Visų parametrų importavimas / eksportavimas

Iš aparato galite eksportuoti visus duomenis ir juos įrašyti į kompiuterį, o tada juos importuoti konfigūruojant parametrus naujame aparate, pavyzdžiui, kai įsigyjate pakaitinį. Jei norite tokius pačius parametrus sukonfigūruoti dviejuose ar daugiau daugiafunkciuose „Canon“ spausdintuvuose*, galite tiesiog eksportuoti visus parametrus iš vieno aparato ir importuoti juos į kitus, taip pašalinant poreikį kiekvieną aparatą konfigūruoti atskirai. Norėdami atlikti šias operacijas, prisijunkite prie nuotolinio vartotojo sąsajos administratoriaus teisėmis.
* Tik modeliams, kurie palaiko visų parametrų importavimą / eksportavimą

Visų parametrų eksportavimas

1
Paleiskite nuotolinę vartotojo sąsają. „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas
2
Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas
3
Spustelėkite [Data Management]  [Export].
4
Pažymėkite žymės langelį ties [Select All].
Galima eksportuoti konkrečius elementus. Informacijos apie tai, kurie parametrų / įregistravimo elementai atitinka kuriuos grupinio eksportavimo elementus nuotolinio vartotojo sąsajoje, rasite skyriuje „Parametrai / įregistravimas“.
5
Įveskite slaptažodį į laukelį [Encryption Password] pasirinkite saugumo lygį dalyje [Security Level] spustelėkite [Start Exporting]  [OK].
Slaptažodis srityje [Encryption Password] bus reikalingas importuojant eksportuotus parametrų duomenis. Įrašykite raides ir skaitmenis.
Norėdami patvirtinti, skyrelyje [Confirm] dar kartą įveskite slaptažodį.
Norėdami užšifruoti visus parametrų duomenis, pasirinkite [Level 2] dalyje [Security Level].
Ekranui pasikeisti gali užtrukti šiek tiek laiko. Nespauskite [Start Exporting] daugiau nei kartą.
Kai importuojate parametrų duomenis į kitą modelį, kuris nepalaiko parametro, esančio dalyje [Security Level], pasirinkite [Level 1].
6
Spustelėkite [Check Status].
Jei rodomas pranešimas [Cannot be used when exporting.], nenaudokite nuotolinio vartotojo sąsajos operacijoms atlikti.
7
Spustelėkite [Start Downloading].
8
Norėdami nurodyti vietą, kurioje bus įrašyti duomenys, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Visų parametrų duomenų eksportavimas nenaudojant kompiuterio
Galite eksportuoti visus parametrų duomenis į atminties laikmeną, pavyzdžiui, USB atmintinę. <Eksportavimas į USB atminties įrenginį>

Visų parametrų importavimas

Galima importuoti visus į kompiuterį eksportuotus parametrų duomenis. Importuojant perrašomos anksčiau sukonfigūruotos parametrų reikšmės. Vis dėlto atkreipkite dėmesį, kad kai kurie aparatų modeliai gali negalėti importuoti visus parametrų elementus. Parametrai / įregistravimas
Patikrinkite sistemos valdytojo informaciją.
Importuojant skyriaus ID valdymo parametrus į kitą daugiafunkcį spausdintuvą, kuriame įjungtas skyriaus ID valdymas, perrašoma sistemos valdytojo informacija, o tai gali neleisti jums prisijungti naudojant ankstesnio sistemos valdytojo ID ir PIN. Prieš atlikdami šią operaciją būtinai patikrinkite aparate, iš kurio eksportuojama, įrašytą sistemos valdytojo informaciją.
Pritaikant saugos strategijos parametrus
Saugos strategijos parametrus galima importuoti, jeigu sutampa įrenginio, iš kurio eksportuojami saugos strategijos parametrai, slaptažodis su įrenginio, į kurį importuojama, slaptažodžiu arba jeigu importuojamame įrenginyje nėra nustatytas joks slaptažodis. Jeigu importuojamame įrenginyje nenustatytas joks slaptažodis, jam automatiškai nustatomas eksportavimo įrenginiui sukonfigūruotas slaptažodis.
1
Paleiskite nuotolinę vartotojo sąsają. „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas
2
Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas
3
Spustelėkite [Data Management] [Import].
4
Spustelėkite [Browse...] ir nurodykite importuotiną failą.
5
Įveskite slaptažodį srityje [Decryption Password], tada paspauskite [Start Importing]  [OK].
Srityje [Decryption Password] įveskite tą patį slaptažodį, kuris buvo įvestas eksportuojant parametrų duomenis.
Pažymėkite žymės langelį ties [Create Import/Export Result Report], jei importavimo rezultatus norite išvesti kaip CSV failą.
Pasirinkto failo duomenys importuojami į aparatą.
6
Spustelėkite [OK]  [Check Status].
Priklausomai nuo importuotų duomenų, gali prireikti iš naujo paleisti aparatą. Spustelėkite [Perform Restart].
Jei ankstesniame veiksme pažymėjote žymės langelį ties [Create Import/Export Result Report], spustelėkite [Settings/Registration]  [Data Management]  [Import/Export Results]  [Create Report], jei norite eksportuoti importavimo rezultatus.
Visų parametrų duomenų importavimas nenaudojant kompiuterio
Galite importuoti visus parametrų duomenis iš atminties laikmenos, pavyzdžiui, USB atmintinės. <Importavimas iš USB atminties įrenginio>
Įrašomas tik vienas ataskaitos failas. Kai kitą kartą vykdomas grupinis importavimas, bus ištrintas esamas ataskaitos failas.
Ataskaitos kuriamos toliau nurodyta kalba.
Jei iš karto po importavimo kaip aparato ekrano kalba nustatoma japonų k.: japonų k.
Jei iš karto po importavimo kaip aparato ekrano kalba nustatoma ne japonų k.: Lietuvių
9CYW-0F8