<Saklanan Dosya Ayarlarına Eriş>

Depolanan dosyaları kullanırken kullanılan ortak ayarları belirtin.
Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.

<Sık Kull. Ayarları Kaydet/Düzenle>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Dosyaları Sakla/Eriş>  <Ortak Ayarlar>  <Saklanan Dosya Ayarlarına Eriş>
Sık kullanılan ayarları yazdırma sırasında daha sonra kullanmak üzere makinenin bir düğmesine kaydedebilirsiniz. Düğmeye sık kullandığınız bir adı da atayabilir ve kayıtlı ayarları kontrol edebilirsiniz. Sık Kullanılan Fonksiyonlar Birleşiminin Kaydedilmesi
Ayarları Kaydederken
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Sık Kull. Ayarları Kaydet/Düzenle>
<Kaydet>, <Yeniden Adlandır>, <Sil>, <İçeriği Kontrol Et> (<M1> - <M9>)
Evet
Evet
Hayır
C
Sık Kullanılan Ayarlar

<Varsayılan Ayarları Değiştir>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Dosyaları Sakla/Eriş>  <Ortak Ayarlar>  <Saklanan Dosya Ayarlarına Eriş>
<Saklanan Dosyalara Erişim> fonksiyonu için varsayılan olarak kaydedilmiş ayarları değiştirebilirsiniz.
Ayarları Kaydederken
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Varsayılan Ayarları Değiştir>
<Kaydet>, <Sıfırla>
Evet
Evet
Hayır
C
Sık Kullanılan Ayarlar
A144-0JK