<Autentimise/parooli seaded>

Paroolide ja autentimisfunktsiooni tõhusa turbe tugevdamise seadete määramine.

<Autentimisfunktsiooni seaded>

 (Seaded/salvestus)  <Haldusseaded>  <Turvaseaded>  <Autentimise/parooli seaded>
Autentimisfunktsiooni tõhusa turbe tugevdamise seadete määramine.

<Parooli seaded>

 (Seaded/salvestus)  <Haldusseaded>  <Turvaseaded>  <Autentimise/parooli seaded>
Paroolide tõhusa turbe tugevdamise seadete määramine.
9XUH-0KA