Dokumentų įrašymas atminties laikmenoje

Jei norite konvertuoti nuskaitytus dokumentus į kompiuterio įprastai palaikomo formato failus, kad galėtumėte įrašyti juos į atminties laikmeną, atlikite toliau nurodytus veiksmus. Naudoti šį būdą patogu, kai reikia perkelti failus į kompiuterį, kuris nėra prijungtas prie tinklo.
Jei atminties laikmenoje nėra vietos, joje saugoti dokumentų negalima.
1
Nustatykite originalą. Originalų padėjimas
2
Paspauskite <Skenavimas ir išsaugojimas>. Ekranas <Pagrindinis>
Jei <Parinkties pasirinkimas prijungiant atminties laikmeną> nustatyta kaip <Įjungt.>, įdėjus atminties laikmeną rodoma <Skenavimas ir išsaugoj. atminties laikmenoje> nuoroda. Paspauskite <Skenavimas ir išsaugoj. atminties laikmenoje> ir pereikite prie 4 veiksmo. <Parinkties pasirinkimas prijungiant atminties laikmeną>Atminties laikmenos įdėjimas
3
Paspauskite <Atmint. laikmena>.
4
Pasirinkite pageidaujamą atminties laikmeną.
Informaciją apie ekrano elementus ir jų naudojimo instrukcijas žr. skyriuje Darbas su failais ir aplankais atminties laikmenoje.
5
Pasirinkite rodyti įrašymo vietą ir paspauskite <Skenuoti>.
6
Jei reikia, nurodykite nuskaitymo parametrus.
Nuskaitymo parametrus žr. skyriuje Ekrano ir operacijų nustatymas įrašant nuskaitytus failus.
7
Paspauskite  (Pradėti).
Originalai nuskaitomi ir įrašomi kaip failai.
Norėdami atšaukti nuskaitymą, paspauskite <Atšaukti> arba  (Stabdyti) <Taip>.
Kai rodoma <Paspauskite [Pradėti], jei norite skenuot kitą originalą.>
Jei norite patikrinti įrašymo rezultatą, paspauskite  (Būkl. kontrolė) <Išsaugoti>  <Užduoties žurnalas>. Jei rodoma <NG>, failo sėkmingai įrašyti nepavyko. Pabandykite atlikti veiksmą dar kartą.
9CYW-0A9