Problemes amb els resultats d'impressió

La imatge impresa està desplaçada o torta.

Les guies de paper estan mal alineades?

Feu coincidir les guies amb el paper carregat a l'origen de paper.

Apareixen ratlles/la impressió és irregular

Utilitzeu el paper adequat?

Comproveu el paper que es pot utilitzar i substituïu-lo pel paper apropiat.
Paper admès
Càrrega de paper

Heu netejat la unitat de fixació?

Netegeu la unitat de fixació.
<Netejar rodet de pressió per a fixació>

S'està esgotant la quantitat restant del cartutx de tòner?

Comproveu quina quantitat de tòner queda i, si cal, substituïu el cartutx de tòner.
Substitució del cartutx de tòner

És hora de substituir el cartutx de tòner?

Els materials de l'interior del cartutx de tòner poden haver-se deteriorat. Canvieu el cartutx de tòner.
Substitució del cartutx de tòner

Està utilitzant l'equip en un entorn amb molta humitat?

Canvieu les opcions de <Mode d'humitat ambiental>. La configuració en <Humitat alta> pot millorar el problema.
Opcions de gestió de tipus de paper
La configuració en <Humitat alta> pot fer que la imatge impresa o el text apareguin borrosos si s'utilitza en un entorn amb poca humitat.

S'ha realitzat correctament la correcció de diferència de color o la correcció del to?

Si l'efecte de la diferència de color o les ratlles (línies) de color és inacceptablement fort, feu el calibratge.
Ajust automàtic del registre i la intensitat del color

Només és dens el color de la vora posterior de la imatge impresa?

Canvieu les opcions de <Corregir fixació de la vora post. en usar paper normal>. La configuració en <On> pot millorar el problema.
<Ajustar qualitat d'imatge>
La configuració en <On> disminueix la velocitat d'impressió.

Apareixen bandes negres.

L'àrea de lectura d'alimentació de documents és bruta?

Netegeu l'àrea de lectura d'alimentació de documents.
Neteja de l'alimentador

Es produeixen transparències.

La densitat del fons s'ha ajustat correctament?

Si detecteu pèrdues de tinta al resultat de la impressió, podeu millorar el problema i obtenir una còpia neta ajustant la densitat del fons.
Funcions de còpia bàsiques
Funcions bàsiques per enviar faxos
Ajust de la densitat

Les imatges no s'imprimeixen a la cara correcta del paper.

L'orientació del paper carregat és la correcta?

Comproveu l'orientació i el costat del paper que està cap amunt. Torneu a carregar el paper si no està ben orientat.
Càrrega de paper

Les imatges no s'imprimeixen amb la mida correcta.

La mida de l'original i la mida del paper carregat són les mateixes?

Canvieu el paper carregat per un altre de la mida amb la qual voleu imprimir.
Feu coincidir la [Mida sortida] del controlador de la impressora amb la mida del paper amb el qual imprimireu.

L'orientació no coincideix a totes dues cares del paper quan es fa servir la impressió de doble cara.

Les opcions de la impressió de doble cara són correctes?

Seguiu el procediment descrit a continuació per revisar les opcions d'impressió.
1
Seleccioneu l'orientació de l'original a la pantalla Opcions d'impressió de l'aplicació.
2
A la pantalla [Opcions bàsiques] del controlador, establiu [Orientació] en la mateixa orientació que heu establert al pas 1.
3
Quan comproveu la visualització prèvia d'impressió, establiu [Disseny de pàgina] [Ordre de pàgines] [Una cara/Doble cara/Impressió de quaderns] [Ubicació d'enquadernació].
L'opció [Ordre de pàgines] apareix quan l'opció [Disseny de pàgina] està establerta en [2 en 1] o més.

Apareixen taques a les impressions

Utilitzeu el paper adequat?

Comproveu el paper que es pot utilitzar i substituïu-lo pel paper apropiat.
Paper admès
Càrrega de paper

Apareixen taques a les impressions quan utilitzeu l'equip en un entorn amb poca humitat?

Canvieu l'opció per a <Mode d'humitat ambiental>. Configurar aquest element a <Humitat baixa 1> podeu resoldre el problema.
Opcions de gestió de tipus de paper
Si seleccioneu <Humitat baixa 1> i utilitzeu l'equip en un entorn amb molta humitat, la densitat d'impressió pot tornar-se més clara o irregular.

Apareixen taques a les impressions en funció del tipus de paper o de l'entorn d'operació?

Canvieu l'opció per a <Corregir fixació de la vora post. en usar paper normal>. Configurar aquest element a <On> podeu resoldre el problema.
<Ajustar qualitat d'imatge>
Si seleccioneu <On>, la velocitat d'impressió serà menor.

Apareixen taques i esquitxades de tòner

Utilitzeu el paper adequat?

