בעיות עם פקסים

שאלות נפוצות לגבי תפעול

אני רוצה לשלוח פקס.
ציין יעד ושלח פקס.
פעולות בסיסיות לשליחת פקסים
אני רוצה לשלוח פקס ממחשב.
ניתן לשלוח מסמך כפקס ממחשב באמצעות מנהל התקן פקס.
שליחת פקסים מהמחשב (פקס מחשב)

לא ניתן לשלוח או להעביר פקסים.

אם לא ניתן לשלוח פקסים

התקשר לפקס היעד מהמכשיר כדי לבדוק אם קו הטלפון מחובר במקום הלא נכון.
אם לא ניתן לשמוע את צליל החיוג של קו הטלפון
הכבל המודולרי (קו טלפון לפקס) מנותק או מוכנס למיקום הלא נכון. בדוק את הכבל המודולרי והכניסו אותו למקום הנכון.
חלקים ותפקידיהם
אם מופעלת הדרכה קולית או אם המכשיר אינו יכול להתחבר למכשיר פקס היעד (אינך יכול לשמוע את צליל הפקס)
עלולה להיות בעיה עם הצד השני או עם ספק השירות. צור קשר עם הצד השני.

אם לא ניתן להעביר פקסים

בדוק את יעד ההעברה שרשום בפנקס הכתובות או בלחצן לחיצה-אחת, ושנה אם הוא אינו נכון.
עריכת היעדים הרשומים בפנקס הכתובות
עריכת היעדים הרשומים בלחצני One-Touch (נגיעה אחת)

אם אתה משתמש בקו אופטי או בקו טלפון IP

שגיאות תקשורת עלולות להתרחש, תלוי באיכות הקו. למידע נוסף, צור קשר עם ספק השירות שלך. ייתכן שתוכל להפחית את שגיאות התקשורת על-ידי הורדת מהירות השידור  (הגדרות/רישום)‏ <מהירות שידור התחלתית>. ניתן גם להגדיר את מהירות השידור לכל יעד מתוך ההעדפות של פנקס הכתובות או כפתורי לחיצה-אחת.
<מהירות שידור התחלתית>
רישום יעדים בפנקס הכתובות
ניתן גם להשתמש ב <התאם אוטומטית את מהירות התקשורת בעת שימוש ב-VoIP> להגבלת מהירות התקשורת על מנת לצמצם את מספר השגיאות.
<התאם אוטומטית את מהירות התקשורת בעת שימוש ב-VoIP>

לא ניתן לקבל פקסים.

האם למכשיר מספיק זיכרון פנוי?

יש למחוק מסמכים מיותרים מזיכרון המכונה.
שמירת מסמכים שהתקבלו במכשיר (קבלה לזיכרון)

בדוק את המספר שלפניו "#", והתייחס לאמצעי הנגד המתאים.

אם הקבלה או השידור של הפקס נכשל, מספר (קוד שגיאה) שקדם ל-"#" מוצג בתצוגת לוח המגע או בדוח ניהול תקשורת. תוכלו להתייחס לאמצעי הנגד הדרושים בהתאם לקוד השגיאה.
דרכי טיפול לכל קוד שגיאה
A137-0L3