صفحه ویژگی‌های اصلی اسکن

با فشار دادن <Scan and Send> (صفحه <Home>)، صفحه "ویژگی‌های اصلی اسکن" نشان داده می‌شود.

<Address Book>

می‌توانید مقصد ارسال و محل ذخیره ثبت شده در Address Book را مشخص کنید.

<One-Touch>

می‌توانید مقصد ارسال و محل ذخیره ثبت شده در دکمه‌های تک لمسی را مشخص کنید.

<New Destination>

می‌توانید مقصدی را که در Address Book یا دکمه‌های تک لمسی ثبت نشده به صورت دستی مشخص کنید.

<Previous Settings>

برای فراخوانی تنظیماتی که قبلاً مشخص شده است، این دکمه را فشار دهید. عملیات اصلی برای اسکن کردن اسناد اصلی

<Help>

برای نمایش کد QR جهت دسترسی به صفحه <Scan and Send> در ‏راهنمای کاربر، این دکمه را فشار دهید.

این نماد را برای ثبت تنظیمات فعلی در <Favorite Settings> از  فشار دهید و دکمه نمایش داده شده در را تغییر دهید.
مدیریت دستگاه
سفارشی سازی صفحه ویژگی‌های اصلی

<Favorite Settings>

تنظیمات اسکن پرکاربرد را از قبل در اینجا ثبت کنید تا درصورت لزوم به‌راحتی آن‌ها را فراخوانی کنید. مدیریت دستگاه

وضعیت تنظیم فعلی و دکمه‌های تنظیم

وضعیت تنظیم مانند وضوح و فرمت‌های فایل را نشان می‌دهد. تنظیمات را تأیید کنید تا اسکن به درستی انجام شود. برای تغییر تنظیمات، دکمه موردنظر را فشار دهید. عملیات اصلی برای اسکن کردن اسناد اصلی

دکمه‌های تنظیم عملکرد

دکمه‌های پرکاربرد را در <Options> نمایش می‌دهد. همچنین می‌توانید  را برای تغییر اینکه کدام دکمه‌ها نشان داده شوند فشار دهید.
اگر دکمه مورد نظرتان برای عملکردی که می‌خواهید استفاده کنید نشان داده نمی‌شود، <Options> را فشار دهید و دکمه مورد نظر را انتخاب کنید. عملیات اصلی برای اسکن کردن اسناد اصلی

<Options>

کلیه دکمه‌های تنظیم عملکرد را نمایش می‌دهد. برای راحتی کار، می‌توانید دکمه‌های تنظیم عملکرد پرکاربرد را در نمایش دهید.

<Cc Bcc>

به شما امکان می‌دهد مقصد ایمیل را به‌صورت Cc (گیرنده کپی) یا Bcc (گیرنده مخفی کپی) مشخص کنید. عملیات اصلی برای اسکن کردن اسناد اصلی

<Delete Dest.‎>

به شما امکان می‌دهد مقصد تعیین شده را حذف نمایید.

<Details>

به شما امکان می‌دهد اطلاعات دقیق مقصد تعیین شده را بررسی کنید.

<Specify Destinations>

روش‌های تعیین مقصد یا لیستی از مقصدهای تعیین شده را نشان می‌دهد.

<Send to Myself>

به شما امکان می‌دهد به طور مستقیم آدرس ایمیل خود را مشخص کنید. این دکمه تنها زمانی در دسترس است که با مدیریت تأیید اعتبار شخصی وارد سیستم دستگاه شوید. مدیریت کاربران

<Mobile Portal>

به شما امکان می‌دهد مقصدی را از Address Book در دستگاه همراه خود تعیین کنید.
عملیات اصلی برای اسکن کردن اسناد اصلی

<Personal Folder>

به شما امکان می‌دهد پوشه شخصی ثبت شده شخصی تان را به‌عنوان محل ذخیره مشخص کنید. این دکمه تنها زمانی موجود است که با مدیریت تأیید اعتبار شخصی به دستگاه وارد شوید.
پیکربندی پوشه‌های شخصی
مدیریت کاربران
برای محدود کردن استفاده از دفترچه آدرس، می‌توانید انتخاب کنید که آیا دفترچه آدرس و دکمه‌های تک‌لمسی پنهان شوند یا خیر. <Restrict Address Book Use>
برخی عملکردها نمی‌توانند در ترکیب با عملکرد دیگر استفاده شوند. دکمه‌هایی که قابل انتخاب نیستند به رنگ خاکستری روشن نشان داده می‌شوند.
تعداد کل مقصدهای مشخص شده در بالا سمت راست صفحه نشان داده می‌شود.
A136-081