A Vizuális üzenet funkció beállításainak megadása

A Vizuális üzenet funkció segítségével egyszerű tartalmakat és üzeneteket jeleníthet meg az érintős vezérlőpanelen.
A rendszergazdától származó üzenetek vagy eseményekről szóló értesítések stb. érintős vezérlőpanelen való megjelenítése révén a készülék irodai információmegosztó eszközként is használható.
Ha a Vizuális üzenet funkció be van állítva, a tartalom a <Vizuális üzenet> menüpontban is megtekinthető a <Főképernyő> részben, a fenti időzítéstől függetlenül. A kijelzőn az utoljára megjelenített tartalom jelenik meg.
Megjelenítendő tartalomként állítson be egy fájlkiszolgálón vagy egy másik, ugyanazon a hálózaton lévő Canon többfunkciós nyomtató Tárhely tárhelyén elmentett fájlt. Munkavégzés más eszközökkel
Proxykiszolgálón keresztül az interneten található webhelyet is beállíthat tartalomként. Az ehhez a funkcióhoz használt proxybeállítások megegyeznek a <Proxy beállítás> rész beállításaival.
Ha proxykiszolgáló van beállítva, akkor előfordulhat, hogy nem jelenik meg a megadott tartalom. Ilyen esetben állítson be egy kivételi címet, hogy a készülék ne használja a proxykiszolgálót. Kivételi címek beállítása, ahol a készülék nem használ proxykiszolgálót
A tartalom a nyomtatás megkezdésekor jelenik meg, ha a kényszerítetten tartott nyomtatás engedélyezve van, és a [Megjelenítés nyomtatási feladat elindulásakor] jelölőnégyzet be van jelölve.

A Vizuális üzenet funkció beállításainak megadása

1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet. A Távvezérlési kezelőfelület elindítása
2
A portáloldalon kattintson a [Beállítás/Bejegyzés] lehetőségre. A Távvezérlés, RUI képernyője
3
Kattintson a [Engedély/Egyéb] [Vizuális üzenet beállításai]  [Kijelző beállításai] elemekre.
4
Válassza ki a megjelenítési időt és tartalmat.
A megjelenítési idő beállítása
[Megjelenítés kijelentkezés után/Automatikus visszaállás]
A jelölőnégyzet bejelölése esetében a tartalom kijelentkezés vagy az Automatikus visszaállás mód aktiválása után jelenik meg.
A kijelentkezés utáni tartalommegjelenítés beállítása engedélyezve van, ha a <Bejelentkezési képernyő megjelenítés beállítás> <Eszköz művelet kezdésével megjelenik> értékre van állítva. A tartalomnak az Automatikus visszaállás mód aktiválása utáni megjelenítéséhez állítsa az <Automatikus törlési idő> lehetőséget 1 percre vagy hosszabbra.
[Megjelenítés bejelentkezés után]
A jelölőnégyzet bejelölése esetében a tartalom bejelentkezés után jelenik meg. Ez a beállítás engedélyezve van, ha a <Bejelentkezési képernyő megjelenítés beállítás> <Eszköz művelet kezdésével megjelenik> értékre van állítva.
[Megjelenítés nyomtatási feladat elindulásakor]
A jelölőnégyzet bejelölése esetében a tartalom a nyomtatás megkezdésekor jelenik meg. Ez a beállítás engedélyezve van, ha a kényszerítetten visszatartott dokumentumok nyomtatása funkció be van állítva.
Tartalom beállítása az egyes megjelenítési időkhöz
[SMB]
Akkor válassza ki, ha a megjelenítendő tartalomhoz [SMB] protokollon keresztül kíván hozzáférni.
[HTTP/WebDAV]
Akkor válassza ki, ha a megjelenítendő tartalomhoz [HTTP/WebDAV] protokollon keresztül kíván hozzáférni.
[Fájl elérési útvonala:]
Írja be a megjelenítendő tartalom elérési útját.
Példa:
[SMB]: \\server01\share\signage.jpg
[HTTP/WebDAV]: https://webdav-server1/signage.html
[Felhasználónév:]/[Jelszó:]
A Tárhelyre vagy fájlkiszolgálóra való bejelentkezéshez szükséges felhasználónevet és jelszót írhatja be.
[Tanúsítvány jóváhagyása TLS kommunikációhoz]/[CN hozzáadása az ellenőrizendő tételekhez]
Azt adhatja meg, hogy ellenőrizni kívánja-e a csatlakozáskor megküldött TLS-kiszolgáló tanúsítványát és CN értékét (Common Name, köznapi név).
5
Beállíthatja, hogy a képernyőn megjelenjenek-e hibaüzenetek.
Ha valamilyen okból nem jelennek meg a tartalmak a képernyőn, beállíthatja, hogy a készülék megjelenítsen-e egy hibaüzenet-képernyőt.
6
Kattintson a [OK] lehetőségre.
A tartalomnak az Automatikus visszaállás mód kezdeményezése utáni megjelenítéséhez állítsa az <Automatikus törlési idő> lehetőséget egy percre vagy hosszabbra.
A megjeleníthető fájlformátumokkal és adatméretekkel kapcsolatos információkat lásd: Kezelési funkciók.
Ezt a beállítást csak Rendszergazda jogosultságokkal rendelkező felhasználó adhatja meg.
Ez a beállítás importálható/exportálható. Ugyanazt a beállítást több eszközre is (csak a Vizuális üzenet funkciót támogató Canon eszközökre) importálni lehet, így ugyanazt az értesítést vagy információt több eszközön is megjelenítheti.Beállításadatok importálása/exportálása
A rendszer ezzel a beállítással együtt a [Fájl elérési útvonala:] értékét is importálja/exportálja. Ha az exportáló készüléken egy Tárhely tárhelyen lévő fájl van megadva és megjelenítve, végezze el az alábbi műveletek egyikét:
Manuálisan másolja át az exportáló készülék Tárhely tárhelyén lévő fájlt az importáló készülék Tárhely tárhelyére.
A [Fájl elérési útvonala:] menüpontban adja meg a fájl elérési útvonalát.
Ha bejelentkezési műveleteket is akar végezni, ezeket a Vizuális üzenet képernyő bezárása után hajtsa végre. Bejelentkezés a készülékre

