<Duomenų valdymas>

Nurodykite duomenų valdymo parametrus, įskaitant tai, kaip importuoti, eksportuoti ir inicijuoti parametrų duomenis.
Informacijos apie elementus („A“, „B“, „C“ ir „Ne“), esančius stulpelyje „Funkcija „Importuoti viską““, ieškokite skirsnyje Funkcija „Importuoti viską“.

<Importavimas/eksportavimas>

 (Nust./Įreg.)  <Valdymo parametrai>  <Duomenų valdymas>
Nurodykite parametrų duomenų importavimo / eksportavimo parametrus.

<Inicijuoti visus duomenis/parametrus>

 (Nust./Įreg.)  <Valdymo parametrai>  <Duomenų valdymas>
Pasirinkite norėdami atkurti visų aparato parametrų numatytąsias gamyklines vertes ir visiškai ištrinti visus aparate saugomus duomenis. Paprastai šio parametro naudoti nereikia, bet jis naudingas, kai prieš išmesdami aparatą norite panaikinti asmeninę arba konfidencialią informaciją. Visų duomenų / parametrų inicijavimas
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Inicijuoti visus duomenis/parametrus>
<Taip>, <Ne>
Ne
Ne
Ne
Ne
-
9CYW-0LE