<E-pasta/i-faksa iestatījumi>

Norādiet e-pasta dokumentu un interneta faksu sūtīšanas iestatījumus.
Informāciju par vienumiem, kas kolonnā “Importēt visas funkcijas” apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.

<Reģistrēt iekārtas nosaukumu>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <E-pasta/i-faksa iestatījumi>
Kā iekārtas nosaukumu varat reģistrēt sava uzņēmuma vai nodaļas nosaukumu. Reģistrētais nosaukums tiek rādīts/drukāts informācijā par sūtītāju, ko adresāts saņem, kad nosutāt e-pasta ziņojumu/faksu.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Reģistrēt iekārtas nosaukumu>
Reģistrēt ierīces nosaukumu
C
Settings/Registration Basic Information
Reģistrētais iekārtas nosaukums tiek rādīts kopā ar e-pasta adresi: “iekārtas nosaukums <e-pasta adrese>”.
Iekārtas nosaukums nevar būt garāks par 24 rakstzīmēm.
Nosūtot e-pasta ziņojumu vai i-faksu, laukā “No” saņēmēja iekārtā tiek rādīta pieteikšanās pakalpojumā izmantotā e-pasta adrese. Lietotāja informācijas reģistrēšana vietējā ierīcē
Ja nospiedāt <E-pasta/i-faksa iestatījumi> iestatījumam <Norādīt autentifikācijas lietotāju kā sūtītāju> norādījāt vērtību <Iesl.>, tad neatkarīgi no izmantotā pieteikšanās pakalpojuma pieteikšanās lietotājam reģistrētā e-pasta adrese saņēmējam tiek rādīta laukā “No” kā sūtītāja vārds.

<Sakaru iestatījumi>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <E-pasta/i-faksa iestatījumi>
Varat norādīt pasta servera un e-pastam/i-faksam izmantojamās autentifikācijas metodes iestatījumus. E-pasta/I-Fax saziņas iestatīšana
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Sakaru iestatījumi>
<E-pasta adrese>: Ievadīt e-pasta adresi
A
Settings/Registration Basic Information
<SMTP serveris>: Ievadīt SMTP serveri
C
Settings/Registration Basic Information
<Lietot POP SAŅ>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Lietot SMTP SAŅ>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<POP serveris>: Ievadīt POP serveri
C
Settings/Registration Basic Information
<POP pieteikš. vārds>: Ievadīt POP pieteikšanās vārdu
A
Settings/Registration Basic Information
<POP parole>: Ievadīt POP paroli
A
Settings/Registration Basic Information
<POP intervāls>: No 0 līdz 99 minūtēm
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP SŪT>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP SAŅ>: <Vienmēr TLS>, <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<POP>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<POP autentifikācijas metode>: <Standarta>, <APOP>, <POP AUTH>
C
Settings/Registration Basic Information
<SMPT autentifikācija (SMTP AUTH)>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<Lietotājvārds>, <Parole>
<POP autentifikācija pirms sūtīšanas>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Rādīt autentifikācijas ekrānu sūtot>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja sadaļā <POP intervāls> tiek iestatīts laiks, kas īsāks par 10 minūtēm (izņemot 0), iekārta pilnībā nepāries miega režīmā.
Iekārta var saņemt tikai i-faksus un ziņojumus par sakaru kļūdām.

<Norādīt porta numuru SMTP SŪT/POP SAŅ>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <E-pasta/i-faksa iestatījumi>
Varat mainīt SMTP un POP porta numuru.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Norādīt porta numuru SMTP SŪT/POP SAŅ>
<SMTP SŪT>: No 1 līdz 25, līdz 65535
<POP SAŅ>: No 1 līdz 110, līdz 65535
C
Settings/Registration Basic Information

<S/MIME iestatījumi>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <E-pasta/i-faksa iestatījumi>
Varat iestatīt S/MIME. Iestatot S/MIME, varat pievienot ciparparakstu vai šifrēt e-pastu, kad izmantojat e-pasta/i-faksa funkciju.
E-pasta šifrēšanas iestatīšana
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<S/MIME iestatījumi>
<Šifrēšanas iestatījumi>: <Vienmēr šifrēt>, <Šifrēt tikai, ja sertifikāts>, <Nešifrēt>
<Pievienot ciparparakstu>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Iestatīt detalizēti>:
<Šifrēšanas algoritms>: <3DES>, <AES128>, <AES256>
<Paraksta algoritms>: <SHA1>, <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
<Pārb. parakstu saņemot>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Drukāt parakstu saņemot>: <Iesl.>, <Izsl.>

<Apstiprināt TLS sertifikātu: SMTP SŪT>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <E-pasta/i-faksa iestatījumi>
Varat pārbaudīt, vai TLS servera sertifikāts ir derīgs, sūtīšanai izmantojot SMTP. Varat pārbaudīt sertifikāta derīgumu un uzticamību, kā arī apstiprināt bieži lietoto sertifikāta nosaukumu (Common Name — CN).
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Apstiprināt TLS sertifikātu: SMTP SŪT>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<Piev. pārbaud. elementus>: <CN>: Iesl., Izsl.
Ja sertifikāts netiek pārbaudīts, TLS saziņa tiek veikta pat tad, ja sertifikāts nav derīgs.
Ja sertifikātā tiek konstatēta problēma, sūtīšana izmantojot SMTP neizdosies.

