<Belaidis LAN>

Nurodykite belaidžio LAN parametrus.
Informacijos apie elementus („A“, „B“, „C“ ir „Ne“), esančius stulpelyje „Funkcija „Importuoti viską““, ieškokite skirsnyje Funkcija „Importuoti viską“.

<Belaidžio LAN parametrai>

 (Nust./Įreg.)  <Nuostatos>  <Tinklas>  <Belaidis LAN>
Nurodykite belaidžio LAN parametrus. Prisijungimas prie belaidžio LAN
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<WPS mygt. paspaudimo režim.>
<WPS PIN kodo režimas>
<Kita (rankinis nustatymas)>
<Prieigos taško pasirinkimas>
Iš sąrašo pasirinkite prieigos tašką ir saugos tipą.
Ne
Taip
Ne
Ne
-
WEP autentifikavimas: Tinklo rakto (WEP) įvedimas (<WEP raktas>: įveskite WEP raktą)
Ne
Taip
Ne
Ne
-
WPA / WPA2-PSK, WPA2-PSK / WPA3-SAE, WPA3-SAE šifravimas: Tinklo rakto (PSK) įvedimas (<PSK>: įveskite WPA/WPA2-PSK prieigos slaptažodį)
Ne
Taip
Ne
Ne
-
<Įvesti rankiniu būdu>
<SSID>: įveskite SSID
Ne
Taip
Ne
Ne
-
<Saugos parametrai>: <Nėra>, <WEP>, <WPA/WPA2-PSK>, <WPA/WPA2-EAP>, <WPA2-PSK/WPA3-SAE>, <WPA3-SAE>
Ne
Taip
Ne
Ne
-
<Saugos parametrai> (<WEP>)
<IEEE 802.11 autent.> (<Atviroji sistema>, <Bendrinamasis raktas>), <WEP raktas 1>, <WEP raktas 2>, <WEP raktas 3>, <WEP raktas 4>
<Saugos parametrai>
<Šifravimo metodas> (<Automt.>, <AES-CCMP>), <Užšifravimo raktas>
Ne
Taip
Ne
Ne
-

<Belaidžio LAN informacija>

 (Nust./Įreg.)  <Nuostatos>  <Tinklas>  <Belaidis LAN>
Parodo belaidžio LAN parametrų informaciją. Patikrinkite belaidžio LAN parametrus ir informaciją
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Belaidžio LAN informacija>
<Rodyti visus>
Ne
Taip
Taip
Ne
-
<Detaliau>
Ne
Taip
Taip
Ne
-

<Energ. taup. režimas>

 (Nust./Įreg.)  <Nuostatos>  <Tinklas>  <Belaidis LAN>
Nurodykite, ar periodiškai įjungti aparato energijos taupymo režimą atsižvelgiant į belaidžio LAN maršrutizatoriaus siunčiamus signalus. Prisijungimas prie belaidžio LAN
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Energijos taupymo režimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
9CYW-0HS