Uložení míst určení prostřednictvím Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)

S pomocí Remote UI (Vzdálené UR) můžete ukládat místa určení do adresáře. Můžete také kontrolovat uložené podrobné informace a provádět úpravy adresáře.
Instrukce o sdílení seznamu adres najdete v části Sdílení Seznamu adres s určenými uživateli.
1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR). Spuštění Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
2
Klikněte na [Adresář] na portálové stránce. Obrazovka Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
3
Uložte místo určení.
Bližší informace o seznamech adres viz v Uložení míst určení do adresáře.
1
Klikněte na seznam adres, do něhož chcete uložit místo určení ([Osobní adresář], seznamy adres skupin uživatelů, [Seznam adres 01] na [Seznam adres 10], nebo [Seznam adres pro správce]).
[Osobní adresář] může výhradně používat přihlášený uživatel a je k dispozici, pouze když je aktivována správa osobního ověření.
[Seznam adres pro správce] je k dispozici pouze správcům, kteří se do systému přihlásí s přístupovými právy správce (Administrator) nebo s právy správce zařízení (DeviceAdmin).
Jestliže se zobrazí stránka pro zadání kódu PIN, zadejte PIN a klikněte na [OK].
Chcete-li sdílet místo určení s uloženou skupinou uživatelů, vyberte uložený seznam adres uživatelských skupin.
Spravovat seznamy adres uživatelských skupin povolením lze také tak, že povolíte pouze uživatelům s právy administrátora (správce), aby mohli ukládat/upravovat místa určení přes Remote UI (Vzdálené UR). <Použít skupinový adresář uživatelů>
2
Klikněte na [Uložit nové místo určení…].
3
Vyberte typ místa určení a klikněte na [Nastavit].
4
Uložte potřebné informace a klikněte na [OK].
Zobrazené položky se liší v závislosti na typu místa určení. Bližší informace o informacích, které můžete uložit, viz v Uložení míst určení do adresáře.
Uložení skupinového místa určení
Uložení názvu pro seznam adres
Klikněte na [Uložit název seznamu adres…] nebo [Uložit/Změnit název seznamu adres…], zadejte název a klikněte na [OK].
Můžete také nastavit režim pro změnu názvu adresáře uživatelské skupiny v případě změny názvu uživatelské skupiny. Přihlaste se do Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní) jako uživatel s přístupovými právy administrátora (správce); stiskněte [Nastavení/Uložení] [Nastavit místo určení] [Nastavení osobního seznamu adres/ Seznamu adres skupiny uživatelů] a zvolte pole [Aplikovat změnu názvu skupiny uživatelů na seznam adres skupiny uživatelů]. [Aplikovat změnu názvu skupiny uživatelů na seznam adres skupiny uživatelů] Osobní režim je k dispozici pouze v případě používání správy osobního ověření.
Kontrola/úprava detailů místa určení
Po kliknutí na ikonu [Typ] nebo název místa určení můžete zkontrolovat údaje místa určení. Chcete-li místo určení upravit, klikněte na [Editovat], změňte uložené údaje a klikněte na [OK].
Ukládání do seznamu adres skupiny uživatelů
Ukládání do tlačítka volby na jeden dotek
A12Y-0CS