<Apstiprināt TLS sertifikātu: POP SAŅ>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <E-pasta/i-faksa iestatījumi>
Varat pārbaudīt, vai TLS servera sertifikāts ir derīgs, saņemšanai izmantojot POP. Varat pārbaudīt sertifikāta derīgumu un uzticamību, kā arī apstiprināt bieži lietoto sertifikāta nosaukumu (Common Name — CN).
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Apstiprināt TLS sertifikātu: POP SAŅ>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<Piev. pārbaud. elementus>: <CN>: Iesl., Izsl.
Ja sertifikāts netiek pārbaudīts, TLS saziņa tiek veikta pat tad, ja sertifikāts nav derīgs.
Ja sertifikātā tiek konstatēta problēma, saņemšana izmantojot POP neizdosies.

<Maksimālais datu apjoms sūtīšanai>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <E-pasta/i-faksa iestatījumi>
Varat iestatīt izejošo e-pasta ziņojumu un i-faksa dokumentu maksimālo datu apjomu. Ja e-pasta vēstule pārsniedz šo datu apjoma limitu, tā pirms nosūtīšanas tiek sadalīta vairākās atsevišķās e-pasta vēstulēs. Toties, ja i-faksa sūtījums pārsniedz datu apjoma limitu, tas tiek uzskatīts par kļūdu un netiek nosūtīts.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Maksimālais datu apjoms sūtīšanai>
No 0 līdz 3, līdz 99 MB
C
Settings/Registration Basic Information
Kā datu apjomu ievadot “0” MB, nosūtāmiem datiem tiek noņemts apjoma ierobežojums.
Iestatītajam maksimālajam sūtīšanas datu apjomam jābūt mazākam par pasta servera datu apjoma ierobežojumos norādīto.

<Noklusējuma tēma>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <E-pasta/i-faksa iestatījumi>
Varat iestatīt, lai tēma tiktu norādīta automātiski, ja tā nav ievadīta, sūtot e-pastu/i-faksu.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Noklusējuma tēma>
Ievadiet tēmu:  Pievienots attēls
C
Settings/Registration Basic Information

<Norādīt autentifikācijas lietotāju atbildes sūtīšanai>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <E-pasta/i-faksa iestatījumi>
Varat izvēlēties, vai kā atbildes adresi, sūtot e-pastu/i-faksu, norādīt lietotāja, kurš iekārtā pieteicies, izmantojot personu autentifikācijas pārvaldību, e-pasta adresi.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Norādīt autentifikācijas lietotāju atbildes sūtīšanai>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja pieteikšanās veikta, izmantojot lietotāja autentifikāciju, pieteikšanās vārds parādās nosūtītāju nosaukumu (TTI) saraksta pozīcijā <100>. Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>, pozīcijā <100> esošais pieteikšanās vārds tiek automātiski iestatīts kā <Sūtītāja nosaukums (TTI)> sadaļā <Opcijas>.
Ja sadaļā <Opcijas> kā atbildes adresāts ir ievadīta e-pasta adrese un tiek sūtīts e-pasta ziņojums vai i-faksa dokuments, prioritāte tiek piešķirta šai e-pasta adresei pat tad, ja iestatījums <Norādīt autentifikācijas lietotāju atbildes sūtīšanai> ir iestatīts pozīcijā <Iesl.>.

<Norādīt autentifikācijas lietotāju kā sūtītāju e-pastam>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <E-pasta/i-faksa iestatījumi>
Parāda tā lietotāja e-pasta adresi, kurš pieteicies, izmantojot lietotāja autentifikāciju, tās iekārtas laukā No, kura saņem e-pastu.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Norādīt autentifikācijas lietotāju kā sūtītāju e-pastam>
<No galvenes>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Atgriešanās ceļa galvene>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Atkarībā no galamērķa vides e-pastu var nosūtīt tikai tad, ja atbilst galvene No un atpakaļceļa galvene.

<Norādīt autentifikācijas lietotāju kā sūtītāju I-faksam>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <E-pasta/i-faksa iestatījumi>
Parāda tā lietotāja e-pasta adresi, kurš pieteicies, izmantojot lietotāja autentifikāciju, tās iekārtas laukā No, kura saņem I-faksu.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Norādīt autentifikācijas lietotāju kā sūtītāju I-faksam>
<No galvenes>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Atgriešanās ceļa galvene>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Atkarībā no galamērķa vides e-pastu var nosūtīt tikai tad, ja atbilst galvene No un atpakaļceļa galvene.

