt iestatījumus>
Varat iestatīt noklusējuma palaišanas/atjaunošanas logu.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Noklus. ekrāns pēc startēšanas/atjaunošanas>
<Sākums>, <Kopēt>, <Fakss>*1, <Skenēt un sūtīt>, <Skenēt un saglabāt>, <Piekļuve saglabātajiem failiem>, <Faksa/i-faksa iesūtne>, <Attālais skeneris>, <Pamācība/BUJ>, <Adr./pārs. iestatījumi>, <Drukāt>, <WSD skenēšana>, <Skenēt mobilai ierīcei>, <Mobilais portāls>, <uniFLOW Online Setup>
Iestatījumu secība var atšķirties no tās, kas parādīta iekārtā.
C
Settings/Registration Basic Information
<Atvērt statusa pārrauga ekrānu>: <Iesl.>, <Izsl.>
*1 Parādās tikai tad, ja jūsu iekārtai ir faksa funkcija.
Atkarībā no personu autentifikācijas pārvaldībā norādītās autentifikācijas metodes pieteikšanās logs var tikt parādīts pirms sadaļā <Noklus. ekrāns pēc startēšanas/atjaunošanas> iestatītā loga.
Ja pieteikšanās pakalpojums tiek mainīts uz autentifikāciju, izmantojot Nodaļas ID, un tiek izmantota funkcija <Ierobežot funkcijas> sadaļai <Nodaļu ID pārvaldība>, tad ekrāns <Sākums> vai Nodaļas ID/PIN ievades pieteikšanās logs var tikt parādīts pirms sadaļā <Noklus. ekrāns pēc startēšanas/atjaunošanas> iestatītā ekrāna (atkarīgs no iestatījumiem).

<Noklusējuma ekrāns (statusa pārraugs)>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences> <Rādīt iestatījumus>
Varat mainīt logu, kas tiek parādīts, nospiežot  (Stat.pārraudz.).
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Noklusējuma ekrāns (statusa pārraugs)>
<Noklus. statusa veids>: <Kopēt/druk.>, <Sūtīt>, <Saņemt>, <Saglabāt>, <Izejmateriāli/citi>
C
Settings/Registration Basic Information
<Statuss/žurnāls>: <Darba statuss>, <Darbu žurnāls>
<Dati> (<Kopēt/druk.>, <Darba statuss>): <Drukāt>, <Kopēt>
<Dati> (<Sūtīt>, <Darba statuss>): <Sūtīt>, <Fakss>*1
<Dati> (<Saņemt>, <Darba statuss>): <Fakss>*1, <Pāradresēt>
<Dati> (<Kopēt/druk.>, <Darbu žurnāls>): <Kopēt>, <Printer>, <Lokālā druka>, <Saņemtā darba druka>, <Drukāt atskaiti>
<Dati> (<Sūtīt>, <Darbu žurnāls>): <Sūtīt>, <Fakss>*1
<Dati> (<Saņemt>, <Darbu žurnāls>): <Saņemt>, <Fakss>*1
*1 Parādās tikai tad, ja jūsu iekārtai ir faksa funkcija.

<Rādīt faksa funkciju> *

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences> <Rādīt iestatījumus>
Varat iestatīt, lai ierīces logā <Sākums> tiek rādīta Faksa funkcija. Ja izvēlaties rādīt Faksa funkciju, varat izvēlēties, vai <Fakss> rādīt arī sadaļā <Skenēt un sūtīt>. Tādējādi dokumentus vienlaikus varēsiet sūtīt faksa, e-pasta un i-faksa adresātiem.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Rādīt faksa funkciju>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Iespējot faksu skenēšanas un sūtīšanas funkcijā>: <Iesl.>, <Izsl.>

<Saglabāšanas vietas attēlojuma iestatījumi>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences> <Rādīt iestatījumus>
Varat iestatīt adresātus, kas tiek parādīti, nospiežot <Skenēt un saglabāt> vai <Piekļuve saglabātajiem failiem>.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Saglabāšanas vietas attēlojuma iestatījumi>
<Tīkls>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Atmiņas ierīce>: <Iesl.>, <Izsl.>

