<Tiešā savienojuma iestatījumi>

Norādiet tiešā savienojuma iestatījumus.
Informāciju par vienumiem, kas kolonnā “Importēt visas funkcijas” apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.

<Lietot tiešo savienojumu>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences>  <Tīkls>  <Tiešā savienojuma iestatījumi>
Norādiet, vai izmantot tiešo savienojumu. Tieša savienojuma izveide
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Lietot tiešo savienojumu>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information

<Tiešā savienojuma veids>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences>  <Tīkls>  <Tiešā savienojuma iestatījumi>
Izvēlieties tiešā savienojuma veidu. Tieša savienojuma izveide
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Tiešā savienojuma veids>
<Piekļuves punkta režīms>, <Wi-Fi Direct>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts Wi-Fi Direct savienojums, var pievienot tikai vienu mobilo ierīci.

<Ierīces nosaukums funkcijai Wi-Fi Direct>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences>  <Tīkls>  <Tiešā savienojuma iestatījumi>
Norādiet ierīces nosaukumu, ko izmantot tiešajiem savienojumiem (Wi-Fi Direct).
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Ierīces nosaukums funkcijai Wi-Fi Direct>
Ierīces nosauk. funkcijai Wi-Fi Direct (maks., 32 rakstz.): Ierīces nosaukums
-
Lai izmantotu Wi-Fi Direct, ierīces nosaukumam tiek automātiski pievienots “-XY_Canon10” (burti “XY” tiek aizvietoti ar nejauši izvēlētiem burtiem). Ja ierīces nosaukuma garums ir 22 rakstzīmes vai vairāk, tad “-XY_Canon10” tam netiek pievienots.

<Laiks līdz tiešā savienojuma sesijas pārtraukšanai>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences>  <Tīkls>  <Tiešā savienojuma iestatījumi>
Norādiet laiku, pēc kura savienojums tiek automātiski pārtraukts, ja tiešajā savienojumā noteiktu laiku netiek pārraidīti/saņemti dati.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Laiks līdz tiešā savienojuma sesijas pārtraukšanai>
0 = Izsl., no 1 līdz 30 līdz 60 min.
C
Settings/Registration Basic Information
Šis iestatījums ir atspējots, ja opcija <Vienmēr turēt iespējotu, ja norādīts SSID/tīkla atslēga> ir iestatīta pozīcijā <Iesl.>.

<Piekļuves punkta režīma iestatījumi>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences>  <Tīkls>  <Tiešā savienojuma iestatījumi>
Norādiet piekļuves punkta režīma iestatījumus.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Piekļuves punkta režīma iestatījumi>
<Lietot personīgo SSID un tīkla atslēgu>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Norādīt lietojamo SSID>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<SSID>: Ievadiet SSID
C
Settings/Registration Basic Information
<Norādīt lietojamo tīkla atslēgu>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Tīkla atslēga>: Ievadiet tīkla atslēgu
C
Settings/Registration Basic Information
Ja opcija <Lietot personīgo SSID un tīkla atslēgu> ir iestatīta pozīcijā <Iesl.>
Piesakoties informācija par lietotāju un SSID/tīkla atslēga tiek piesaistīta un saglabāta iekārtā. Var pievienot tikai vienu mobilo ierīci.
Ja opcija <Lietot personīgo SSID un tīkla atslēgu> ir iestatīta pozīcijā <Izsl.>
Ja gan <Lietot pielāgotu SSID>, gan <Lietot pielāgotu tīkla atslēgu> iestatījumi ir iestatīti pozīcijā <Iesl.>, vienlaikus var pievienot vairākas mobilās ierīces. Vienlaikus var pievienot ne vairāk kā piecas ierīces.
Ja <Lietot pielāgotu SSID> vai <Lietot pielāgotu tīkla atslēgu>, vai abi šie iestatījumi ir iestatīti pozīcijā <Izsl.>, lai izveidotu savienojumu katru reizi tiek izmantota nejauši izvēlēta tīkla atslēga vai SSID. Var pievienot tikai vienu mobilo ierīci.

<Vienmēr turēt iespējotu, ja norādīts SSID/tīkla atslēga>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences>  <Tīkls>  <Tiešā savienojuma iestatījumi>
Ja ir iespējots iestatījums <Lietot pielāgotu SSID> un <Norādīt lietojamo tīkla atslēgu> (sadaļā <Piekļuves punkta režīma iestatījumi>), lai izveidotu tiešo savienojumu, nav jāspiež <Iespējot> iestatījumā <Tiešais savienojums> (sadaļā <Mobilais portāls>).
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Vienmēr turēt iespējotu, ja norādīts SSID/tīkla atslēga>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Iekārtai var vienlaikus pievienot vairākas mobilās ierīces. Vienlaikus var pievienot ne vairāk kā piecas ierīces.
Ja šis iestatījums ir pozīcijā <Iesl.>, tad iestatījums <Laiks līdz tiešā savienojuma sesijas pārtraukšanai> tiek atspējots.
Ja šis iestatījums ir pozīcijā <Iesl.>, iekārta pilnībā nepāries miega režīmā.

<IP adreses iestatījumi tiešajam savienojumam>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences>  <Tīkls>  <Tiešā savienojuma iestatījumi>
Norādiet, kādu IP adresi nosūtīt mobilajām ierīcēm, kas tiek pievienotas, izmantojot tiešo savienojumu.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<IP adreses iestatījumi tiešajam savienojumam>
192.168.22.1
C
Settings/Registration Basic Information
Mobilajām ierīcēm nosūtāmā IP adrese var būt ne vairāk kā par deviņiem cipariem garāka, nekā norādītā IP adrese.

<Personīgā SSID un tīkla atslēgas iestatījumi>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences>  <Tīkls>  <Tiešā savienojuma iestatījumi>
Katram lietotājam norādiet SSID un tīkla atslēgu, ko izmantot lai pieteiktos un izveidotu tiešo savienojumu.
Lai izveidotu SSID, iestatiet iestatījumu <Lietot pielāgotu SSID> pozīcijā <Iesl.> un ievadiet SSID.
Lai izveidotu tīkla atslēgu, iestatiet iestatījumu <Lietot pielāgotu tīkla atslēgu> pozīcijā <Iesl.> un ievadiet tikla atslēgu.
Ja iestatījums <Automātiski iespējot/atspējot tiešo savienojumu piesakoties/atsakoties> ir pozīcijā <Iesl.>, lai piesakoties izveidotu tiešo savienojumu, nav jāspiež <Mobilais portāls>  <Tiešais savienojums> <Iespējot>.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Personīgā SSID un tīkla atslēgas iestatījumi>
<Norādīt lietojamo SSID>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Personal Setting Information
<SSID>: Ievadiet personisko SSID.
C
Personal Setting Information
<Norādīt lietojamo tīkla atslēgu>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Personal Setting Information
<Tīkla atslēga>: Ievadiet personisko tīkla atslēgu.
C
Personal Setting Information
<Automātiski iespējot/atspējot tiešo savienojumu piesakoties/atsakoties>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Personal Setting Information
Ja šo iestatījumu norādāt kā administrators, Iestatījumu/reģistrācijas logā izvēlieties sadaļu <Personīgie iestatījumi>.

<Lietot pieteikš. vārdu kā lietotājvārdu drukas darbiem>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences>  <Tīkls>  <Tiešā savienojuma iestatījumi>
Norādiet, vai pieteikšanās vārdu rādīt kā lietotājvārdu drukāšanas uzdevumos, kuriem tiek izmantots tiešais savienojums.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Lietot pieteikš. vārdu kā lietotājvārdu drukas darbiem>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
9E0K-0HU