Izgradnja dvostrukog mrežnog okruženja

Imate li zasebne uređaje u svakom odjelu ili katu istog ureda radi sigurnosnih razloga?
Uz jednostruke veze sa žičnim ili bežičnim LAN-om, ovaj uređaj omogućuje dvostruka mrežna okruženja putem žičnog i bežičnog LAN-a ili žičnog LAN-a i drugog žičnog LAN-a putem USB-LAN adaptera.* To olakšava izgradnju mrežnih okruženja u kojima zaposlenici koriste glavnu liniju, a kupci koriste pomoćnu liniju s ograničenom funkcionalnošću. Također doprinosi smanjenim troškovima jer nije potrebno instalirati uređaj za svako mrežno okruženje.
* Obratite se distributeru ili servisnom predstavniku radi informacija o podržanim USB-LAN adapterima.
Ovaj uređaj i Korisnički priručnik naziva se glavnim žičnim LAN-om u dvostrukoj mreži kao „glavna linija“. Žični LAN pomoćne linije ili drugi žični LAN u dvostrukoj mreži naziva se „pomoćnom linijom“.

Tok postavki potrebnih za dvostruku mrežu

U dvostrukoj mreži glavna i pomoćna linija imaju zasebne postavke. Ovaj odjeljak opisuje postavke potrebne za mrežu pomoćne linije.
Navedite postavke ožičenog LAN-a / bežičnog LAN-a zajedničke glavnoj i pomoćnoj liniji.
Povezivanje s žičnim LAN-om
Povezivanje s bežičnim LAN-om
Korak 1
Odaberite <Kabelski LAN + bežični LAN> ili <Kabelski LAN + kabelski LAN>.
Korak 2
Navedite postavke IPv4 adrese iz <Postavke IP adrese> u <Postavke sporedne linije>. Kad koristi statičko usmjeravanje, također postavite adresu pristupnika.
Korak 3
Postavite ovo kada upotrebljavate žični LAN putem USB-LAN adaptera za pomoćnu liniju.
* Navedite potrebne postavke prema vašem okruženju.
Korak 4
Registrirajte brojeve priključaka funkcija koje treba koristiti/ograničiti u postavkama vatrozida pomoćne linije.
* Navedite potrebne postavke prema vašem okruženju.
Korak 5
Postavite statičko usmjeravanje prilikom povezivanja s drugom mrežom putem usmjerivača.
* Navedite potrebne postavke prema vašem okruženju.
Korak 6
Postavite ovo prilikom izvođenja određene podatkovne komunikacije sustava, poput pristupa poslužitelju za distribuciju firmvera u okruženjima u kojima se ne može koristiti razlučivanje DNS imena ili mrežne veze putem proxyja.
* Navedite potrebne postavke prema vašem okruženju.

Mjere opreza kod korištenja pomoćne linije

Sve mrežne funkcije postavljene u uređaju mogu se koristiti za glavnu liniju. Međutim, funkcije koje se mogu koristiti s pomoćnom linijom su ograničene.
Postavke DNS i WINS poslužitelja ne mogu se koristiti istovremeno s glavnom linijom.
<Postavke adrese DNS poslužitelja> i <Proxy postavke> u <Postavke podatkovne komunikacije sustava> mogu se koristiti samo za određenu podatkovnu komunikaciju sustava, kao što je korištenje pomoćne linije za pristup distribucijskom poslužitelju firmvera. Kada koristite DNS poslužitelj ili proxy poslužitelj za pomoćnu liniju za programe koji nisu podatkovna komunikacija sustava, u postavkama glavne linije registrirajte adrese i brojeve priključaka koji će se koristiti s pomoćnom linijom.
Podešavanje DNS postavki
Postavljanje proxyja

Funkcije koje su ograničene za pomoćnu liniju

Sljedeće mrežne funkcije ne mogu se koristiti s pomoćnom linijom.
Provjera postavki IPv6 adrese
Provjera autentičnosti IEEE802.1X
IPSec
NetBIOS
FTP (AKTIVNI način rada)
Postavke DHCP opcije
Postavke DNS Dinamičkog Ažuriranja
Postavke za Multicast Discovery
Postavljanje IP adrese putem AutoIP-ja
Postavke vatrozida putem filtra MAC adresa
Pregledavanje uporabom SMB protokola
Sljedeće funkcije i usluge zbog gore navedenih ograničenja se ne mogu koristiti.
Izgradnja sustava za ispis/računovodstvo koji izvodi povezivanje s poslužiteljem putem AddOn aplikacije
Izgradnja sustava provjere autentičnosti za Active Directory poslužitelj
Slanje datoteka pomoću DNS razlučivanja naziva ili NetBIOS razlučivanja naziva iz SMB ili WebDAV protokola*1
Automatsko otkrivanje ostalih višenamjenskih pisača na pomoćnoj liniji pomoću višesmjernog otkrivanja*1
Funkcije kao u nastavku koje koriste IP adresu glavne linije
[Security Policy Settings]
<Učini udaljeni adresar javnim>
Serijski uvoz/izvoz
Vizualna poruka
Daljinsko faksiranje (klijent)
Univerzalni ispis
*1 Izravno navedite raspon IP adresa.
A13A-0LX