<Turvaseaded>

Seadme turbe tugevdamise seadete määramine.

<Autentimise/parooli seaded>

 (Seaded/salvestus)  <Haldusseaded>  <Turvaseaded>
Paroolide ja autentimisfunktsiooni tõhusa turbe tugevdamise seadete määramine.

<Krüpteerimise seaded>

 (Seaded/salvestus)  <Haldusseaded>  <Turvaseaded>
Krüpteerimise tõhusa turbe tugevdamise seadete määramine.

<Süsteemi valideerimise seaded>

 (Seaded/salvestus)  <Haldusseaded>  <Turvaseaded>
Süsteemi kontroll- ja kaitsefunktsioonide kasutamise määramine.
<Süsteemi kinnitamine käivitamisel>: Kontrollib seadme käivitamisel püsivara ja AddOn-rakenduste terviklikkust.
<McAfee Embedded Control>: Suurendab süsteemi töökindlust seadme töö ajal teenusega McAfee Embedded Control, et takistada programmide volitamata muutmist või käivitamist. See on saadaval ainult juhul, kui seade <Süsteemi kinnitamine käivitamisel> väärtuseks on seatud <Sees>.
 
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Süsteemi valideerimise seaded>
<Süsteemi kinnitamine käivitamisel>: <Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<McAfee Embedded Control>: <Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
Valiku <Süsteemi kinnitamine käivitamisel> korral taaskäivitatakse seade, kui muudate seadistusolekut <Väljas>  <Sees> või kui vajutate <OK> ilma seadistusolekut <Sees> muutmata. Et säilitada olek <Sees> ilma seadet taaskäivitamata, vajutage kinnituskuval <Ei> ja seejärel valige <Tühista> kuval <Süsteemi valideerimise seaded>.
Kui seade <Süsteemi kinnitamine käivitamisel> väärtuseks on seatud <Sees>
Selle väärtusega kulub käivitamiseks kauem kui väärtusega <Väljas>, sest viiakse läbi süsteemi verifitseerimine.
Järgnevad sündmused ja tulemused salvestatakse seadme halduse logisse. Logide haldamine
Sündmus
Püsivara verifitseerimine, AddOn-rakenduste verifitseerimine
Tulemus
Õnnestumine, nurjumine
Kui seadme sisselülitamisel kuvab ekraanil veakood, pöörduge edasimüüja või hooldusesindaja poole.
Kui seade <McAfee Embedded Control> väärtuseks on seatud <Sees>
Kui see seade esimest korda määratakse, kulub seadmel taaskäivitumiseks mitu minutit.
<Süst. verifits. monitor> ilmub aknasse <Avakuva> ja te saate kontrollida monitori logi, kui on toimunud ilma loata toiming.

<Kasutuskeskkonna jaoks soovitatud turvaseaded>

 (Seaded/salvestus)  <Haldusseaded>  <Turvaseaded>
Nüüd saate määrata oma kasutuskeskkonna jaoks kõik soovitatud turvaseaded, valides lihtsalt keskkonna tüübi. Võimalikke keskkonnatüüpe vaadake jaotisest „Turbesätete navigaator”. Turbesätete navigaator
Kui mõni seadme turvapoliitika seade on määratud, ei saa seadet <Kasutuskeskkonna jaoks soovitatud turvaseaded> kasutada.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Kasutuskeskkonna jaoks soovitatud turvaseaded>
<1. Intraneti- ja internetiühendus>
<2. Interneti otseühendus>
<3. Internetiühendus on keelatud>
<4. Privaatne (kodu) võrk>
<5. Avalik võrk>
<6. Väga turvatud infokeskkond>
<Kustuta>
Jah
Jah
Jah
Ei
Settings/Registration Basic Information
Kui valite seadmes soovitatud turvaseaded iga tüübi jaoks, ei tarvitse funktsioonid, mida kasutada soovite, saadaval olla või võib esineda muid probleeme. Sellisel juhul saate muudatused tühistada ja taastada eelmised turvaseaded.
Kui muutsite käsitsi seadeid, mis olid muudet toiminguga <Kasutuskeskkonna jaoks soovitatud turvaseaded>, siis muudatusi ei salvestata. Seade naaseb olekusse, mis oli enne toimingut <Kasutuskeskkonna jaoks soovitatud turvaseaded>.
9XUH-0K9