<Skenavimo ir išsaugojimo parametrai>

Nurodykite bendrus parametrus, naudojamus saugojant nuskaitytus originalus.
Informacijos apie elementus („A“, „B“, „C“ ir „Ne“), esančius stulpelyje „Funkcija „Importuoti viską““, ieškokite skirsnyje Funkcija „Importuoti viską“.

<Parankinių parametrų įregistrav./redagav.>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Failų išsaugojimas/pasiekimas>  <Bendrieji parametrai>  <Skenavimo ir išsaugojimo parametrai>
Galima priregistruoti dažnai naudojamus parametrus aparato mygtuke ir naudoti juos vėliau, kai įrašomi failai. Taip pat galima šiam mygtukui suteikti norimą pavadinimą ir peržiūrėti užregistruotus parametrus. Dažnai naudojamų parametrų derinių registravimas
Registruojant parametrus
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Parankinių parametrų įregistrav./redagavim.>
<Įregistravimas>, <Pervadinimas>, <Naikinti>, <Turinio tikrinimas> (nuo <M1> iki <M9>)
Taip
Taip
Ne
C
Favorite Settings

<Numatytųjų parametrų keitimas>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Failų išsaugojimas/pasiekimas>  <Bendrieji parametrai>  <Skenavimo ir išsaugojimo parametrai>
Galite pakeisti funkcijos <Skenavimas ir išsaugojimas> parametrus, kurie užregistruoti kaip numatytieji.
Registruojant parametrus
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Numatytųjų parametrų keitimas>
<Įregistravimas>, <Inicijuoti>
Taip
Taip
Ne
C
Favorite Settings
9CYW-0KS