<Hattı Ayarla>

Faks hattı ayarlarını belirtin.
Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.

<Hat 1>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları> <Gönder> <Faks Ayarları> <Hattı Ayarla>
Her hat için faks numarası ve birim adı gibi ayarları belirtin.
<Birim Telefon No'yu Kaydet>
 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları> <Gönder> <Faks Ayarları> <Hattı Ayarla> <Hat 1>
Makinede faks kullanıldığında kullanılacak faks numarasını kaydedebilirsiniz. Kaydedilen faks numarası faks gönderirken gönderici bilgisi olarak alıcıda kağıda yazdırılır. Faks Hattı Ayarları
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Birim Telefon No'yu Kaydet>
Kullanıcı Telefon Numarasını Girin
Evet
Hayır
Evet
A
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Birim Adını Kaydet>
 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları> <Gönder> <Faks Ayarları> <Hattı Ayarla> <Hat 1>
Şirket veya departman adınızı birim adı olarak kaydedebilirsiniz. Kaydedilen bu ad faks gönderirken gönderici bilgisi olarak alıcıda kağıda yazdırılır. Faks Hattı Ayarları
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Birim Adını Kaydet>
Birim Adını Girin
Evet
Hayır
Evet
A
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Hat Türünü Seç>
 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları> <Gönder> <Faks Ayarları> <Hattı Ayarla> <Hat 1>
Makineye bağlı telefon hattının tipini ayarlayabilirsiniz. Bu ayar yanlış olursa diğer makinelerle iletişim kuramazsınız. Kullandığınız telefon hattının türünü denetleyip doğru ayarı yaptığınızdan emin olun. Faks Hattı Ayarları
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Hat Türünü Seç>
<Sinyal>, <Ton>
Evet
Hayır
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
A143-0J6