<Inicializēt pēc detaļu nomaiņas>

Pēc daļu nomaiņas ir jāinicializē printeris. Inicializējiet printeri katrai nomainītajai daļai.

<ADF apkopes komplekts>

 (Iestat./reģistr.)  <Pielāgošana/apkope>  <Apkalpošana>  <Inicializēt pēc detaļu nomaiņas>
ADF uztveršanas rullīša un ADF atdalītāja spilvena nomaiņas izpildiet <ADF apkopes komplekts>, lai veiktu inicializāciju.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<ADF apkopes komplekts>
Jā, Nē
-
A13J-0H4