<Tīkla iestatījumi>

Norādiet tīkla iestatījumus, kas tiek izmantoti, kad saglabājat skenētus oriģinālus vai izmantojat saglabātos failus.
Informāciju par vienumiem, kas kolonnā “Importēt visas funkcijas” apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.

<Tīkla vietas iestatījumi>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Saglabāt/piekļūt failiem>  <Tīkla iestatījumi>
Kā ārējo atsauci var reģistrēt citas imageRUNNER ADVANCE sērijas iekārtas vai Windows servera Izvērstā telpa. Savienojuma izveide ar citām ierīcēm
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Tīkla vietas iestatījumi>
<Reģistrēt> (<Nosaukums>, <Protokols>, <Novietojums>), <Rediģēt> (<Nosaukums>, <Protokols>, <Novietojums>), <Dati>, <Dzēst>
C
Settings/Registration Basic Information

<Protokols ārējai atsaucei>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Saglabāt/piekļūt failiem>  <Tīkla iestatījumi>
Varat izvēlēties protokolu, ko izmantot, piekļūstot citas imageRUNNER ADVANCE sērijas iekārtas vai Windows servera ārēji atvērtajai Izvērstā telpa. Savienojuma izveide ar citām ierīcēm
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Protokols ārējai atsaucei>
<SMB>: <Iesl.>, <Izsl.>
<WebDAV>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information

<Apstiprināt TLS sertifikātu tīkla piekļuvei>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Saglabāt/piekļūt failiem>  <Tīkla iestatījumi>
Varat pārbaudīt, vai TLS servera sertifikāts ir derīgs, piekļūstot citas imageRUNNER ADVANCE sērijas iekārtas vai Windows servera Izvērstā telpa. Varat pārbaudīt sertifikāta derīgumu un uzticamību, kā arī apstiprināt bieži lietoto sertifikāta nosaukumu (Common Name — CN). Savienojuma izveide ar citām ierīcēm
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Apstiprināt TLS sertifikātu tīkla piekļuvei>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<Piev. pārbaud. elementus>: <CN>: Iesl., Izsl.
C
Settings/Registration Basic Information

<Personīgās mapes norādīšanas metode>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Saglabāt/piekļūt failiem>  <Tīkla iestatījumi>
Personīgu mapi var izmantot lietotājs, kurš ir pieteicies, izmantojot personu autentifikācijas pārvaldību. Arī koplietojamas mapes un failu serverus var norādīt un izmantot kā personīgu mapi. Personīgo mapju konfigurēšana
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Personīgās mapes norādīšanas metode>
<Sākuma mape>, <Reģistrēt katram lietotājam>, <Lietot pieteikšanās serveri>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Sākuma mape>:
<Iestatīt>: <Protokols> (<Windows (SMB)>, <WebDAV>), <Resursdatora nosaukums>, <Mapes ceļš>
<Lietot autent. info katram lietotājam>: Iesl.,Izsl.
Ja ir izvēlēts iestatījums <Lietot pieteikšanās serveri>:
<Lietot autent. info katram lietotājam>: Iesl.,Izsl.
Personīgā mape tiek koplietota, izmantojot tālāk norādītos logus.
<Skenēt un sūtīt>
Iestatījumu <Tīkls> sadaļā <Skenēt un saglabāt>
Iestatījumu <Tīkls> sadaļā <Piekļuve saglabātajiem failiem>
A13J-0JL