<Engedély/Egyéb>

Itt adhatja meg licencek bejegyzésére, valamint a készüléken használható szoftverekre vonatkozó beállításokat.
A „Minden funkció importálása” oszlopban található elemekkel („A”, „B”, „C” és „Nem”) kapcsolatos információkat lásd: Minden funkció importálása.

<Engedély bejegyzése>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Felügyeleti beállítások>  <Engedély/Egyéb>
Itt adhatja meg a készüléken használható rendszeropciókhoz tartozó licenckódot. Rendszer-kiegészítők telepítése
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Engedély bejegyzése>
legfeljebb 24 karakter
Nem
Nem
Nem
Nem

<AddOn beállítások>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Felügyeleti beállítások>  <Engedély/Egyéb>
Itt adhatja meg a kiegészítő alkalmazások beállításait.

<Távvezérlés, RUI beállításai>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Felügyeleti beállítások>  <Engedély/Egyéb>
Azt választhatja ki, hogy a készüléket lehessen-e működtetni, illetve a beállításokon lehessen-e változtatásokat végezni a Távvezérlés használatával.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Távvezérlés, RUI beállításai>
<Be>, <Ki>
Nem
Nem
Nem
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Ha az <Be> lehetőség van kiválasztva:
<TLS használata>: <Be>, <Ki>
Nem
Nem
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<Hirdetőtábla tartalmának törlése>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Felügyeleti beállítások>  <Engedély/Egyéb>
Azt választhatja ki, hogy a rendszergazdától származó, a vezérlőpanelen megjelenő üzenetek törlődjenek-e.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Hirdetőtábla tartalmának törlése>
<Igen>, <Nem>
Nem
Nem
Nem
Nem
Amikor egy hirdetőtáblán az <OK> üzenet jelenik meg, a készülék működtetéséhez nyomja meg az <OK> gombot. Ahhoz, hogy egy hirdetőtáblát az <OK> megjelenítése nélkül tudjon törölni, a Távvezérlést kell használnia.

<Vizuális üzenet beállításai>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Felügyeleti beállítások>  <Engedély/Egyéb>
Itt adhatja meg a Vizuális üzenetek beállításait. A Vizuális üzenet funkció beállításainak megadása
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Kijelző beállításai>
<Megjelenítés ideje és tartalma>
Megjelenítési időzítés: <Megjelenítés kijelentkezés után/Automatikus visszaállás>, <Megjelenítés bejelentkezés után>, <Megjelenítés nyomtatási feladat elindulásakor>
Tartalom: <SMB>, <HTTP/WebDAV>
Ha az <SMB> lehetőség van kiválasztva:
<Fájl elérési útvonala:>
<Felhasználónév:>
<Jelszó:>
Ha az <HTTP/WebDAV> lehetőség van kiválasztva:
<Fájl elérési útvonala:>
<Felhasználónév:>
<Jelszó:>
<Tanúsítvány jóváhagyása TLS kommunikációhoz>: Be, Ki
<CN hozzáadása az ellenőrizendő tételekhez>: Be, Ki
Nem
Nem
Igen
C
Vizuális üzenet beállításai
<Hiba esetén megjelenítendő tartalom>: <Jelenjen meg hibaüzenet, de ne jelenjen meg vizuális üzenettartalom>, <Ne jelenjen meg se hibaüzenet, se vizuális üzenettartalom>
Nem
Nem
Igen
C
Vizuális üzenet beállításai
<Proxy beállítás>
<Proxy használata nélküli cím:>: (legfeljebb 255 karakter)
Nem
Nem
Igen
C
Vizuális üzenet beállításai
<Biztonsági beállítás>
<Értesíti a kiszolgálót a bejelentkezési adatokról a tartalom megjelenítésekor>: Be, Ki
Ha a „Be” lehetőség van kiválasztva:
<A bejelentkezési információk fogadására engedélyezett kiszolgáló címe:>: (legfeljebb 255 karakter)
Nem
Nem
Igen
C
Vizuális üzenet beállításai
<Nyomtatás engedélyezése tartalomból>: Be, Ki
Nem
Nem
Igen
C
Vizuális üzenet beállításai
Ezt a beállítást csak a Távvezérlésből lehet megadni.

<Távoli működtetés beállítás>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Felügyeleti beállítások>  <Engedély/Egyéb>
Azt választhatja ki, hogy engedélyezi-e a Távoli működtetés funkciót. Azáltal, hogy a számítógép képernyőjén megjeleníti az érintős vezérlőpanel kijelzőjének képernyőjét, ez a funkció lehetővé teszi, hogy a beállítások megadását és a munkák feldolgozását számítógépről végezze.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Távoli működtetés beállítás>
<Be>, <Ki>
Nem
Nem
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Ha az <Be> lehetőség van kiválasztva:
<Jelszó>: Legfeljebb 8 karakter (Csak alfanumerikus karakterek)
Nem
Nem
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Távoli művelet végzésekor az alábbi beállításokat nem lehet megváltoztatni vagy végrehajtani.

<ACCESS MANAGEMENT SYSTEM használata>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Felügyeleti beállítások>  <Engedély/Egyéb>
Azt választhatja ki, hogy a készülék használja-e az ACCESS MANAGEMENT SYSTEM rendszert. Az ACCESS MANAGEMENT SYSTEM használata
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<ACCESS MANAGEMENT SYSTEM használata>
<Be>, <Ki>
Nem
Nem
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<Szoftver bejegyzés/frissítés>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Felügyeleti beállítások>  <Engedély/Egyéb>
A készülékre rendszer-kiegészítőket/AddOn alkalmazásokat telepíthet. Rendszer-kiegészítők telepítése
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Szoftver bejegyzés/frissítés>
<Install Applications/Options>, <Update Firmware>, <Software Management Settings>, <Scheduled Update>
Nem
Nem
Igen
Nem

<Beállítási útmutató indítása>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Felügyeleti beállítások>  <Engedély/Egyéb>
A varázsló útmutatását követve adhatja meg a készülék kezdeti beállításait. Beállítás a Beállítási útmutató alapján
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Beállítási útmutató indítása>
<Start>
Nem
Nem
Nem
Nem

<Nyomtat. funkció mobilról kezelésének engedélyezése>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Felügyeleti beállítások>  <Engedély/Egyéb>
Ha ez a beállítás <Be> értékűre van állítva, akkor a <Nyomtatás> részben tárolt dokumentumokon mobileszközről is végezhet műveleteket.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Nyomtat. funkció mobilról kezelésének engedélyezése>
<Be>, <Ki>
Nem
Nem
Nem
C*1
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
*1 Csak a Kényszerített tartás funkciót támogató készülékek esetén.

<Feladatvégrehajtás engedélyezése mobileszközről>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Felügyeleti beállítások>  <Engedély/Egyéb>
Ha ezt a beállítást a <Be> értékre állítja, akkor mobileszközről olvashat be dokumentumot, majd a beolvasott adatokat e-mailben, másolással vagy faxon továbbíthatja.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Feladatvégrehajtás engedélyezése mobileszközről>
<Be>, <Ki>
Ha az <Be> lehetőség van kiválasztva:
<Hitelesítés PIN kóddal beolvasási feladatokhoz>: <Be>, <Ki>
Igen
Igen
Nem
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
A13C-0K5