Drukowanie w określonym czasie (Zaplanowane drukowanie)

Można ustawić czas rozpoczęcia drukowania, co jest przydatne przy drukowaniu dużych ilości dokumentów w nocy itp.
Aby użyć funkcji zaplanowanego wydruku, konieczne jest wcześniejsze ustawienie w pozycji <Wymuszone zatrzymanie> opcji <Wyłącz>.
Aby użyć funkcji zaplanowanego wydruku, konieczne jest wcześniejsze ustawienie w pozycji <Użyj ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> opcji <Wyłącz>.
Zadania zaplanowanego wydruku są usuwane, gdy w pozycji <Użyj ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> jest ustawiona opcja <Włącz>.

Wysyłanie dokumentów zaplanowanego wydruku z komputera

1
Otwórz dokument i wyświetl ekran drukowania.
Aby uzyskać informacje na temat wyświetlania ekranu drukowania, patrz pomoc danej aplikacji.
2
Wybierz urządzenie i naciśnij [Szczegóły] lub [Właściwości].
3
Wybierz [Druk zaplanowany] z poziomu [Metoda druku] i naciśnij [Tak].
4
Określ [Godzina rozpoczęcia drukowania] i kliknij na [OK].
5
Skonfiguruj konieczne ustawienia drukowania i naciśnij [OK].
6
Kliknij pozycję [Drukuj] lub [OK].
Dokument jest wysyłany do urządzenia.
Zadania zaplanowanego wydruku są wykonywane zgodnie z czasem ustawionym w urządzeniu. Wcześniej sprawdź, czy czas ustawiony w urządzeniu jest zgodny z czasem ustawionym w komputerze.
Jeśli zadanie drukowania jest zaplanowane z wyprzedzeniem większym niż 24 godziny, zadanie zostanie anulowane.
Czas rozpoczęcia drukowania pomiędzy 0:00 a 23:59 jest określony na ekranie sterownika drukarki, jednak czas jest przetwarzany w formacie rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta i sekunda (przy czym wartość sekundy jest ustalona na 0).

Sprawdzanie zadań zaplanowanego wydruku

1
Naciśnij <Drukuj>. Ekran <Strona główna>
2
Naciśnij <Zaplano. wydruk> i sprawdź zadania drukowania oczekujące na wydruk.
Datę i godzinę zaplanowanego wydruku można sprawdzić w pozycji <Zaplanowany>.
Aby usunąć zadanie drukowania, wybierz dokument i naciśnij polecenie <Usuń zadanie>.
Zadania zaplanowanego wydruku są usuwane po ich wykonaniu. Nie są również wyświetlane w pozycji <Wydruko. zadania>.
A13R-07J