Obmedzenie používania pamäťových médií

Aj keď pamäťové médiá, ako sú pamäťové zariadenia USB, sú praktické, ak sa riadne nespravujú, môžu sa stať zdrojom úniku informácií. Táto časť opisuje postupy, ako zakázať používanie pamäťových médií a obmedziť možnosť ukladať naskenované dokumenty na pamäťové médiá či tlačiť údaje uložené na pamäťových médiách. Na konfiguráciu týchto nastavení sú potrebné oprávnenia správcu alebo správcu zariadenia (DeviceAdmin).
 (Nastav./Uložiť) <Nastavenia funkcie>  <Uložiť/Prejsť k súborom>  <Nastavenia pamäťového média>  <Použiť funkciu Skenovať/Tlačiť>  Vyberte možnosť <Vyp.> pre položku <Použiť funkciu skenovania> alebo <Použiť funkciu tlače>  <OK>  (Nastav./Uložiť)  (Nastav./Uložiť)  <Použ zmeny nast.>  <Áno>
A13Y-0CC