<Atļaut nereģistr. lietotājiem sūtīt e-pastu>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <E-pasta/i-faksa iestatījumi>
Varat izvēlēties, vai tad, kad iekārta tiek lietota, izmantojot personu autentifikācijas pārvaldību, atļaut lietotājam, kura e-pasta adrese nav reģistrēta iekārtā, sūtīt e-pasta ziņojumus. Ja izvēlēts iestatījums <Izsl.>, e-pasta ziņojumus var sūtīt tikai lietotāji, kuriem ir reģistrēta e-pasta adrese.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Atļaut nereģistr. lietotājiem sūtīt e-pastu>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja iestatījums <Norādīt autentifikācijas lietotāju kā sūtītāju> ir iestatīts pozīcijā <Izsl.>, saņēmējam tiek rādīta Ierīces informācijas iestatījumos reģistrētā adrese.

<Pilnā režīma SŪT taimauts>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <E-pasta/i-faksa iestatījumi>
Varat iestatīt laiku, pēc kura sūtīšanas darbība tiek automātiski pārtraukta, ja, sūtot i-faksu režīmā <Full>, no saņēmēja netiek saņemts MDN (sūtīšanas rezultātu apstiprinošs e-pasta paziņojums).
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Pilnā režīma SŪT taimauts>
No 1 līdz 24, līdz 99 h
C
Settings/Registration Basic Information

<Drukāt MDN/DSN saņemot>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <E-pasta/i-faksa iestatījumi>
I-faksa pilnajā režīmā iekārtai no saņēmēja un pasta servera tiek sūtīti e-pasta ziņojumi par to, vai i-faksu ir izdevies nosūtīt adresātam. Varat izvēlēties, vai drukāt šos e-pasta paziņojumus, kad tie tiek saņemti iekārtā.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Drukāt MDN/DSN saņemot>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
I-faksa piegādi var pārbaudīt arī TX pārskatā. Sūtīšanas rezultātu pārskats

<Lietot sūtīšanu caur serveri>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <E-pasta/i-faksa iestatījumi>
Varat izvēlēties, vai, sūtot i-faksu, atļaut lietotājam mainīt iestatījumu <Sūtīt caur serveri>.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Lietot sūtīšanu caur serveri>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja i-faksa iestatījums <Sūtīt caur serveri> ir iestatīts pozīcijā <Izsl.>, nosūtāmiem datiem tiek noņemts apjoma ierobežojums pat tad, ja ir ievadīts maksimālais sūtīšanas datu apjoms.

<Atļaut MDN neizmantot serveri>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <E-pasta/i-faksa iestatījumi>
Iekārta, kurā i-fakss tiek saņemts, uz iekārtas, no kuras tas tiek nosūtīts, IP adresi bez pasta servera starpniecības var nosūtīt MDN (sūtīšanas rezultātu apstiprinošu e-pasta paziņojumu).
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Atļaut MDN neizmantot serveri>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information

<Ierobežot adresāta domēnu>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <E-pasta/i-faksa iestatījumi>
Varat iestatīt, lai e-pasta vai i-faksa sūtīšana tiktu atļauta tikai uz norādītā domēna adresēm.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Ierobežot adresāta domēnu>
<Ierobežot sūtīš. uz domēniem>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<Reģistrēt> (<Domēna nosaukums>, <Sūtīt uz apakšdomēnu> (<Atļaut>, <Noraidīt>)), <Dati/rediģēt>, <Dzēst>

<Autom. e-pasta adrešu pabeigšana>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <E-pasta/i-faksa iestatījumi>
Varat iestatīt, lai pēc pirmo e-pasta adreses rakstzīmju ievadīšanas automātiski tiktu rādītas Adrešu grāmatā vai LDAP serverī reģistrētās e-pasta adreses.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Autom. e-pasta adrešu pabeigšana>
<Izsl.>, <Adrešu grāmata (lokālā)>, <LDAP serveris>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <LDAP serveris>:
Lai meklētu, atlasiet LDAP serveri.
Netiek rādītas e-pasta adreses, kas saglabātas ar piekļuves numuru.

<Autom. piev. norādīto domēnu adresātam bez domēna>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <E-pasta/i-faksa iestatījumi>
Varat iepriekš reģistrēt bieži izmantoto domēnu nosaukumus, lai, norādot adresi, nevajadzētu ievadīt domēnu, jo domēna nosaukums un @ tiks automātiski pievienots. Ja vēlaties nosūtīt ziņojumu uz adresi “123@example.com”, reģistrējiet domēna nosaukumu “example.com”. Ja norādīsiet adresi, kas satur domēnu, kuram šis iestatījums jau ir aktivizēts, tad šajā iestatījumā norādītie domēni nebūs derīgi.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Autom. piev. norādīto domēnu adresātam bez domēna>
<Domēna nosaukums>
<Sūtot e-pastu>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Sūtot i-faksu>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Importējot Adrešu grāmatu citā ierīcē, ņemiet vērā tālāk norādīto informāciju.
 Tā kā šis iestatījums tiek pakļauts izmantojamās ierīces iestatījumiem, iespējams, domēns atšķirsies no ierīces piešķirtā. Pārbaudiet šo iestatījumu pirms tā izmantošanas citā ierīcē.
 Ja ierīcē, kurā nav šī iestatījuma, importēsiet adreses, kas nesatur domēna informāciju, jūs nevarēsiet veikt sūtīšanu, jo adreses nebūs derīgas.
A13J-0J4