Apipavidalinimas segikliu

Surūšiuotus arba sugrupuotus spaudinius galima susegti segikliu.
1
Padėkite originalą. Originalų padėjimas
2
Paspauskite <Kopija>. Ekranas <Pagrindinis>
3
Pagrindinių kopijavimo veiksmų ekrane paspauskite <Parinktys>. Pagrindinių kopijavimo funkcijų ekranas
4
Paspauskite <Apipavidalinimas>.
5
Paspauskite <Susegimas + rūšiavimas> arba <Susegimas + grupavimas>  <Toliau>.
<Susegimas> rodoma tik tada, kai spausdinate PDF failą su <Saugomų failų pasiekimas>.
6
Pasirinkite, kaip susegti , paspauskite <Toliau>.
7
Pasirinkite susegimo vietą.
Norėdami susegti vienoje lapo kampo vietoje, pasirinkite susegimo vietą <Kampe>.
Norėdami susegti dviejose vietose lapo krašte, pasirinkite susegimo vietą <Dvigubas>.
Priklausomai nuo parinkties, galite įrišti gofruodami, nenaudodami segtukų. Pasirinkite <Be segtukų (maks. 10 psl.)> ir nurodykite įrišimo padėtį. Tai patogu, kai taupote segtukus ar norite laikinai įrišti, kad galėtumėte lengvai išplėšti lapus, patrynę gofruotą dalį.
8
Paspauskite <Gerai>  <Uždaryti>.
9
Paspauskite  (Pradėti).
Aparatas pradeda kopijuoti.
Kai kurioms apipavidalinimo funkcijoms, būtina prijungti pasirinktinius įrenginius. Pasirinktinė įranga
Kai kuriems popieriaus tipams apipavidalinimo funkcijų atlikti negalima. Aparatinės įrangos techniniai duomenys
Galite nurodyti veiksmus, kurie turi būti atliekami, kai lapų yra per daug, kad juos būtų galima iš karto susegti. <Veiksmas, kai per daug lapų susegti>
Konfigūruojant parametrus <Saugomų failų pasiekimas>
Apipavidalinimo funkcijas galite naudoti tik spausdindami PDF/XPS failus.
9CYW-06H