Daugiafunkciame dėkle įdėto popieriaus formato ir tipo nurodymas

Jeigu parametro <Pop. padav. režimas spausd. tvark. užd. su univ. dėklu> reikšmė yra <Režimas A (spausd. tvark. param. pirmum.)>, spausdintuvo tvarkyklės parametrų prioritetas nustatomas, kai universalusis dėklas nurodomas kaip spausdintuvo tvarkyklės užduočių popieriaus šaltinis.
Jei spausdintuvo tvarkyklėje nurodytas popieriaus formatas ir tipas neatitinka į universalųjį dėklą įdėto formato ir tipo, popierius gali įstrigti arba galima susidurti su kitomis spausdinimo problemomis.
1
Įdėkite popierių į universalųjį dėklą. Popieriaus įdėjimas į universalųjį dėklą
Pasirodo ekranas, kuriame galima nurodyti popieriaus formatą ir tipą.
2
Nurodykite popieriaus formatą.
Dedant standartinio formato popierių popieriaus formatas aptinkamas automatiškai. Galima nustatyti šiuos automatiškai aptinkamus popieriaus formatus: A/B, colių ar A/K formatai. <Pop. formatų grupė automat. atpažinimui stalčiuje>
Jeigu rodomas popieriaus dydis skiriasi nuo įdėto popieriaus dydžio, popierius gali būti įdėtas netinkamai. Įdėkite popierių iš naujo.
Net jei popierius įdėtas tinkamai, kai kurie nedideli standartiniai formatai gali būti aptinkami neteisingai. Tokiu atveju paspauskite <Standartinis formatas> ir pasirinkite popieriaus formatą. Automatiškai nustatomi popieriaus formatai
Paspaudę <Parankinis popierius> ir susieję mygtukus su dažnai naudojamais popieriaus formatais, galite juos iškviesti paprastu paspaudimu. Universaliajame dėkle dažnai naudojamo popieriaus formato ir tipo registravimas
Kai dedamas standartinio formato popierius
Kai dedamas pasirinktinio formato popierius
Įdėdami vokus
3
Paspauskite <Keisti> pasirinkę <Popieriaus tipas>.
4
Pasirinkite popieriaus tipą ir paspauskite <Gerai>.
Kai pasirinktas <Paprastas>, galite paspausti <Papr. popier. svorio param.> popieriaus svoriui pasirinkti.
Jei nerodomas įdėto popieriaus tipas, paspauskite <Detalūs param.> ir pasirinkite jį iš sąrašo.
Jei išsamiame parametrų sąraše nėra įdėto popieriaus tipo, galite jį įregistruoti popieriaus tipų sąraše. Popieriaus tipo valdymo parametrai
Informacijos ekrane <Popieriaus tipas> negalima pasirinkti voko popieriaus tipo. Norėdami pasirinkti voko popieriaus tipą, užregistruokite popieriaus tipą <Parank. pop. registravimas (universalus dėklas)>, tada paspauskite <Parankinis popierius> atlikdami 2 veiksmą  mygtuką, kuriam buvo užregistruotas popieriaus tipas  <Gerai>. Universaliajame dėkle dažnai naudojamo popieriaus formato ir tipo registravimas
5
Paspauskite <Gerai>.
Jei rodomas ekranas, kuriame negalima nurodyti popieriaus formato ir tipo
Jei rodomas pranešimas, raginantis jus sureguliuokite popieriaus kreiptuvą, sureguliuokite popieriaus kreiptuvo plotį ir dar kartą paspauskite <Gerai>.
9CYW-012