Comproveu el paper que es pot utilitzar i substituïu-lo pel paper apropiat.
Paper admès
Càrrega de paper

Utilitzeu l'equip en un entorn amb poca humitat?

Canvieu les opcions de <Mode d'humitat ambiental>. La configuració en <Humitat baixa 2> pot millorar el problema.
Opcions de gestió de tipus de paper

Les imatges sobreposades apareixen en zones en blanc

Utilitzeu el paper adequat?

Comproveu el paper que es pot utilitzar i substituïu-lo pel paper apropiat.
Paper admès
Càrrega de paper

S'està esgotant la quantitat restant del cartutx de tòner?

Comproveu quina quantitat de tòner queda i, si cal, substituïu el cartutx de tòner.
Substitució del cartutx de tòner

És hora de substituir el cartutx de tòner?

Els materials de l'interior del cartutx de tòner poden haver-se deteriorat. Canvieu el cartutx de tòner.
Substitució del cartutx de tòner

És adequada la temperatura de fixació?

Canvieu les opcions de <Ajustar temperatura de fixació>. La configuració en <Baixa> pot millorar el problema.
<Ajustar qualitat d'imatge>

Les impressions són febles o apareixen ratlles

S'està esgotant la quantitat restant del cartutx de tòner?

Comproveu quina quantitat de tòner queda i, si cal, substituïu el cartutx de tòner.
Substitució del cartutx de tòner

És hora de substituir el cartutx de tòner?

Els materials de l'interior del cartutx de tòner poden haver-se deteriorat. Canvieu el cartutx de tòner.
Substitució del cartutx de tòner

Utilitzeu el paper adequat?

Comproveu el paper que es pot utilitzar i substituïu-lo pel paper apropiat. Així mateix, especifiqueu correctament les opcions de la mida i el tipus de paper.
Paper admès
Càrrega de paper
Especificació de la mida i el tipus de paper

Utilitzau paper amb una gran quantitat de pols?

Canvieu l'opció a <Red. def. imat. per pols paper>. La configuració en <On> pot millorar el problema.
Opcions de gestió de tipus de paper
La configuració en <On> pot disminuir la velocitat d'impressió.

Apareixen taques blanques

Utilitzeu paper que ha absorbit humitat?

Substituïu-lo per paper apropiat.
Càrrega de paper

Utilitzeu el paper adequat?

Comproveu el paper que es pot utilitzar i substituïu-lo pel paper apropiat.
Paper admès
Càrrega de paper

S'està esgotant la quantitat restant del cartutx de tòner?

Comproveu quina quantitat de tòner queda i, si cal, substituïu el cartutx de tòner.
Substitució del cartutx de tòner

És hora de substituir el cartutx de tòner?

Els materials de l'interior del cartutx de tòner poden haver-se deteriorat. Canvieu el cartutx de tòner.
Substitució del cartutx de tòner

Utilitzeu l'equip en un entorn amb poca humitat?

Canvieu les opcions de <Mode d'humitat ambiental>. La configuració en <Humitat baixa 2> pot millorar el problema.
<Ajustar qualitat d'imatge>

Quan feu impressions a doble cara, apareixen taques blanques?

Canvieu les opcions de <Mode de prevenció de patró de gotes d'aigua>. La configuració en <On> pot millorar el problema.
<Ajustar qualitat d'imatge>
La configuració en <On> disminueix la velocitat d'impressió.

Apareixen taques negres

Heu netejat la unitat de fixació?

Netegeu la unitat de fixació.
<Netejar rodet de pressió per a fixació>

El revers del paper està tacat

Heu carregat paper amb una mida inferior a les dades d'impressió?

Comproveu que la mida del paper coincideix amb la de les dades d'impressió.

Heu netejat la unitat de fixació?

Netegeu la unitat de fixació.
<Netejar rodet de pressió per a fixació>

Heu netejat el rodet de transferència secundari?

Canvieu les opcions de <Neteja auto. del rodet de transferència secundari>. La configuració en <On> pot millorar el problema.
<Ajustar qualitat d'imatge>
La configuració en <On> pot disminuir la velocitat d'impressió.

Les àrees plenes no s'imprimeixen bé

Les àrees plenes no s'imprimeixen bé

Canvieu les opcions de <Mode ajust imatges amb àrees empl. paper normal>. La configuració en <On> pot millorar el problema.
<Ajustar qualitat d'imatge>
Canvieu a <On> només quan utilitzeu paper de superfície brillant. Es poden produir problemes d'impressió.

Esteu utilitzant paper (pesat) de superfície brillant?

Canvieu les opcions de <Mode ajust imatges amb àrees empl. paper gruixut>. La configuració en <On> pot millorar el problema.
<Ajustar qualitat d'imatge>
Canvieu a <On> només quan utilitzeu paper gruixut de superfície brillant. Es poden produir problemes d'impressió.

