<Licencja/Inne>

Określ ustawienia dla rejestrowania licencji i oprogramowania, które można używać na urządzeniu.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Zarejestruj Licencję>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia Zarządzania>  <Licencja/Inne>
Wprowadź klucz licencyjny dla opcji systemu, której można używać z urządzeniem. Instalacja wyposażenia opcjonalnego
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zarejestruj Licencję>
Maksymalnie 24 znaki
Nie
Nie
Nie
Nie
-

<Ustawienia AddOn>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia Zarządzania>  <Licencja/Inne>
Określ ustawienia AddOn urządzenia.

<Ustawienia zdalnego interfejsu użytkownika>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia Zarządzania>  <Licencja/Inne>
Wybierz, czy korzystać z interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) w celu obsługi urządzenia i zmiany ustawień.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia zdalnego interfejsu użytkownika>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Nie
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<Użyj TLS>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji

<Usuń Zawartość Tablicy Komunikatów>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia Zarządzania>  <Licencja/Inne>
Wybierz, czy usuwać komunikaty administratora wyświetlane na panelu sterowania.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Usuń Zawartość Tablicy Komunikatów>
<Tak>, <Nie>
Nie
Nie
Nie
Nie
-
Jeżeli <OK> jest wyświetlane na tablicy komunikatów, naciśnij <OK>, aby rozpocząć obsługę urządzenia. Aby usunąć treści z tablicy komunikatów, która nie posiada przycisku <OK>, należy skorzystać z interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

<Ustawienia komunikatu wizualnego>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia Zarządzania>  <Licencja/Inne>
Skonfiguruj ustawienia wiadomości wizualnej. Konfiguracja funkcji Wiadomość wizualna
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia wyświetlacza>
<Wyświetl czas i treść>
Wyświetl czas: <Wyświetlaj po wylogowaniu / automatycznym resecie>, <Wyświetl po zalogowaniu>, <Wyświetl, gdy rozpoczyna się zadanie drukowania>
Zawartość: <SMB>, <HTTP/WebDAV>
Jeśli wybrano ustawienie <SMB>:
<Ścieżka dostępu do pliku:>
<Nazwa użytkownika:>
<Hasło:>
Jeśli wybrano ustawienie <HTTP/WebDAV>:
<Ścieżka dostępu do pliku:>
<Nazwa użytkownika:>
<Hasło:>
<Potwierdź certyfikat dla komunikacji TLS>: Wł., Wył.
<Dodaj CN do elementów weryfikacyjnych>: Wł., Wył.
Nie
Nie
Tak
C
Ustawienia komunikatu wizualnego
<Treść do wyświetlenia w przypadku wystąpienia błędu>: <Wyświetl komunikat o błędzie, ale nie wyświetlaj treści komunikatu wizualnego>, <Nie wyświetlaj komunikatu o błędzie ani treści komunikatu wizualnego>
Nie
Nie
Tak
C
Ustawienia komunikatu wizualnego
<Ustawienia Proxy>
<Adres bez użycia Proxy:>: (Maksymalnie 255 znaków)
Nie
Nie
Tak
C
Ustawienia komunikatu wizualnego
<Ustawienia zabezpieczeń>
<Po wyświetleniu zawartości prześlij informacje logowania do serwera>: Wł., Wył.
Jeśli wybrano opcję „Wł.”:
<Adres serwera może otrzymywać informacje logowania:>: (Maksymalnie 255 znaków)
Nie
Nie
Tak
C
Ustawienia komunikatu wizualnego
<Zezwól na drukowanie z zawartości>: Wł., Wył.
Nie
Nie
Tak
C
Ustawienia komunikatu wizualnego
To ustawienie można skonfigurować tylko za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

<Ustawienia Zdalnych Operacji>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia Zarządzania>  <Licencja/Inne>
Wybierz, czy aktywować funkcję Pracy zdalnej. Ta funkcja umożliwia określenie ustawień i przetwarzania zadań z poziomu komputera, poprzez wyświetlenie ekranu dotykowego na ekranie komputera.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia Zdalnych Operacji>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<Hasło>: Maksymalnie 8 znaków (tylko znaki alfanumeryczne)
Nie
Nie
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Podczas obsługi zdalnej następujące ustawienia nie mogą być zmieniane ani wykonywane.

<Użyj ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia Zarządzania>  <Licencja/Inne>
Wybierz, czy korzystać z ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. Korzystanie z systemu ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji

<Zarejestruj/Uaktualnij Oprogramowanie>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia Zarządzania>  <Licencja/Inne>
Można zainstalować w urządzeniu opcje systemu/aplikacje AddOn.Instalacja wyposażenia opcjonalnego
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zarejestruj/Uaktualnij Oprogramowanie>
<Install Applications/Options>, <Update Firmware>, <Software Management Settings>, <Scheduled Update>
Nie
Nie
Tak
Nie
-

<Rozpocznij instalację instrukcji>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia Zarządzania>  <Licencja/Inne>
Można również skorzystać z instrukcji kreatora, celem skonfigurowania ustawień początkowych urządzenia. Ustawianie z wykorzystaniem Instalacji instrukcji
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Rozpocznij instalację instrukcji>
<Start>
Nie
Nie
Nie
Nie
-

<Zezwól na użycie funkcji wydruku z urządze. mobilne.>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia Zarządzania>  <Licencja/Inne>
Jeżeli dla tej opcji wybrano ustawienie <Włącz>, możesz wykonywać operacje na dokumentach zapisanych w menu <Drukuj> za pomocą urządzenia mobilnego.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zezwól na użycie funkcji wydruku z urządze. mobilne.>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Nie
C*1
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
*1 Tylko w przypadku urządzeń obsługujących funkcję wymuszonego wstrzymania.

<Zezwól na wykonywanie zadań z urządze. mobilnego>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia Zarządzania>  <Licencja/Inne>
Wybierając dla tej opcji ustawienie <Włącz>, możesz skanować dokumenty z urządzenia mobilnego i kopiować lub przesyłać zeskanowane dane pocztą elektroniczną lub faksem.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zezwól na wykonywanie zadań z urządze. mobilnego>
<Włącz>, <Wyłącz>
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<Uwierzytelnij za pomocą kodu PIN dla zadań skanowania>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
A13R-0K5