Adresato susiejimas su vieno paspaudimo mygtuku

Patogu susieti dažnai naudojamą adresatą su vieno paspaudimo mygtuku: Taip galėsite greitai nurodyti adresatą vienu mygtuko paspaudimu. Jūs galite ne tik susieti fakso numerį ar el. pašto adresą su vieno paspaudimo mygtuku, bet ir registruoti failų serverio aplanko vietą (IP adresą ir kelią), naudojamą nuskaitytiems duomenims saugoti.
1
Paspauskite <Adr./persiunt. parametrai>. Ekranas <Pagrindinis>
2
Paspauskite <Vieno paspaud. įregistravimas>.
3
Adresatui užregistruoti pasirinkite vieno paspaudimo mygtuką ir paspauskite <Įregistrav./redagavimas>.
Kiekvienam vieno paspaudimo mygtukui suteikiamas trijų skaitmenų numeris (001–200). Taip pat galite nurodyti vieno paspaudimo mygtuką paspausdami  ir įvesdami trijų skaitmenų numerį naudodamiesi skaičių mygtukais.
4
Pasirinkite registruojamo adresato tipą.
Pasirinkite <Faksas>, <El. paštas>, <I-faksas> ar <Failas> kaip registruotino adresato tipą. Adresatų registravimas adresų knygelėje
5
Paspauskite <Pavadin.>  įveskite adresato pavadinimą ir paspauskite <Gerai>.
6
Paspauskite <Vieno pasp. pavadinim.> , įveskite vieno paspaudimo mygtuko pavadinimą, kuris bus rodomas, ir paspauskite <Gerai>  <Toliau>.
7
Sukonfigūruokite parametrus pagal atliekant 4 veiksmą pasirinktą adresato tipą.
Daugiau informacijos apie parametrus, žr. 7 veiksmą skyriuje Adresatų registravimas adresų knygelėje.
8
Paspauskite <Gerai>  <Uždaryti>.
Adresatus, susietus su vieno paspaudimo mygtukais, galima sujungti į grupę ir registruoti kaip vieną adresatą. Daugiau informacijos žr. Grupės susiejimas su vieno paspaudimo mygtuku.
Jei norite keisti arba naikinti adresatų, susietų su vieno paspaudimo mygtukais, informaciją, žr. Vieno paspaudimo mygtukuose įregistruotų adresatų redagavimas.
Vieno paspaudimo mygtukuose išsaugoti adresatai taip pat rodomi vietos adresų knygoje.
Jei aparate jau buvo užregistruotas LDAP serveris (LDAP serverio įregistravimas), jūs galite ieškoti adresatų ir susieti juos su vieno paspaudimo mygtukais. Paspauskite <Adr./persiunt. parametrai>  <Vieno paspaud. įregistravimas>  pasirinkite vieno paspaudimo mygtuką, kurį norite registruoti,  paspauskite <Įregistrav./redagavimas>  <LDAP serveris> ir ieškokite adresatų naudodamiesi <Paieška pgl sąlygas>. Patvirtinę adresato parametrus, paspauskite <Vieno pasp. pavadinim.> , įveskite rodytiną vieno paspaudimo mygtuką ir paspauskite <Gerai>.
Jei vartotojo vardas ir slaptažodis yra teisingi, tačiau paieškos rezultatai yra tušti, patikrinkite LDAP serverio ir aparato laiko parametrus. Jei LDAP serverio ir aparato laiko parametrai skiriasi daugiau nei 5 minutėmis ar daugiau, paieška negalima.
Skirtingai nuo adresų knygos, vienu metu negalite pasirinkti daugiau nei vieno norimo registruoti adresato.
Informaciją, kurią galima gauti per LDAP serverį, sudaro tik vardai ir faksų numeriai / adresai. Jei reikia, registruokite kitą informaciją iš <Det. inform./redagavimas>.
Siuntimo istorijoje esančio adreso registravimas
Jūs galite susieti adresatą su vieno paspaudimo mygtuku iš išsiųstų užduočių žurnalų ekrane <Būkl. kontrolė>. Taip jums nereikės rankomis įvesti fakso numerio ir kitos adresato informacijos, taip pat išvengsite klaidingai perduodamų duomenų dėl neteisingai įregistruotos adresato informacijos. Kai išsiųstų užduočių žurnaluose nurodote adresą ir paspaudžiate <Adresato įregistravim.>  <Vieno paspaud.>, pasirodo ekranas įvairiems adresato informacijos elementams susieti su vieno paspaudimo mygtuku.
Išsiųstų ir priimtų dokumentų būsenos ir žurnalo tikrinimas
Nuskaitytų dokumentų būsenos ir žurnalo peržiūra
9CYW-05L