הדפסת מסמכים רשומים (Print Template)

ניתן להדפיס תמונות ומסמכים רשומים מראש. על ידי רישום תבניות של מסמכים בשימוש תכוף, תוכל להדפיס אותם בקלות בעת הצורך.

רישום/עריכת מסמכים

1
הפעל את ‏ Remote UI (ממשק משתמש מרוחק). הפעלת ממשק המשתמש המרוחק
2

לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
לחץ על [Printer]‏  [Print Template].
4
לחץ על [Add Button].
כדי לשנות את ההגדרות במקש, לחץ על שם המקש.
כדי למחוק כפתור, לחץ [Delete].
5
הזן את פרטי המקש והגדר את ההגדרות הדרושות.
[Button Name:]
הזן את שם המקש שיוצג במסך ה- <בית>.
[Comment:]
הזן תיאור או הערה כנדרש.
[File to Print (PDF/JPEG):]
ציין אם להדפיס קבצי PDF או JPEG.
[Print Immediately After Button Is Pressed]
בחר באפשרות זו כדי לבצע עבודות מיד לאחר לחיצה על המקש. הסימון מוצג עבור מקשים עם סט זה.
[Settings for Button]
הגדר את ההגדרות הקשורות להדפסה, כגון מספר העותקים והדפסה דו-צדדית.
אם ההגדרות אינן מוגדרות, ההדפסה מתבצעת בהתאם <הגדרות מותאמות אישית>ב<מדפסת>.
6
לחץ על [Add].
קבצים להדפסה
ניתן לרשום עד חמישה מסמכים.
ניתן לרשום מסמכים בגודל מקסימלי של 48 MB.
שטח האחסון המינימלי המובטח לרישום מסמכים הוא 4GB, כולל המקום לעבודות הדפסה בהמתנה ועבודות הדפסה מאובטחות.

הדפסת מסמך

1
לחץ על המקש עבור מסמך רשום במסך <בית>.
אם [Print Immediately After Button Is Pressed] מוגדר, ההדפסה מתחילה מיד.
2
לחץ על <‏‏התחל הדפסה>.
ההדפסה תתחיל.
לא ניתן להדפיס קבצי PDF עם הגדרת סיסמה או שדורשים הזנת סיסמה להדפסה.
כדי לבטל עבודה בהדפסה, לחץ על <בטל הדפסה>.
A138-07Y