Apareixen taques com a gotes d'aigua o ratlles

S'embruta el paper en imprimir per les dues cares?

Canvieu les opcions de <Mode de prevenció de patró de gotes d'aigua>. La configuració en <On> pot millorar el problema.
<Ajustar qualitat d'imatge>
La configuració en <On> pot disminuir la velocitat d'impressió.

El tòner de la imatge impresa es desprèn

Utilitzeu el paper adequat?

Comproveu el paper que es pot utilitzar i substituïu-lo pel paper apropiat.
Paper admès
Càrrega de paper

És adequada la temperatura de fixació?

Canvieu les opcions de <Ajustar temperatura de fixació>. La configuració en <Alta 1> pot millorar el problema.
<Ajustar qualitat d'imatge>
Si la configuració en <Alta 1> no millora el problema satisfactòriament, establiu <Alta 2>. Però, la velocitat d'impressió disminueix.

El paper s'arruga

Heu carregat el paper correctament?

Si el paper no està carrregat per sota de la línia del límit de càrrega o de la guia de límit de càrrega o es carrega inclinat, es pot arrugar.
Càrrega de paper

Utilitzeu paper que ha absorbit humitat?

Substituïu-lo per paper apropiat.
Càrrega de paper

Utilitzeu el paper adequat?

Comproveu el paper que es pot utilitzar i substituïu-lo pel paper apropiat.
Paper admès
Càrrega de paper

Es formen arrugues quan imprimiu en paper fi?

Canvieu l'opció a <Reduir ondulació del paper Fi>. Si seleccioneu <On> pot ser que el problema millori.
Opcions de gestió de tipus de paper
Si seleccioneu <On>, les impressions poden aparèixer difuminades.

Apareixen arrugues en imprimir en paper fi o normal en un entorn d'alta humitat?

Canvieu les opcions de <Red. arrug. paper Fi/Normal>. La configuració en <On> pot millorar el problema.
La configuració en <On> disminueix la velocitat d'impressió.
Depenent de l'entorn, el paper carregat en un calaix de paper pot absorbir humitat i poden aparèixer arrugues en imprimir. En aquest cas, reduir els fulls de paper nou que es carregaran la pròxima vegada pot evitar les arrugues.

Ocorre això quan s'imprimeixin sobres?

Canvieu les opcions de <Reduir arrugues dels sobres>. La configuració en <On> pot millorar el problema.
Opcions de gestió de tipus de paper
Si es configura en <On> la imatge impresa pot resultar tènue.

El paper es doblega

Utilitzeu paper que ha absorbit humitat?

Substituïu-lo per paper apropiat.
Càrrega de paper
Si la configuració actual del tipus de paper és <Normal 1>, canvieu-la a <Normal 2>.
Especificació de la mida i el tipus de paper

Es produeix aquest problema en imprimir en alguns tipus de paper, com ara paper normal o fi?

Configureu <Mode 1> en <On> a <Mode de prevenció de curvatura>.
<Ajustar qualitat d'imatge>
Si seleccioneu <On>, la qualitat d'impressió es pot reduir.
Si en establir el <Mode 1> en <On> no es redueix la curvatura, establiu el <Mode 2> en <On>. Si en establir el <Mode 1> i <Mode 2> en <On> no es redueix la curvatura, establiu el <Mode 1> i <Mode 2> en <Off> i establiu <Canviar mètode alimentació paper> en <Priorit. cara impr.>.

Utilitzeu el paper adequat?

Comproveu el paper que es pot utilitzar i substituïu-lo pel paper apropiat. Així mateix, especifiqueu correctament les opcions de la mida i el tipus de paper.
Paper admès
Càrrega de paper
Especificació de la mida i el tipus de paper
Doneu la volta al paper (de l'anvers al revers) perquè canviï la cara d'impressió i, a continuació, torneu a carregar el paper.
En rares ocasions, els símptomes poden empitjorar depenent del tipus de paper que utilitzeu. En aquest cas, recupereu la cara d'impressió original.

El paper no s'alimenta/s'alimenten dos o més fulls alhora

Heu carregat el paper correctament?

Airegeu bé la pila de paper perquè els fulls no estiguin enganxats.
Comproveu si el paper s'ha carregat correctament.
Càrrega de paper
Comproveu si el nombre de fulls de paper carregats és adequat i si s'utilitza el paper apropiat.
Paper admès
Càrrega de paper
Comproveu si hi ha mides i tipus de paper diferents carregats alhora.

Succeeix això quan s'alimenta paper des de la safata MU?

Canvieu les opcions de <Aj. trans. paper a saf. MU>. La configuració en <On> pot millorar el problema.
Opcions de gestió de tipus de paper
La configuració en <On> pot disminuir la velocitat d'impressió.
A12X-0L2