Използване на кодове на отдели за управление на печатане или отдалечено сканиране през компютър

Можете да използвате управлението на кодове на отдели за управление на операциите по печатането и отдалеченото сканиране, извършвани през компютър (Използване на Вашия компютър за сканиране (Отдалечено сканиране) (Windows)). Използвайте тази функция, ако искате да подобрите сигурността или да наблюдавате броя разпечатани страници.
1
Натиснете  (Настр./Регистр.).
2
Натиснете <Настройки за управление>  <Управление на потребители>  <Кодове на отдели>.
3
Изберете <Изкл.> за функциите, които искате да управлявате, след което натиснете <OK>.
Ако се избере <Изкл.>, трябва да се въведе код на отдел при извършване на съответната задача.
9XU7-0AJ