مواردی که در صفحه <Home> نمایش داده می‌شوند

این بخش، موارد نمایش داده شده در صفحه <Home> را شرح می‌دهد.

دکمه‌های عملکرد

این دکمه‌ها به شما کمک می‌کند صفحه عملکردهای اصلی، مانند "Copy" و "Scan and Send" را باز کنید.
وقتی تنظیمات و مقصدهای پرکاربرد به‌عنوان <Personal>/<Shared> ثبت می‌شوند، این موارد به صورت دکمه اضافه می‌شوند.
اگر دکمه‌ای را فشار دهید و نگه دارید، تنظیمات مربوط به دکمه نشان داده می‌شود.

میانبرها

می‌توانید میانبرها را به دکمه‌های عمکردهای پرکاربرد تخصیص دهید. در تنظیمات اولیه، میانبرهای <Volume Settings> و <Help> ثبت شده‌اند. ایجاد میانبر برای یک عملکرد پرکاربرد

این دکمه به شما امکان می‌دهد صفحه <Home> را سفارشی و مدیریت کنید. همچنین می‌توانید ازطریق فشار دادن و نگه داشتن پس زمینه، این منو را نمایش دهید.
سفارشی سازی صفحه <Home> به شما امکان می‌دهد پس زمینه و اندازه دکمه را تغییر دهید. تنظیمات مدیریت به شما امکان می‌دهد خط زمان و غیره را نمایش دهید یا مخفی کنید سفارشی سازی صفحه <Home>
همچنین می‌توانید <Menu> را با فشار دادن و نگه داشتن پس زمینه در صفحه <Home> نمایش دهید.

<Log In>/<Log Out>

می‌توانید با فشار دادن این دکمه به سیستم وارد یا از آن خارج شوید. ورود به سیستم دستگاه

 (Settings/Register)

می‌توانید با فشار دادن این دکمه، صفحه <Settings/Registration> را نمایش دهید.

<Timeline>

می‌توانید تاریخچه تنظیمات و اطلاعیه‌های مربوط به برخی از قابلیت‌ها را نمایش دهید. برای اطلاع از جزئیات به مشخصات نمایش خط زمانی مراجعه کنید.

 (Status Monitor)

می‌توانید وضعیت چاپ، وضعیت ارسال/دریافت فاکس، سابقه استفاده و موارد دیگر را بررسی کنید. همچنین می‌توانید با استفاده از آن مقدار کاغذ و تونر باقیمانده، وضعیت خطا و غیره را بررسی کنید. استفاده از نمایشگر پانل لمسی

محل نمایش دکمه

بسته به حالت و وضعیت استفاده از دستگاه، سه نوع دکمه‌ زیر از چپ به راست نمایان می‌‌شوند. توجه داشته باشید که تعداد دکمه‌‌های نمایش داده شده بسته به مدل دستگاه شما و گزینه‌های نصب شده متفاوت است.
دکمه مربوط به جدا کردن حافظه USB
: صفحه تنظیمات جدا کردن رسانه حافظه
دکمه مربوط به مراحل بازیابی/تعویض/آماده سازی
: صفحه مراحل برطرف کردن گیر کردن کاغذ
: صفحه مراحل تعویض کارتریج تونر
: صفحه مراحل تعویض محفظه تونر ضایعاتی
: صفحه مراحل جایگزین کردن قطعات تعویضی
دکمه <Switch Language/Keyboard>
: صفحه تغییر زبان/صفحه کلید نمایشگر

محل نمایش وضعیت

وضعیت دستگاه، فرآیندهای در حال انجام، خطاها و غیره از طریق پیام‌ها و نمادها نمایش داده می‌شوند. اقدام مناسب برای هر پیام

کلیدهای عددی ([0] تا [9]،‏ [*]،‏ [#])

برای وارد کردن مقادیر عددی، * و #، فشار دهید. وارد کردن نویسه

 (Reset)

برای لغو تنظیمات و بازیابی تنظیمات تعیین‌شده قبلی فشار دهید.

 (Start)

برای شروع کپی یا اسکن کردن مدارک فشار دهید. می‌توانید زمان لمس مورد نیاز برای شروع فرآیند را تنظیم کنید. <Start Key Touch Recognition Delay>

 (پاک کردن)

برای پاک کردن مقادیر یا نویسه‌های وارد شده، فشار دهید.

/

برای عریض کردن یا باریک کردن محدوده کلیدهای عددی نمایش داده شده روی صفحه نمایش، فشار دهید.
 تا  به جای نمایش در صفحه <Home‎>، در صفحه‌های نمایش، نشان داده می‌شوند.
A136-03Y