<Autentifikavimo valdymas>

Nurodykite aparato vartotojų valdymo naudojant autentifikavimo programą parametrus.
Informacijos apie elementus („A“, „B“, „C“ ir „Ne“), esančius stulpelyje „Funkcija „Importuoti viską““, ieškokite skirsnyje Funkcija „Importuoti viską“.

<Keisti slaptažodį>

 (Nust./Įreg.)  <Valdymo parametrai>  <Vartotojų valdymas>  <Autentifikavimo valdymas>
Aparate užregistruoti vartotojai gali pakeisti savo prisijungimo slaptažodį.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Keisti slaptažodį>
(Maks. 32 ženklų)
Taip
Taip
Taip
C
Authentication User Management
Šis elementas rodomas tik tada, kai naudojamas vartotojų autentifikavimas ir vartotojas yra prisijungęs su kitomis privilegijomis nei administratorius.
Jei vartotojas yra prisijungęs su administratoriaus privilegijomis, šis elementas pakeičia slaptažodį srityje <Autentifikavimo vartotojo įregistravimas/redagavimas>.

<PIN keitimas>

 (Nust./Įreg.)  <Valdymo parametrai>  <Vartotojų valdymas>  <Autentifikavimo valdymas>
Įprastiniai vartotojai gali keisti savo prisijungimo PIN.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<PIN keitimas>
(Maks. 7 ženklų)
Taip
Taip
Taip
C
Authentication User Management
Šis elementas rodomas tik tada, kai naudojamas vartotojų autentifikavimas ir vartotojas yra prisijungęs su kitomis privilegijomis nei administratorius.

<Autentifikavimo vartotojo įregistravimas/redagavimas>

 (Nust./Įreg.)  <Valdymo parametrai>  <Vartotojų valdymas>  <Autentifikavimo valdymas>
Pasirinkite, kad užregistruotumėte aparato vartotojus ir nurodytumėte vartotojų informaciją, pavyzdžiui, slaptažodį ir teisių lygį. Vartotojo informacijos registravimas vietiniame įrenginyje
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Autentifikavimo vartotojo įregistravimas/redagavimas>
<Įregistravimas>, <Det. inform./redagavimas>, <Naikinti>
Ne
Ne
Taip
C
Authentication User Management

<Vartotojo autentifik. naudojimas>

 (Nust./Įreg.)  <Valdymo parametrai>  <Vartotojų valdymas>  <Autentifikavimo valdymas>
Pasirinkite, ar įjungti asmeninio autentifikavimo valdymo funkciją. Taip pat galite pasirinkti, kuris prisijungimo būdas bus naudojamas atliekant vartotojo autentifikavimą. Vartotojo prisijungimo metodų ir tapatybės patvirtinimo įrenginių konfigūravimas
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Vartotojo autentifik. naudojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Kai pasirinkta <Įjungt.>:
<Autentifikavimas klaviatūra>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information

<Autentifikavimas klaviatūra>

 (Nust./Įreg.)  <Valdymo parametrai>  <Vartotojų valdymas>  <Autentifikavimo valdymas>
Nurodykite klaviatūros autentifikavimo parametrus.