<Pārslēgt valodu/tastatūru>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences> <Rādīt iestatījumus>
Varat izvēlēties, kura valoda/tastatūra tiek rādīta skārienekrānā.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Pārslēgt valodu/tastatūru>
<Valoda>, <Tastatūras izkārt.>
C
Settings/Registration Basic Information
Daži paziņojumi izvēlētajā valodā var netikt rādīti pareizi. Tādā gadījumā restartējiet iekārtu. Iespējams, daži paziņojumi netiks mainīti arī pēc iekārtas restartēšanas.
Ja, izmantojot personu autentifikācijas pārvaldību, tiek iestatīta Server Authentication + Local Device Authentication, un atšķiras šajā iekārtā iestatītā valoda un valoda, kas ir iestatīta aktīvajā direktorijā (Active Directory), tad saņēmējam nosūtītajās e-pasta vēstulēs netiks rādīts nosūtītāja pilnais nosaukums.

<Rādīt pogu Pārslēgt valodu/tastatūru>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences> <Rādīt iestatījumus>
Varat rādīt valodas un tastatūras izkārtojuma maiņas pogu. Poga tiek rādīta skārienekrāna apakšējā rindā.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Rādīt pogu Pārslēgt valodu/tastatūru>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information

<Lietot tastatūras pārslēga fiksācijas funkciju>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences> <Rādīt iestatījumus>
Tastatūras logā nospiežot <Nobīde>, var ievadīt lielo burtu. Burtslēga iestatījumos var izvēlēties, vai teksta ievadei vienmēr izmantot lielos burtus vai lielo sākumburtu izmantot tikai atsevišķiem vārdiem.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Lietot tastatūras pārslēga fiksācijas funkciju>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information

<Tastatūrai reģistrētās rakstzīmes>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences> <Rādīt iestatījumus>
Izmantojot tastatūru, var reģistrēt bieži izmantotās e-pasta ziņojumu/i-faksu adresātu virknes.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Tastatūrai reģistrētās rakstzīmes>
<Reģistrēt/rediģēt>, <Dzēst>
C
Settings/Registration Basic Information

<Rādīt ziņojumu par atlikušo papīru>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences> <Rādīt iestatījumus>
Varat iestatīt, lai tiktu parādīts paziņojums par to, ka papīra avotā ir atlicis maz papīra.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Rādīt ziņojumu par atlikušo papīru>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information

<Kopiju skaits/darba ilguma statuss>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences> <Rādīt iestatījumus>
Norādītais eksemplāru skaits un aptuvenais laiks līdz uzdevuma pabeigšanai tiek rādīts skārienekrāna apakšējā rindā.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Kopiju skaits/darba ilguma statuss>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Aptuvenā laika, kas tiek rādīts skārienekrāna apakšējā rindā, precizitāte atkarībā no iekārtas statusa var mainīties.
Aptuvenais laiks netiek parādīts, ja gaidīšanas ilgums ir mazāks nekā viena minūte.

<Paziņot, kad jātīra oriģinālu skenēšanas laukums>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences> <Rādīt iestatījumus>
Varat iestatīt, lai iekārta rāda aicinājumu notīrīt skenēšanas laukumu, ja dokumentu padeves skenēšanas zonā ir konstatēti traipi.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Paziņot, kad jātīra oriģinālu skenēšanas laukums>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information

<Papīra veida izvēles ekrāna prioritāte>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences> <Rādīt iestatījumus>
Varat izvēlēties, vai papīra izvēles logā prioritāte tiek piešķirta vienkāršajam (<Vienkāršs>) vai detalizētajam (<Detalizēti>) iestatījumu logam.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Papīra veida izvēles ekrāna prioritāte>
<Vienkāršs>, <Detalizēti>
C
Settings/Registration Basic Information

<Pārslēgt milimetru/collu ievadi>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences> <Rādīt iestatījumus>
Varat izvēlēties, vai skaitliskās vērtības dažādos skaitlisko vērtību ievadīšanas ekrānos norādīt milimetros vai collās.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Pārslēgt milimetru/collu ievadi>
<mm>, <Colla>
C
Settings/Registration Basic Information

