<Importavimas/eksportavimas>

Nurodykite parametrų duomenų importavimo / eksportavimo parametrus.
Informacijos apie elementus („A“, „B“, „C“ ir „Ne“), esančius stulpelyje „Funkcija „Importuoti viską““, ieškokite skirsnyje Funkcija „Importuoti viską“.

<Importavimas iš USB atminties įrenginio>

 (Nust./Įreg.)  <Valdymo parametrai>  <Duomenų valdymas>  <Importavimas/eksportavimas>
Galite importuoti visą parametrų informaciją iš USB atminties įrenginio.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Importavimas iš USB atminties įrenginio>
<Importav. rezult. išsaug. aparate>: Įjungt., Išjungt.
<Importav. rezult. išsaug. USB>: Įjungt., Išjungt.
<Iššifravimo slaptažodis>
Ne
Ne
Ne
Ne
-
Jei USB atminties atmintinė jau prijungta prie aparato, ši USB atmintinė bus atpažinta kaip laikmena, naudojama importuojant, net jei prijungiama nauja USB atmintinė. Paspauskite atjunkite prijungtą USB atmintinę prijunkite norimą USB atmintinę.

<Eksportavimas į USB atminties įrenginį>

 (Nust./Įreg.)  <Valdymo parametrai>  <Duomenų valdymas>  <Importavimas/eksportavimas>
Galite eksportuoti visą parametrų informaciją į USB atminties įrenginį.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Eksportavimas į USB atminties įrenginį>
<Šifravimo slaptažodis>
Ne
Ne
Ne
Ne
-
Eksportuodami į USB atmintinę negalite pasirinkti, kuriuos parametrus eksportuoti. Visi parametrai eksportuojami kaip paketas.
Jei USB atminties atmintinė jau prijungta prie aparato, ši USB atmintinė bus atpažinta kaip laikmena, naudojama eksportuojant, net jei prijungiama nauja USB atmintinė. Paspauskite atjunkite prijungtą USB atmintinę prijunkite norimą USB atmintinę.

<Importavimo rezultato ataskaita>

 (Nust./Įreg.)  <Valdymo parametrai>  <Duomenų valdymas>  <Importavimas/eksportavimas>
Pasirinkite spausdinti importavimo rezultatų ataskaitą.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Importavimo rezultato ataskaita>
<Taip>, <Ne>
Ne
Ne
Ne
Ne
-
Ataskaitos spausdinamo toliau nurodyta kalba.
Jei iš karto po importavimo kaip aparato ekrano kalba nustatoma japonų k.: japonų k.
Jei iš karto po importavimo kaip aparato ekrano kalba nustatoma ne japonų k.: Lietuvių

<Importav./eksportav. iš žiniatinklio tarnybos apribojim.>

 (Nust./Įreg.)  <Valdymo parametrai>  <Duomenų valdymas>  <Importavimas/eksportavimas>
Pasirinkite, ar apriboti importavimo ir eksportavimo operacijas, kai naudojama ne nuotolinė vartotojo sąsaja, o kitos žiniatinklio taikomosios programos.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Importav./eksportav. iš žiniatinklio tarnybos apribojim.>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
9CYW-0LF