<Preferences>

Norādiet iestatījumus iekārtas darba videi.

<Papīra iestatījumi>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences>
Norādiet izmantotā papīra iestatījumus.

<Rādīt iestatījumus>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences>
Norādiet skārienekrāna iestatījumus.

<Laika/enerģijas iestatījumi>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences>
Norādiet laika iestatījumus, strāvas patēriņu utt.

<Tīkls>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences>
Norādiet tīkla iestatījumus.

<Ārējs interfeiss>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences>
Norādiet ārējo interfeisu iestatījumus.

<Pieejamība>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences>
Norādiet pieejamības funkciju iestatījumus cilvēkiem, kam var būt grūti saskatīt displeju vai ievadīt datus.
9E0K-0H6