<Rādīt sistēmā ienākuša lietotāja vārdu>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences> <Rādīt iestatījumus>
Varat izvēlēties, vai skārienekrānā rādīt lietotāja vārdu/parādāmo nosaukumu.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Rādīt sistēmā ienākuša lietotāja vārdu>
<Ekrāna augšdaļā> (<Lietotājvārds>, <Rādīt nosaukumu>), <Ekrāna apakšdaļā>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja pieteikšanās pakalpojumā ir iestatīta Nodaļas ID autentifikācija un iestatījums <Nodaļu ID pārvaldība> ir pozīcijā <Iesl.>, Nodaļas ID tiek rādīts, izvēloties opciju <Ekrāna apakšdaļā>. Tas netiek rādīts ekrāna augšdaļā.
Ja pieteikšanās pakalpojumā ir iestatīta lietotāja autentifikācija, <Lietotājvārds> tiek rādīts, izvēloties opciju <Ekrāna apakšdaļā>.

<Rādīt kļūdas ziņojumu par atlikušo toneri>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences> <Rādīt iestatījumus>
Parāda brīdinājuma ekrānu, kas ļauj identificēt, kuras krāsas ir maz, kad atlikušais tonera līmenis ir zems. Šis paziņojums ir noderīgs, jo ļauj laikus sagatavojiet jaunu tonera kasetni u.c.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Rādīt kļūdas ziņojumu par atlikušo toneri>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Tiek parādīts brīdinājuma ekrāns, aicinot sagatavojiet jaunu tonera kasetni.
Ja brīdinājuma ekrānā nospiežat <Aizvērt>, lai aizvērtu ekrānu, varat turpināt normālu darbību. Tomēr šis brīdinājuma ekrāns tiks parādīts ikreiz, kad iekārta tiks aktivizēta no miega režīma vai tiks ieslēgts galvenais strāvas slēdzis.
Ja jau esat sagatavojis jaunu tonera kasetni u.c. un brīdinājums vairs nav nepieciešams, veiciet darbību <Dzēst atlikušā tonera kļūdu>.
Neatkarīgi no šī iestatījuma statusa paziņojums vēl arvien tiek rādīts ekrāna lejasdaļā.

<Dzēst atlikušā tonera kļūdu>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences> <Rādīt iestatījumus>
Brīdinājuma ekrānu, kas tiek rādīts, kad atlikušais tonera līmenis ir zems, varat izdzēst, ja opcijas <Rādīt kļūdas ziņojumu par atlikušo toneri> iestatījums ir <Iesl.>.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Dzēst atlikušā tonera kļūdu>
<Jā>, <Nē>
-
Šis brīdinājuma ekrāns tiks atkal parādīts, ja būs zems citas krāsas tonera līmenis un opcijas <Rādīt kļūdas ziņojumu par atlikušo toneri> iestatījums būs <Iesl.>.

<IP adreses rādīšanas iestatījumi>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences> <Rādīt iestatījumus>
Varat izvēlēties, vai skaitītāja informācijas logā rādīt IP adresi.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<IP adreses rādīšanas iestatījumi>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Šis iestatījums ir derīgs tikai tad, ja opcija <Lietot IPv4> ir iestatīta pozīcijā <Iesl.>.

<Displeja skenēšana mobilajai ierīcei>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences> <Rādīt iestatījumus>
Varat izvēlēties, vai iespējot iestatījumu <Skenēt mobilai ierīcei>, kas skenētos datus nosūta uz mobilo ierīci, piemēram, viedtālruni vai planšetdatoru.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Displeja skenēšana mobilajai ierīcei>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information

<Rādīt mobilo portālu>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences> <Rādīt iestatījumus>
Varat iestatīt, vai vienumu <Mobilais portāls> rādīt logā <Sākums>.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Rādīt mobilo portālu>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information

<Rādīt QR kodu mobilajā portālā>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences> <Rādīt iestatījumus>
Varat izvēlēties, vai logā <Mobilais portāls> rādīt QR kodu. Izmantojot QR kodu, nav jāievada iekārtas IPv4 adrese.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Rādīt QR kodu mobilajā portālā>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
9E0K-0H8