<Įsiregistravimo ekrano rodymo parametrai>

 (Nust./Įreg.)  <Valdymo parametrai>  <Vartotojų valdymas>  <Autentifikavimo valdymas>
Nurodykite, kada rodyti prijungimo ekraną, pasirinkdami parinktį „kai pradedama naudoti aparatą“ arba „paspaudus funkcijos mygtuką“. Jei pasirinkta parinktis „paspaudus funkcijos mygtuką“, galite nurodyti funkcijas, kurias naudodamas vartotojas turi būti prisijungęs. Nustatymas, kada rodyti prisijungimo ekraną
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Įsiregistravimo ekrano rodymo parametrai>
<Rodyti, kai apar. pradeda veikti>, <Rodyti, kai fnkc. pasirinkta>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Kai pasirinkta <Rodyti, kai fnkc. pasirinkta>:
<Autentifikacijos reikalavimas>: <Funkcijos>, <Spalv. kopija/atspaudas> (<Nėra (autentifikavimas nereikalingas)>, <Visom spalvom>, <Visomis spalvomis/dviem spalvom>, <Visomis spalvomis/dviem spalvom/viena spalva>)
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Reikalauti autentifikav. Parametr./įregistrav., skirtame>*1: <Visi elementai>, <Tik administrat. elementai>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Nurodo elementus, kurie rodomi tik tuomet, kai įjungta ACCESS MANAGEMENT SYSTEM (prieigos valdymo sistema).
Jei pakeisite šį parametrą, gali būti nustatyta parametro <Prieigos prie kitų vartotojo užduočių apribojimas> reikšmė <Įjungt.>. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje Nustatymas, kada rodyti prisijungimo ekraną.

<Apribotinos funkcijos>

 (Nust./Įreg.)  <Valdymo parametrai>  <Vartotojų valdymas>  <Autentifikavimo valdymas>
Pasirinkite, ar apriboti tam tikrų funkcijų naudojimą, kai įjungta asmeninio autentifikavimo valdymo funkcija. Vartotojo prisijungimo metodų ir tapatybės patvirtinimo įrenginių konfigūravimas
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Apribotinos funkcijos>
<Spausdinti iš tvarkyklių be AMS spausdintuvo tvarkyklės papildinio>: <Apriboti>, <Neapriboti>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Nuotolinis skenavimas>: <Apriboti>, <Neapriboti>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information

<Užduoties apriboj. iš nuotol. aparato be vart. autent.>

 (Nust./Įreg.)  <Valdymo parametrai>  <Vartotojų valdymas>  <Autentifikavimo valdymas>
Pasirinkite, ar taikyti asmeninio autentifikavimo valdymo funkciją spausdinant, siunčiant faksogramas ir kompiuteriu skenuojant nuotoliniu būdu. Asmeninio tapatybės nustatymo naudojimas spausdinimui / faksui / nuotoliniam nuskaitymui naudojant kompiuterį valdyti
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Užduoties apriboj. iš nuotol. aparato be vart. autent.>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information

<Numatytasis vaidmuo registruojant vartotoją>

 (Nust./Įreg.)  <Valdymo parametrai>  <Vartotojų valdymas>  <Autentifikavimo valdymas>
Pasirinkite vaidmenį, kuris bus taikomas vartotojams tada, kai nėra nustatyta teisių. Vartotojo prisijungimo metodų ir tapatybės patvirtinimo įrenginių konfigūravimas
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Numatytasis vaidmuo registruojant vartotoją>
<Administrator>, <GeneralUser>, <DeviceAdmin>, <NetworkAdmin>, <PowerUser>*1, <LimitedUser>*1
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Nurodo elementus, kurie rodomi tik tuomet, kai įjungta ACCESS MANAGEMENT SYSTEM (prieigos valdymo sistema).

<Vart. vardo raidžių atitikimas>

 (Nust./Įreg.)  <Valdymo parametrai>  <Vartotojų valdymas>  <Autentifikavimo valdymas>
Pasirinkite, ar vartotojų vardai bus vedami skiriant didžiąsias ir mažąsias raides.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Vart. vardo raidžių atitikimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Rekomenduojama nustatyti šį parametrą kartu su <Funkcijos parametrai> <Spausdinti> <Vart. vardo raidžių atitikimas>.

<Leidimas naudoti @ vartotojo varde>

 (Nust./Įreg.)  <Valdymo parametrai>  <Vartotojų valdymas>  <Autentifikavimo valdymas>
Pasirinkite, ar norite leisti naudoti „@“ vartotojų varduose.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Leidimas naudoti @ vartotojo varde>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
9CYW-0L5