<Κοινές Ρυθμίσεις>

Καθορίστε τις ρυθμίσεις που είναι κοινές για τις λειτουργίες λήψης και προώθησης.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.

<Εκτύπωση Διπλής Όψης>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Λήψη/Προώθηση>  <Κοινές Ρυθμίσεις>
Μπορείτε να επιλέξετε αν θα εκτυπώνονται τα εισερχόμενα έγγραφα και στις δύο όψεις του χαρτιού.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Εκτύπωση Διπλής Όψης>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Σμίκρυνση Εισερχόμενων Φαξ>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Λήψη/Προώθηση>  <Κοινές Ρυθμίσεις>
Μπορείτε να επιλέξετε αν θα μειώνεται το μέγεθος των εισερχόμενων εγγράφων έτσι ώστε να εκτυπώνεται όλο το έγγραφο στην περιοχή εκτύπωσης του χαρτιού.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Σμίκρυνση Εισερχόμενων Φαξ>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Κατάσταση Σμίκρυνσης>: <Αυτ.>, <Σταθερ.>
<Κλίμ. Σμίκρυνσ.>: 75 έως 90% έως 97%
<Διεύθυνση Σμίκρυνσης>: <Οριζόντια & Κατακόρυφα>, <Μόνο Κατακόρυφα>
Αν αυτή η ρύθμιση έχει οριστεί σε <Off>, το μέγεθος της εικόνας του εισερχόμενου αρχείου δεν μειώνεται για να χωράει στο μέγεθος του χαρτιού. Εάν το μέγεθος της εικόνας υπερβαίνει την περιοχή εκτύπωσης, η εικόνα του εγγράφου χωρίζεται σε ίσα τμήματα και εκτυπώνεται σε ξεχωριστά φύλλα χαρτιού.
Αν επιλέξετε <Αυτ.> στο <Κατάσταση Σμίκρυνσης>, το μέγεθος της εικόνας μειώνεται αυτόματα κατά ένα κατάλληλο ποσοστό σμίκρυνσης. Αυτό το ποσοστό μπορεί να κυμαίνεται από την τιμή που έχει οριστεί για το <Κλίμ. Σμίκρυνσ.>, έως το 100% του μεγέθους του εισερχόμενου εγγράφου.

<Εκτύπωση Υποσέλιδου Σελίδων ΛΨ>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Λήψη/Προώθηση>  <Κοινές Ρυθμίσεις>
Μπορείτε να επιλέξετε αν θα εκτυπώνονται πληροφορίες, όπως ώρα λήψης και αριθμός σελίδας, στο κάτω μέρος των εισερχόμενων εγγράφων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Εκτύπωση Υποσέλιδου Σελίδων ΛΨ>
<Εκτύπωση>, <Χωρίς Εκτύπωση>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Όταν λαμβάνεται e-mail χωρίς κύριο κείμενο, οι πληροφορίες Από και Θέμα (μέχρι 24 χαρακτήρες το καθένα) εκτυπώνονται στο επάνω μέρος της αρχικής σελίδας του συνημμένου αρχείου.

<Εργασίες Επείγουσες και ΛΨ Εκτύπωσης>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Λήψη/Προώθηση>  <Κοινές Ρυθμίσεις>
Μπορείτε να επιλέξετε ρύθμιση ώστε να αναβάλλονται άλλες εργασίες για να εκτυπώνετε φαξ/I-φαξ κατά τη λήψη τους.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Εργασίες Επείγουσες και ΛΨ Εκτύπωσης>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Χρήση Ρυθμίσεων Προώθησης>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Λήψη/Προώθηση>  <Κοινές Ρυθμίσεις>
Μπορείτε να επιλέξετε αν θα προωθούνται τα εισερχόμενα έγγραφα σε άλλους προορισμούς όπως η Θυρίδα Εμπιστευτικών Φαξ της συσκευής και ένας εξωτερικός διακομιστής αρχείων. Αν επιλέξετε <On>, καθορίστε τις συνθήκες προώθησης στο <Ρυθμίσεις Προώθησης>.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Χρήση Ρυθμίσεων Προώθησης>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Χειρισμός Αρχείων με Σφάλματα Προώθησης>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Λήψη/Προώθηση>  <Κοινές Ρυθμίσεις>
Μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται η συσκευή τα έγγραφα των οποίων αποτυγχάνει η προώθηση.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Χειρισμός Αρχείων με Σφάλματα Προώθησης>
<Εκτύπωση Πάντοτε>, <Αποθήκευση/Εκτύπωση>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Αν πατήσετε το <Κοινές Ρυθμίσεις> και ορίσετε το <Διαγραφή Αποτυχημένων Εργασιών ΑΠ> σε <Off>, τα έγγραφα με σφάλματα προώθησης θα αποθηκεύονται στην οθόνη <ΈλεγχοςΚατάστ> και η επεξεργασία των εγγράφων δεν θα εκτελείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που καθορίσατε εδώ.
Αν επιλέξετε <Αποθήκευση/Εκτύπωση> ενώ έχει οριστεί το Κλείδωμα στη Μνήμη, τα έγγραφα με σφάλματα προώθησης θα αποθηκεύονται.
Αν επιλέξετε <Αποθήκευση/Εκτύπωση> ενώ δεν έχει οριστεί το Κλείδωμα στη Μνήμη, τα έγγραφα με σφάλματα προώθησης θα εκτυπώνονται.

<Ρυθμίσεις Προώθησης>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Λήψη/Προώθηση>  <Κοινές Ρυθμίσεις>
Μπορείτε να καθορίσετε τις συνθήκες προώθησης των εισερχόμενων εγγράφων. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε να προωθούνται όλα τα εισερχόμενα έγγραφα σε έναν καθορισμένο προορισμό χωρίς να καθορίζονται οι συνθήκες. Αυτόματη προώθηση ληφθέντων εγγράφων
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις Προώθησης>
<Μέθοδος Λήψης:>, <On/Off>, <Διαγραφή>, <Αποθήκευση>, <Άλλες Διαδικασίες> (<Προώθηση εκτός Κριτηρίων>, <Λεπτομέρειες/Τροποποίηση>, <Εκτύπωση Λίστας>, <Προτεραιότητα E-Mail>, ), <Αναζήτ.>
Ναι
Όχι
Ναι
Όχι*1
Forwarding Settings
*1 <Αποθήκευση>, <Προώθηση εκτός Κριτηρίων>, <Λεπτομέρειες/Τροποποίηση>: C

<Ορισμός Θυρίδας Φαξ/I-Φαξ>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Λήψη/Προώθηση>  <Κοινές Ρυθμίσεις>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις θυρίδας εισερχόμενων φαξ /I-φαξ.

<Αποστολή Ειδοποίησης για Κάθε Σφάλμα ΛΨ>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Λήψη/Προώθηση>  <Κοινές Ρυθμίσεις>
Μπορείτε να επιλέξετε αν θα ειδοποιείται ο αποστολέας όταν ένα I-φαξ δεν λαμβάνεται με επιτυχία.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αποστολή Ειδοποίησης για Κάθε Σφάλμα ΛΨ>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
A132-0JA