Citās iekārtās esošu failu drukāšana

Ar iekārtu var tieši drukāt failus, kas ir saglabāti citu Canon daudzfunkciju printeru Izvērstā telpa uzglabāšanas vietās vai Windows serverī.
1
Nospiediet <Piekļuve saglabātajiem failiem>. Ekrāns <Sākums>
2
Nospiediet <Tīkls>.
3
Izvēlieties iekārtu, kurai vēlaties piekļūt.
Informāciju par ekrānā redzamajiem vienumiem un to lietošanas pamācību skatiet sadaļā Strādāšana ar failiem un mapēm citās iekārtās.
4
Izvēlieties failu un nospiediet <Drukāt>.
Ja atlasāt PDF vai XPS formāta failus, pārejiet pie 6. darbības.
Vienlaikus var atlasīt un izdrukāt ne vairāk kā 6 failus no vienas mapes.
5
Izvēlieties papīra avotu un nospiediet <OK>.
6
Ievadiet kopiju skaitu, izmantojot ciparu taustiņus.
4. darbībā atlasot vairākus failus, nospiediet <Mainīt kopiju skaitu> un ievadiet kopiju skaitu.
7
Norādiet nepieciešamos drukāšanas iestatījumus.
Informāciju par drukāšanas iestatījumiem skatiet sadaļā Saglabāto failu drukāšanas iestatīšanas ekrāns un darbības.
Lai drukātu ar paroli aizsargātu PDF failu, nospiediet <Opcijas>  <Dok. atvērš. parole>  <Šifrēšana parole> vai <Politikas parole>, ievadiet paroli un nospiediet <OK>. Lai drukātu PDF failus, kam drukāšana ir aizliegta, vai augsta izšķirtspējā drukātu PDF failus, kam ir atļauta drukāšana tikai zemā izšķirtspējā, ievadiet norādīto paroli.
8
Nospiediet <Sākt drukāšanu>.
Tiek sākta drukāšana.
Lai atceltu drukāšanu, nospiediet <Atcelt>  <Jā>.
9E0K-0A7