<Ρυθμίσεις AddOn>

Καθορίστε τις ρυθμίσεις AddOn.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.

<Εκτύπωση Πληροφοριών Συστήματος>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Άδεια Χρήσης/Άλλο>  <Ρυθμίσεις AddOn>
Μπορείτε να εκτυπώσετε πληροφορίες για εφαρμογές AddOn και ορισμένες εφαρμογές συστήματος ως αναφορά. Εκτύπωση λίστας ρυθμίσεων
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Εκτύπωση Πληροφοριών Συστήματος>
<Ναι>, <Όχι>
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
-

<Χρήση TLS>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Άδεια Χρήσης/Άλλο>  <Ρυθμίσεις AddOn>
Επιλέξτε αν θα χρησιμοποιείται η επικοινωνία TLS όταν χρησιμοποιείται μια εφαρμογή AddOn με πρόσβαση στη συσκευή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο web.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Χρήση TLS>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Πρέπει να διαμορφώσετε το κλειδί και το πιστοποιητικό πριν να ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση σε <On>. Διαμόρφωση του Κλειδιού και του Πιστοποιητικού για το TLS
Οι αλλαγές σε αυτήν τη ρύθμιση ισχύουν και για το <Use TLS> στο <Ρυθμίσεις Remote UI>.

<Επιβεβ. Πιστοποιητ. TLS Κατά τη Χρήση Εφαρμ. AddOn>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Άδεια Χρήσης/Άλλο>  <Ρυθμίσεις AddOn>
Επιλέξτε αν θα επαληθεύονται τα πιστοποιητικά διακομιστή TLS και τα κοινά τους ονόματα (CN) όταν χρησιμοποιείται η επικοινωνία TLS για μια εφαρμογή AddOn.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Επιβεβ. Πιστοποιητ. TLS Κατά τη Χρήση Εφαρμ. AddOn>
<On>, <Off>
Εάν έχει επιλεγεί το <On>:
<Προσθ.Στοιχ.για Επαλήθευση>: <CN>: Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Χρήση Προσωρινής Αποθήκευσης DNS>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Άδεια Χρήσης/Άλλο>  <Ρυθμίσεις AddOn>
Επιλέξτε αν θα αποθηκεύονται πληροφορίες DNS από επιτυχείς αναζητήσεις μέσω μιας εφαρμογής AddOn στη μνήμη. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε μια ημερομηνία λήξης αν επιλέξετε να αποθηκεύονται προσωρινά οι πληροφορίες.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Χρήση Προσωρινής Αποθήκευσης DNS>
<On (Απεριόριστη Χρήση)>, <On (Ορισμός Περιόδου)>, <Off>
Εάν έχει επιλεγεί το <On (Ορισμός Περιόδου)>:
<Περίοδος Ισχύος>: 1 έως 60 έως 120 δευτ
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Χρήση Ρυθμ. Διακομ. Μεσολάβησης Αυτής της Συσκ.>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Άδεια Χρήσης/Άλλο>  <Ρυθμίσεις AddOn>
Επιλέξτε αν θα χρησιμοποιούνται οι ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης της συσκευής με τις εφαρμογές AddOn. Ρύθμιση του διακομιστή μεσολάβησης
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Χρήση Ρυθμ. Διακομ. Μεσολάβησης Αυτής της Συσκ.>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Προσθήκη X-FRAME-OPTIONS σε Κεφαλίδα HTTP>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Άδεια Χρήσης/Άλλο>  <Ρυθμίσεις AddOn>
Όταν ο διακομιστής HTTP αποκρίνεται, προσαρτά το X-FRAME-OPTIONS στην κεφαλίδα για να αποτρέπει την επικάλυψη των περιεχομένων που δημιουργούν οι άλλοι διακομιστές.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Προσθήκη X-FRAME-OPTIONS σε Κεφαλίδα HTTP>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
A131-0K7