פתרון בעיות

אם מתרחשת בעיה במהלך השימוש במכשיר, בדוק את הפריטים הבאים תחילה. אם לא ניתן לפתור את הבעיה או במקרה שיש צורך לערוך בדיקה, צור קשר עם המשווק או עם נציג השירות.

איזה סוג בעיה יש לך?

במקרה של נייר שנתקע

ההליכים לשחרור חסימות נייר מתוארים בסעיף מבוא.
A137-0KY