Kivételi címek beállítása, ahol a készülék nem használ proxykiszolgálót

Adja meg a proxy beállításokat a Vizuális üzenet funkciónál a <Proxy beállítás> menüpont beállításainak megfelelően. Ha proxykiszolgáló van beállítva, akkor előfordulhat, hogy nem jelenik meg a megadott tartalom. Ilyen esetben állítson be egy kivételi címet, hogy a készülék ne használja a proxykiszolgálót.
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet. A Távvezérlési kezelőfelület elindítása
2
A portáloldalon kattintson a [Beállítás/Bejegyzés] lehetőségre. A Távvezérlés, RUI képernyője
3
Kattintson a [Engedély/Egyéb] [Vizuális üzenet beállításai]  [Proxy beállítás] elemekre.
4
A [Proxy használata nélküli cím:] részen adja meg azokat a címeket, ahol nem szeretne proxykiszolgálót használni.
Vesszővel (,) elválasztva több címet is megadhat.
Összesen legfeljebb 255 karaktert adhat meg (csak ASCII kód).
5
Kattintson a [OK] lehetőségre.

A Vizuális üzenet használata a kényelmesebb használat érdekében

A bejelentkezési adatokat (felhasználói név és tartománynév) közzéteheti a kiszolgálón a tartalmakat megjelenítő felhasználók számára. Emellett összegyűjtheti ezeket az adatokat, és kinyomtathatja a hivatkozott PDF-fájlokat a tartalom ellenőrzése érdekében.
1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet. A Távvezérlési kezelőfelület elindítása
2
A portáloldalon kattintson a [Beállítás/Bejegyzés] lehetőségre. A Távvezérlés, RUI képernyője
3
Kattintson a [Engedély/Egyéb] [Vizuális üzenet beállításai]  [Biztonsági beállítás] elemekre.
4
Kinyomtathatja az érintős vezérlőpanelen megjelenő Vizuális üzenet üzenetet, vagy értesítést jeleníthet a bejelentkezési információkról.
[Értesíti a kiszolgálót a bejelentkezési adatokról a tartalom megjelenítésekor]
Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, akkor közzéteheti a felhasználói adatokat (a felhasználónevet és a tartománynevet) a webkiszolgálón, amikor a felhasználó megjeleníti a Vizuális üzenet üzenetet, és megadja a webkiszolgáló jelszavát.
[Nyomtatás engedélyezése tartalomból]
Ezt a jelölőnégyzetet bejelölve beállíthatja azt a funkciót, amellyel a felhasználók kinyomtathatják a Vizuális üzenet üzenetben megjelenő HTML PDF-tartalmát.
5
Kattintson a [OK] lehetőségre.
A13C-0EE