<Λήψη/Προώθηση>

Καθορίστε τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες λήψης και προώθησης.

<Έξοδος Αναφοράς>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Λήψη/Προώθηση>
Εκτυπώνει μια λίστα με τις λεπτομέρειες αποθήκευσης για τις ρυθμίσεις αποστολής/λήψης και τις ρυθμίσεις φαξ.

<Κοινές Ρυθμίσεις>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Λήψη/Προώθηση>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις που είναι κοινές για τις λειτουργίες λήψης και προώθησης.

<Ρυθμίσεις Φαξ>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Λήψη/Προώθηση>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για τη λήψη και την προώθηση φαξ.
A132-0J8