مشکلات مربوط به اسکن کردن

سؤالات متداول در مورد عملیات‌ها

می‌خواهم یک سند اصلی را اسکن کنم.
مقصد را مشخص و شروع به اسکن کنید.
عملیات اصلی برای اسکن کردن اسناد اصلی

نمی‌توان اسناد را با استفاده از عملکرد اسکن و ارسال به سرور ارسال کرد.

آیا تنظیمات سرور، مانند کلمه عبور صحیح است؟

اگر کلمه عبور ورود به سیستم یا سایر اطلاعات مربوط به سرور (رایانه) تغییر کرده است، حتماً تنظیمات ثبت شده در Address Book یا دکمه‌های تک لمسی را نیز تغییر دهید.
ویرایش مقصدهای ثبت شده در Address Book
ویرایش مقصدهای ثبت شده در دکمه‌های تک لمسی

نمی‌توان اسناد اسکن شده را ازطریق ایمیل ارسال کرد.

آیا اطلاعات مربوط به مقصد درست است؟

تنظیمات ثبت شده در Address Book یا دکمه‌های تک لمسی را تغییر دهید.
ویرایش مقصدهای ثبت شده در Address Book
ویرایش مقصدهای ثبت شده در دکمه‌های تک لمسی

آیا تنظیمات مربوط به سرور SMTP یا سرور DNS صحیح است؟

اگر نمی‌توانید ایمیل ارسال کنید، تنظیمات سرور SMTP و سرور DNS را به طور صحیح انجام دهید. همچنین، درصورتی که شماره درگاه برای ارسال SMTP یا دریافت با POP متفاوت از پیش فرض بود، شماره‌های صحیح درگاه را در <Specify Port Number for SMTP TX/POP RX>.
تنظیم ارتباطات ایمیل/فاکس اینترنتی
انجام تنظیمات DNS مشخص کنید.

خطوط سیاهی روی اسناد اسکن شده وجود دارد.

آیا ناحیه اسکن تغذیه سند تمیز است؟

ناحیه اسکن تغذیه سند را تمیز کنید.
تمیز کردن تغذیه کننده

اسناد اسکن شده دارای پس زدگی رنگ هستند.

آیا تنظیم تراکم پس زمینه مناسب است؟

تراکم پس زمینه را روی <Auto> تنظیم کنید.
تنظیم تراکم
A136-0L5